gl/l (642)

چكيده

اقتصاد نوين مفهومي است از تركيب جريان جهاني شدن اقتصاد و كاربري فناوري اطلاعات در حوزه اقتصاد و بازرگاني. تجارت الكترونيكي، كسب و كار الكترونيكي، بانكداري الكترونيكي، بيمه الكترونيكي و … از جمله مصاديق اين پديده است كه اكنون تلاش زيادي در راستاي توسعه آنها در جهان مي‌شود. روابط بين اين پديده‌ها و ساير عناصر درگير در چارچوب اقتصاد نوين از ضرورتهاي مطالعه و بررسي در كشور است تا بتوان با سهولت بيشتري به كاروان توسعه اين پديده در سطح جهاني دست يافت.

ارقام مربوط به توسعه تجارت الكترونيكي و پرداخت الكترونيكي در جهان و مناطق مختلف و نرخ رشد اين پديده‌ها، نشان از اهميتي دارد كه اين پديده در اقتصاد نوين بازي مي‌كند. طبق پيش‌بيني‌هاي صورت گرفته حجم تجارت الكترونيكي را براي سال 2004 معادل 6750 ميليارد دلار گزارش كرده‌اند. همانطور كه مشخص است رشد تجارت الكترونيكي بخاطر محدوديتهايي كه وجود دارد عموما بر اساس حجم پولي اندازه‌گيري مي‌شود كه از طريق كانالهاي مختلف پرداخت الكترونيكي مبادله مي‌شود. از طرف ديگر با توجه به نقشي كه پرداخت در كل نظام تجاري كشورها بازي مي‌كند، مساله پرداخت الكترونيكي از اهميت خاصي در شكل گيري اقتصاد نوين برخوردار است. در مجموع ارتباط بين تجارت الكترونيكي و پرداخت الكترونيكي از جمله روابط علي است كه در مدل اقتصاد نوين بايد مورد توجه قرار گيرد. طبق پيش‌بيني بانك فدرال رزرو امريكا، براي سال 2007 سهم كارتهاي اعتباري در نظام پرداخت الكترونيكي (5/19%) نسبت به ساير روشهاي پرداخت بيشتر است. لهذا تمركز بر روش كارت اعتباري در پرداختهاي الكترونيكي نسبت به ساير روشها توجه خاصي مي‌طلبد.در اين گزارش سعي بر آن است تا نقش پرداخت الكترونيكي بطور عام و كارتهاي اعتباري بطور خاص در توسعه تجارت الكترونيكي مورد بررسي قرار گيرد. لهذا، در اين رابطه سعي مي‌شود ابتدا تعريف مناسبي از تجارت الكترونيكي، پرداخت الكترونيكي و كارتهاي اعتباري ارائه گرديده و سپس آمار و ارقام منتشره در رابطه با نقش اين كارتها در توسعه تجارت الكترونيكي مورد توجه قرار گيرد. در نهايت نيز پس از اشاره‌اي به وضعيت و آمار كارتهاي اعتباري در ايران، سعي مي‌شود يك نتيجه‌گيري كلي از گزارش صورت گرفته و پيشنهادات منبعث از آن ارائه گردد.

1- كليات تحقيق

1-1- مقدمه

دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و جو حاکم بر زندگی امروز، بشر را به سوی مکانیزه کردن و آسانترکردن وا می دارد. امروزه لازم است که همه کارها، حتی کارهایی که به نظر مهم و ضروری نمی آیند نیز با زندگی مکانیزه هماهنگ شوند. به عنوان مثال کلید خانه ها یا شرکتها دیگر از جنس فلز نیستند، در دنیای امروز کارتهای مغناطیسی یا نوری جای کلید را گرفته اند.

2-1- بيان مسئله

نخستین ابزاری که جهت استفاده در پرداخت های الکترونیکی در اختیار افراد متقاضی قرار می گیرد کارت های پرداخت است. جنس این کارت ها معمولاً از پی وی سی است که مقاومت خوبی دارد.

در دیدگاه اول، کارت ها از لحاظ پذیرش در دستگاه کارت خوان به دو دسته تماسی و غیرتماسی تقسیم می شوند، در کارت های تماسی برای برقراری ارتباط کارت با دستگاه کارت خوان، قسمتی از کارت که حاوی اطلاعات است لزوماً باید درون دستگاه کارت خوان قرار بگیرد و Head دستگاه کارت خوان با آن در تماس فیزیکی باشد.در صورتی که در کارت های غیرتماسی این ارتباط از طریق امواج رادیویی صورت گرفته و با توجه به نوع کارت و کارت-خوان انتخاب شده، کارت می تواند با فواصل مختلف از کارت خوان قرار بگیرد. اخیراً نوع دیگری از کارت ها نیز مورد توجه قرار گرفته که به کارت های هیبرید مشهورند.

این کارت ها در حقیقت ماهیت جدیدی نداشته و تنها از ترکیب چند تکنولوژی ساخته شده اند. به عنوان نمونه در یک نوع از کارت های هیبریدی، کارت علاوه بر داشتن قابلیت غیرتماسی، چیپ هم دارد و توانایی استفاده در سیستم ها تماسی نیز دارد.

3-1- اهداف تحقيق :

3-1-1- هدف كلي :

بررسي كارت هاي الكترونيكي و اهميت آن در زندگي روزمره

3-2-1- اهداف جزئي :

1- مفهوم تجارت الكترونيك

2- تاريخچه كارت هاي الكترونيكي در جهان و ايران

3- فنآوري كارت هاي الكترونيكي

4-1- اهمیت و ضرورت تحقيق

با افزایش روزافزون گردش های مالی و انجام تجارت های بین المللی ، هزینه تولید، نگهداری و تبدیلات ارزی برای کشورها بار گزافی را در پی داشت.

برای همین در کنار روند رو به رشد فناوری، تشکیل مفهومی دربرگیرنده پول مجازی، با استفاده از ابزار الکترونیکی، باعث پیدایش تحولی در صنعت بانکداری و گرایشی با عنوان تجارت الکترونیکی گردید. در این ارتباط استفاده از ابزاری جهت بهره برداری از این خدمات نظیر کارت های خرید، ترمینال های خرید، دستگاه های خودپرداز و کیوسک های اطلاع-رسانی متداول شد و مفاهیم نوینی مرتبط با آنها گسترش یافت.

2- مفاهيم

در اين بخش تلاش مي‌شود تعريف مناسبي از تجارت الكترونيكي، پرداخت الكترونيكي و كارتهاي اعتباري بشود تا پس از آن بتوان با ارائه شواهدو آمار و ارقام موجود، ارتباط اين دو را با هم مقايسه كرد.

2-1- تعريف تجارت الكترونيكي

در جريان كاربري فناوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت، پديده تجارت الكترونيكي با تعاريف متعددي كه در طول زمان براي آن ارائه شده است، مطرح شده و مورد استفاده قرار گرفت.

لغت تجارت الكترونيكي از دو بخش تجارت و الكترونيكي شكل گرفته است. "تجارت" تعريف كننده محتواي عمل يا فرآيندي است كه انجام مي‌شود و "الكترونيكي" صفتي است كه به تجارت داده مي‌شود و به معناي انجام فرآيندهاي تجارت از طريق فناوري‌هاي نوين الكترونيكي است. از جمله فرآيندهايي كه در قالب تجارت پوشش پيدا مي‌كند مي‌توان به استعلام بها، مناقصه، مذاكره، قرارداد، تحويل، پرداخت و… اشاره كرد. مفهوم فناوري‌هاي نوين الكترونيكي نيز به فناوري‌هايي اشاره دارد كه در آن امكان انجام كليه فعاليتهاي لازم براي هريك از فرآيندهاي فوق وجود داشته باشد. چندكاناله بودن، فراگير بودن، جهاني بودن، بهنگام بودن و دوطرفه بودن، از جمله ويژگي‌هايي است كه يك فناوري بايد از آن برخوردار باشد تا بعنوان فناوري نوين شناخته شود. از جمله اين فناوري‌ها مي‌توان به اينترنت، اينترانت، اكسترانت، و مواردي از اين قبيل اشاره كرد.

بسياري از محققان معتقدند تجارت الكترونيكي هرگونه مبادله و يا تراكنش است كه بين سازمان و يك عنصر محيطي نظير مشتري، شركتهاي همكار يا دولت با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي اتفاق مي‌افتد.

برخي ديگر نيز آن را فقط شامل خريد و فروش الكترونيكي كالا بر روي شبكه‌هاي الكترونيكي و كامپيوتري مي‌دانند (توربان 2002- استينفلد 1998و زواس 1998)

توربان (2004) معتقد است تجارت الكترونيكي عبارتست از فرآيند مبادله كالا، خدمات و اطلاعات از طريق شبكه‌هاي رايانه‌اي از جمله اينترنت.

بر اساس تعريف WTO نيز تجارت الكترونيكي عبارت است از هر گونه تجارتي كه دو طرف به جاي تماس فيزيكي از تجهيزات، استانداردها، قوانين، شبكه‌ها، پروتكل‌ها و برنامه‌هاي كاربردي استفاده مي‌كنند.

زواس (2001) نيز تجارت الكترونيكي را شامل تبادل اطلاعاتي مي‌داند از طريق شبكه الكترونيكي، در هر مرحله‌اي از زنجيره عرضه، خواه در درون يك شركت، بين شركتها، بين شركت و مشتري يا بين بخش خصوصي و عمومي اقتصاد مبادله مي‌شود و خواه اين فرآيند توام با پرداخت پول باشد يا اينكه پرداختي صورت نگيرد.

در مجموع با توجه به تعاريف فوق، در يك جمع‌بندي كلي، مي‌توان تجارت الكترونيكي را به معناي انجام فرآيندهاي تجاري نظير خريد و فروش كالا و خدمات و فعاليتهاي پشتيبان آن شامل مذاكره، مناقصه، مزايده، قرارداد، پرداخت، تحويل و… از طريق فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي دانست. حال هر اندازه كه فرآيندهاي بيشتري الكترونيكي شوند و هر اندازه كه فرآيندها الكترونيكي‌تر شوند، پديده تجارت الكترونيكي كامل تر خواهد بود.

توربان (2002) چارچوب تجارت الكترونيكي را در قالب شكل صفحه بعد نشان مي‌دهد.

شكل 1: چارچوب كلي تجارت الكترونيكي

منبع: توربان 2002

وي بر اين عقيده است كه تجارت الكترونيكي از سه بخش مديريت، زيرساختها و كاربردها تشكيل مي‌شود. وي در بخش كاربردها، بانكداري الكترونيكي را يكي از كاربردهاي تجارت الكترونيكي مي‌داند كه شامل پرداخت الكترونيكي و كارتهاي اعتباري نيز مي‌شود. بنابراين ارتباط تئوريك مفهوم كارتهاي اعتباري و تجارت الكترونيكي به اين صورت تعريف مي‌شود كه پديده مبادله از طريق كارتهاي اعتباري بخشي از پديده بانكداري الكترونيكي است و بانكداري الكترونيكي نيز خود يكي از كاربردهاي تجارت الكترونيكي به حساب مي‌آيد.

2-2- تعريف پرداخت الكترونيكي و كارتهاي اعتباري

همانطور كه مشاهده مي‌شود، يكي از فرآيندهاي تجاري در تجارت الكترونيكي كه از طريق ابزارهاي پيشرفته الكترونيكي صورت مي‌گيرد، پرداخت است كه در قالب بانكداري الكترونيكي در چارچوب فوق مورد توجه قرار گرفته است. بنابراين در يك تعريف ساده، انجام فرآيندهاي پرداخت از طريق فناوري‌هاي نوين اطلاعاتي را پرداخت الكترونيكي مي‌نامند.

بعبارت ديگر فرآيند پرداخت در روش سنتي از يكسري مراحل و اجزا تشكيل مي‌شد كه از جمله آن مي‌توان به امضاي چك، ورود به بانك، پاس كردن چك، درخواست وجه و دريافت وجه يا واريز آن به حساب اشاره كرد. در مورد سيستم نقدي نيز پرداخت شامل جابجايي يكسري اسكناس و يا سكه بين خريدار و فروشنده بود كه سختي‌هاي امنيتي، وزن، حجم، زمان‌بري و… را بدنبال داشت.

لكن با كاربري فناوري اطلاعات در تجارت، اقتصاد و بازرگاني، پرداخت الكترونيكي را بصورت سيستمها و رويه‌هايي تعريف مي‌كنند كه به منظور انجام عمليات پرداخت از طريق ابزارهاي الكترونيكي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

پرداخت الكترونيكي در حال حاضر در قالب ابزارهاي مختلفي مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد كه از آن جمله مي‌توان به چك الكترونيكي، پول الكترونيكي، كارت اعتباري، كارت بدهي، و … اشاره كرد. در اين بين با توجه به اهميتي كه كارتهاي اعتباري دارد سعي مي‌شود تمركز خاصي روي اين پديده در تجارت الكترونيكي بشود.

كارت اعتباري عبارت است از:

كارتي كه توسط بانك ارائه مي‌شود و مشتري طبق آن كارت مجاز است محصولات و خدمات مورد نياز خود را به صورت اعتباري از فروشنده خريداري كند.

كارتي كه در راستاي دريافت پول نقد، كالا و خدمات در قالب يك حد اعتباري مشخص مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

يك روش پرداخت بين‌المللي كه دارنده آن مجاز است پرداخت لازم را براي خريد كالا و خدمات و دريافت وجه نقد صورت دهد. سقف ميزان پرداخت نه تنها موجودي حساب دارنده را پوشش مي‌دهد بلكه مبلغي اضافه نيز بصورت اعتبار از طرف صادر كننده كارت مجاز به پرداخت مي‌باشد.

اما در تجزيه و تحليل نقش پرداخت الكترونيكي لازم است پديده كلي بانكداري الكترونيكي مورد بررسي قرار گيرد تا بتوان با ديد جامع‌تري به موضوع نگاه كرد. در ادامه با اشاره‌اي به نظام‌هاي بانكداري الكترونيكي سعي مي‌شود نقش اين پديده در تجارت الكترونيكي شناسايي و جايگاه كارتهاي اعتباري در بانكداري الكترونيكي تعيين گردد.

2-2-1 – بانكداري الكترونيكي

توسعه شگفت‌انگيز فنآوري اطلاعات و ارتباطات و گسترش آن به بازارهاي پولي و بانكي جهان, علاوه بر تسهيل امور براي مشتريان بانكها, روشهاي جاري بانكداري را متحول و دگرگون كرده است.

فنآوري بانكها, فنآوري پردازش, ثبت, نگهداري, تغذيه و تبادل اطلاعات مشتريان است. اين فنآوري به تدريج تكامل يافت و همراه با پيشرفت فنآوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) متحول گرديد.طي چند دهه اخير تحولات شگرفي در نظام بانكداري به وجود آمده است، مي‌توان اين تحولات را به چهار دوره تقسيم نمود. در هر دوره تا حدي رايانه و نرم‌افزار جايگزين انسانها و كاغذ شده‌اند. هر دوره از تكامل اين امكان را براي مديران نظام بانكي فراهم نموده است كه اوقات تلف شده را در شرايط كار رقابتي به حداقل برسانند و در گستره بالاتري به ارائه خدمت بپردازند. به عبارت ديگر فنآوري جديد و الكترونيكي شدن بانكداري به آنها اين امكان را مي‌دهد كه سرعت, كيفيت, دقت, هزينه و تنوع خدمات خود را افزايش دهند. اين چهار دوره عبارتند به شرح زير مي‌باشد.

2-2-1-1- اتوماسيون پشت باجه

در اين دوره كه نقطه آغازين كاربرد رايانه در نظام بانكداري مي‌باشد با استفاده از رايانه‌هاي مركزي, اطلاعات و اسناد كاغذي توليد شده در شعب, به صورت دسته‌اي به مركز ارسال و شبانه پردازش روي آنها انجام مي‌شود. در اين دوره كاربرد اصلي رايانه محدود به ثبت دفاتر و تبديل كاغذ به فايلهاي رايانه‌اي است. فنآوري اتوماسيون پشت باجه كه در دهه 1960 رواج داشت اين امكان را فراهم نمود تا دفاتر و كارتها از شعب حذف، و گردش روزانه حسابها در پايان وقت هر روز به رايانه‌هاي مركزي براي به‌روز شدن ارسال گردد. پيشرفت اتوماسيون پشت باجه در دهة 1970 باعث شده كه به جاي ارسال اسناد كاغذي به مركز, عمليات روزانه شعب, از طريق ثبت آنها بر روي محيط‌هاي مغناطيسي به مركز ارسال گردد و پردازش اطلاعات و به روز رساني حسابها كماكان در اطاقهاي رايانه مركزي صورت مي‌گرفت. در اين دوره عمليات اتوماسيون تأثيري در جهت رفاه مشتريان بانكها ايجاد ننموده و تأثير رقابتي نيز بين بانكها بر جاي نگذاشت. در طول اين دوره سيستمهاي پردازش دسته‌اي و سيستمهاي بزرگ رايانه‌اي به خدمت گرفته شدند و تنها تأثير اتوماسيون در آن دوره ايجاد دقت و سرعت در موازنه حسابها بود.

2-2-1-2- اتوماسيون جلوي باجه

اين دوره از زماني آغاز مي‌شود كه كارمند شعبه در حضور مشتري عمليات بانكي را به صورت الكترونيكي ثبت و دنبال مي‌كند. از اواخر دهه 1970 امكان انتقال پيوسته اطلاعات از طريق به كارگيري ترمينالها كه به ظاهر شبيه به رايانه‌هاي شخصي امروزي بودند, توسط خطوط مخابراتي به رايانه‌هاي بزرگ مركزي متصل مي‌شدند. امكان انتقال اطلاعات به صورت مؤثر در بين شبكه‌هاي بزرگ رايانه‌اي و ترمينالهاي ورودي و خروجي به وجود آمد. در اين دوره كارمندان شعب قادر شدند به صورت پيوسته به حسابهاي جاري دسترسي داشته باشند. در اين دوره بانكها مجبور بودند براي نيل به اتوماسيون جلوي باجه, از شبكه‌هاي مخابراتي موجود كه در اختيار و انحصار شركتهاي دولتي بود و استفاده از آنها نه تنها از نظر فنآوري محدود, بلكه از لحاظ هزينه‌اي بسيار گران بود, استفاده نمايند. اين شبكه‌هاي مخابراتي و اطلاعاتي, ترمينالهاي بانكي شعب را به مراكز رايانه پشت باجه مرتبط و متصل مي‌ساخت. در اين دوره هنوز تمايل به استفاده از اسناد كاغذي وجود داشت. اگر چه ترمينالها امكان جستجو و پردازش را سهولت بخشيده، لكن هنوز تمامي كارها توسط كارمندان بانك و از طريق ورود اطلاعات و گردش حسابها به ترمينالها صورت مي‌گرفت و فقط نياز به استفاده انبوه از اسناد كاغذي تا حدودي برطرف شد. در اين دوره بانكها نتوانستند كاركنان خود را كاهش دهند زيرا هنوز نياز به افرادي كه پاسخگوي مراجعين به بانكها باشند وجود داشت. از طرف ديگر نرم‌افزارهاي به كار گرفته شده در اين دوره, كماكان غيريكپارچه بودند. به عبارت ديگر براي هر نوع عمليات, نرم‌افزار خاص طراحي شده و ارتباط نرم‌افزارها با يكديگر محدود بود.

2-2-1-3- متصل كردن مشتريان به حسابهاي بانكي

در اين دوره كه از اواسط دهه 80 آغاز شد امكان دسترسي مشتريان به حسابهايشان فراهم گرديد. يعني مشتري از طريق تلفن يا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از كارت هوشمند يا كارت مغناطيسي يا كامپيوتر شخصي به حسابش دسترسي پيدا مي‌كند و ضمن انجام عمليات دريافت و پرداخت, نقل و انتقال وجوه را به صورت الكترونيكي انجام مي‌دهد. در اين دوره سالن معاملات بانكها به مرور خالي از صفهاي طولاني مراجعين مي‌شود و آن دسته از كاركناني كه در جلوي باجه به امور دريافت و پرداخت از حسابها اشتغال دارند به بخشهاي ديگر نظير بازاريابي و خدمات مشتريان منتقل مي‌شوند. خطوط هوايي مثل ماهواره, ماكرويو, مودمهاي بدون سيم حجم زيادي از كار (ولي نه همه آن) را پيش مي‌برد.

مهمترين ويژگيهاي دوره سوم كه آن را از دوره‌هاي قبل و بعد متمايز مي‌سازد عبارتند از توسعه جزيره‌اي سيستمهاي مكانيزه در جلوي باجه و پشت باجه و همچنين توسعه سيستمهاي ارتباطي مشتريان با حسابهايشان مثل خودپرداز و تلفن‌بانك و فاكس‌بانك . در اين دوره هم, هنوز نيروي انساني در ارائه خدمات مؤثر است و بخشي از نيروي انساني وظيفه ايجاد هماهنگي بين سيستمهاي جزيره‌اي و نيازهاي مختلف مشتريان را به عهده دارد. در اين دوره كارتهاي بانكي و هوشمند به معناي واقعي و به طور كامل الكترونيكي نشده و به عبارت ديگر بخشي از فرايند تبادل الكترونيكي اطلاعات وارد عمليات بانكي و سيستمهاي مكانيزه شده است.

بنابراين مي‌توان گفت در اين دوره عمليات بانكي به صورت دستي ـ الكترونيكي درمي‌آيد. در اين دوره نظام بانكي با دو مشكل اساسي مواجه مي‌باشد. يكي عدم يكپارچگي سيستمهاي مكانيزه, جزيره‌اي بودن و ناهماهنگي آنها جهت ارائه خدمات به مشتريان, و ديگري تكامل نيافتگي خطوط مخابراتي و ارتباطي سريع, گسترده و مطمئن و همچنين فقدان پروتكلهاي ارتباطي لازم براي متصل نمودن شعب بانكها به يكديگر و اتصال مشتريان به شعب.

2-2-1-4- يكپارچه‌سازي سيستم‌‌ها و مرتبط كردن مشتري با تمامي عمليات بانكي

آخرين دوره تحول در نظام بانكي زماني آغاز مي‌شود كه همه نتايج به دست آمده از سه دوره قبل به طور كامل مورد توجه قرار گيرد و مشكلات آنها برطرف گردد و كليه عمليات بانكي به طور الكترونيكي انجام شود. در اين دوره هم بانك و هم مشتريان مي‌توانند به طور دقيق و منظم اطلاعات مورد نيازشان را كسب نمايند. گرچه آهنگ اين تحولات متفاوت است اما اين چهار دوره به طور يكسان در صنعت بانكداري روي خواهد داد.

لازمه ورود به اين مرحله داشتن امكانات و بسترهاي مخابراتي و ارتباطي پيشرفته و مطمئن است. اين دوره با جمع‌بندي بخشهاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در دوره‌هاي پيشين به صورت واقعي ارتباط بين بانك و مشتريانش را به تصوير مي‌كشد. در دوره‌هاي قبلي اغلب بانكها بدون سامان‌دهي و نظم مشخص, تنها به خلق جزاير مكانيزه پرداختند.

در دوره چهارم به منظور رسيدن به يكپارچگي و ساماندهي سيستم‌هاي مكانيزه بانكي, بانكها به يكي از دو مورد زير تأكيد دارند:

1ـ تلاش براي استانداردسازي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري در سيستمهاي رايانه‌اي موجود.

2ـ تلاش براي ايجاد سيستمهاي يكپارچه صرف نظر از سيستمهاي جزيره‌اي كه قبلاً به وجود آمده است.

سيستمهاي جديد بانكي كه اساس آنها مشتري‌مداري ا ست نه حساب‌مداري, كار چندان ساده اي نيست زيرا اغلب با صرف هزينه‌هاي زيادي همراه است و تلاش طاقت‌فرسا مي‌طلبد.يكي از چالشهاي اصلي سيستمهاي بزرگ بانكها در اين دوره انتخاب يكي از اين دو راه است كه هر يك بحث هاي مربوط به خود را مي‌طلبد و انتخاب هر يك بستگي به استراتژي بانك، مبني بر يك تحليل عميق هزينه ـ فايده دارد.

در دوره چهارم, سيستم يكپارچه بانكي اين امكان را به مشتري مي‌دهد كه از رايانه منزل يا محل كار خود خدمات متعارف خود را از سيستم الكترونيكي بانك دريافت نمايد. در اين دوره صرفه‌جويي واقعي در نيروي انساني به وجود آمده و پول كاملاً حالت الكترونيكي پيدا مي‌كند و ابزار تعامل دو طرف يعني مشتري و بانك, خدمات الكترونيكي است. اين در حالي است كه در دوره سوم، مشتري براي دسترسي به خدمات بانكي از اسناد كاغذي و اعمال دستي كاملاً بي‌نياز نبود. در دوره چهارم، مشتري حتي براي دريافت وام يا خدمات بيمه‌اي و يا ديگر سرويسهاي بانك بي‌نياز از مراجعه به بانك مي‌باشد.

با توجه به توضيحات فوق به طور خلاصه مي‌توان نتيجه گرفت كه از اوايل دهه 1960 نوعي از خدمات بانكي رواج يافت كه مبناي تحول بزرگي براي سالهاي آتي در نظام بانكداري گرديد. اين نوع خدمات به صورت كارتهاي بانكي بود كه در اختيار عموم قرار گرفت. بعد از مدت زماني كوتاه هم مبادلات حساب جاري و هم ساير پرداختها و دريافتهاي بانكي (در قالب كارتهايا عتباري) به مرور خودكار گرديدند, ولي با اين حال تا آن زمان حجم بالايي از اسناد كاغذي توليد مي‌گرديد. از اين رو از فنآوري پيچيده و پيشرفته مخابراتي به عنوان راه‌حلي جهت حل اين مشكل استفاده گرديد در نتيجه با ايجاد اتاقهاي پاياپاي خودكار, از سيستم انتقال الكترونيكي وجوه در سطح بسيار وسيعي استفاده شد و ساختار سيستم بانكي يك بار ديگر دچار تحولي عمده گرديد. بانكها از مؤسسات سپرده‌گذاري كه صرفاً منابع فيزيكي را نگهداري مي‌نمودند به مراكز پردازش اطلاعات تبديل شدند, پول نيز از يك مفهوم قابل لمس به يك مفهوم غيرقابل لمس تبديل گرديد. به طوري كه پول مي‌توانست هر لحظه بر روي صفحه رايانه نشان داده شود. نه تنها پول به پول الكترونيكي تبديل گرديد, بلكه چك نيز به همين سرنوشت دچار شد و بانكها با ارسال تصاوير چك به جاي چكهاي فيزيكي شروع به استفاده از چكهاي الكترونيكي نمودند. با پيشرفت فنآوري اطلاعات و ارتباطات, فنآوري تصوير به حدي پيچيده و پيشرفته گرديد كه بانكها مي‌توانستند بدون نياز به اسناد كاغذي, اطلاعات مربوط به دستور پرداختها را بين خود مبادله نمايند. در واقع با اين كار, مبادله الكترونيكي اطلاعات به جاي پردازش اسناد كاغذي مورد استفاده قرار گرفت.

امروزه سرعت توسعه صنعت انفورماتيك باعث ايجاد تغييرات عمده‌اي هم در شكل پول و سيستمهاي انتقال وجوه در عرصه بانكداري گرديده و هم مفاهيم جديدي را به عنوان پول الكترونيكي و انتقال الكترونيكي آن ارائه نموده است, كه اين به مفهوم ايجاد نوع جديدي از بانكداري تحت عنوان بانكداري الكترونيكي مي‌باشد. با گسترش شبكه اينترنت و قابل دسترس بودن آن براي همگان شيوه عرضه خدمات در بانكها متحول شده و اين تحولات زمينه ظهور پديده‌هايي مانند: بانكداري تلفن همراه, بانكداري اينترنتي, بانكداري خانگي, و بانكداري مجازي گرديده است.

2-2-2- شيوه‌هاي پرداخت و انواع سيستم‌هاي پرداخت‌ الكترونيكي

با توسعه فناوري اطلاعات در خدمات بانكي، اكنون شيوه‌هاي پرداخت را به دو دسته سنتي و الكترونيكي تقسيم مي‌كنند. در نظام سنتي، پرداخت مي‌تواند به صورت‌هاي متفاوت انجام پذيرد: پرداخت از طريق تهاتر (كالا به كالا)، پرداخت نقدي، و انتقال و پرداخت وجه از طريق سيستم بانكي. در نظام الكترونيكي، انتقال وجه از طريق سيستم بانكي بطور خودكار (الكترونيكي) صورت مي‌گيرد.

پرداختهاي الكترونيكي را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد:

2-2-2-1- پرداخت از طريق واسطه

وقتي خريد از محيط فيزيكي به محيط الكترونيكي وارد مي‌شود، زواياي جديدي از تبادل رخ مي‌دهد. گويي اينكه فرآيند يك مبادله عادي را نيز شامل مي‌شود.

يك خريد سنتي شامل مراحل زير مي‌باشد:

مكان‌يابي خريدار

انتخاب كالا

سوال در مورد پرداخت

درخواست كالا

توافق در مورد پرداخت

شناسايي و اطمينان حاصل كردن از ماشين پرداخت

تبادل كالا و رسيد
در استفاده از پرداختهاي آنلاين بعضي از مراحل فوق ادغام مي‌شوند. از طرفي كمبود‌هاي امنيتي تبادل رو در روي پول، مبادله را به سمت استفاده از سيستم‌هاي امن‌تر (بدون حمل و نقل پول) هدايت مي‌كند. اين وظيفه به وسيله واسطه‌ها براي فراهم كردن امنيت، شناسايي و سنديت پرداخت و حمايت از آن انجام مي‌پذيرد.

شكل 2: روش پرداخت از طريق واسطه

2-2-2-2- پرداخت بر اساس مبادله الكترونيكي پول

مبادله الكترونيكي پول، كاربرد مالي سيستم مبادله الكترونيكي داده‌ها مي‌باشد كه از طريق آن، شماره كارتهاي اعتباري و چك‌هاي الكترونيكي از طريق شبكه خصوصي امن بين بانكها و بنگاه‌هاي اصلي مبادله مي‌شود. در اينجا واسطه الكترونيكي در بين بانك خريدار و بانك فروشنده حذف، و خود بانكها در راستاي ارتقاي امنيت فرآيند پرداخت اين وظيفه را بازي مي‌كنند. شكل زير نمايانگر اين شيوه پرداخت مي‌باشد.

شكل 3: پرداخت ازطريق EFT

2-2-2-3- پرداخت بر اساس پول الكترونيكي

پول الكترونيكي به دو دسته پول رايج الكترونيكي و چك الكترونيكي قابل تقسيم است. پول رايج الكترونيكي بدون واسطه‌گري بانك در هنگام پرداخت، بين خريدار و فروشنده مبادله مي‌شود. در اين رابطه يكسري كارتهاي از قبل شارژ شده از طريق بانك در اختيار خريدار قرار مي‌گيرد كه با انتقال آن به فروشنده پرداخت صورت مي‌گيرد.

چك الكترونيكي در واقع نسخه‌اي از چكهاي كاغذي در دنياي واقعي مي‌باشد كه اصولاً يكسان و مانند چكهاي كاغذي عمل مي‌كند. اين سيستم هزينه‌ها را تا حدودي كاهش مي‌دهد و مراحل كار را كوتاه‌تر مي‌كند. چكهاي الكترونيكي داراي امنيت بيشتري نيز مي‌باشند. پول الكترونيكي از طريق سرويس‌دهندگان مالي قابل خريد بوده و در هر زمان قابل تعويض با پول كاغذي مي‌باشد.

2-2-3-كارت‌هاي بانكي

يكي از ابزارهاي انتقال الكترونيكي وجوه كه در تجارت الكترونيكي از اهميت خاصي برخوردار است, كارت‌هاي بانكي مي‌باشد كه به منظور پرداخت وجه, به جاي پول نقد استفاده مي‌شود. هر چند كارت‌ها انواع مختلفي دارند ولي همگي در ايران به عنوان كارت‌هاي اعتباري معروف هستند.در ادامه اين مبحث برخي موضوعات مطرح در حوزه كارتهاي اعتباري مورد توجه قرار مي‌گيرد.

2-2-3-1- ظهور كارتهاي اعتباري

كارت‌ها وسيله‌اي جهت پرداخت و مبادله مي‌باشند. ساليان متمادي است كه پول, سكه و پس از آن اسكناس به خاطر سه ويژگي راحتي, سادگي و سرعت استفاده از آن, به عنوان بهترين وسيله جهت پرداخت مطرح است. با سپري شدن دوران صنعتي, رشد دانش فني و پيشرفت‌هاي شگرف جوامع, افزايش حجم مبادلات و به دنبال آن حجم نقدينگي, نياز به وسيله‌اي آسان‌تر جهت انجام معاملات احساس شد و مشتريان روشهاي جديدي را جهت پرداخت معاملات خويش طالب بودند. تغييرات شيوه‌هاي رفتاري و زندگي مردم, نياز و تقاضاي عمومي براي استفاده از امكانات و تسهيلات بيشتر در خصوص پرداخت‌ها, بانكها و مؤسسات مالي را به فكر راه چاره واداشت. در نتيجه تلاش‌هاي همه جانبه براي رفع نياز مشتريان, وسيلة جديدي جهت پرداخت با عنوان كارتهاي بانكي يا اعتباري به وجود آمد.

از جمله عواملي كه در صدور كارت‌هاي اعتباري مؤثر بوده, مي‌توان به عواملي نظير افزايش نرخ تورم, رقابت‌هاي فشرده بين بانكها, امكان دستبرد به منابع پولي, مسائل امنيتي مربوطه و پيشرفتهاي چشم‌گير در فناوري به خصوص فناوري اطلاعات و ارتباطات اشاره نمود.

كارت اعتباري (بانكي) عبارتند از كارتي پلاستيكي يا كاغذي كه توسط صادركننده (بانك, مؤسسات مالي و…) صادر مي‌شود و در اختيار مشتريان قرار مي‌گيرد, مشتريان مي‌توانند با عرضه اين كارتها در جايگاههاي مشخص از خدمات آنها بهره‌مند شوند و به عبارت ديگر كالا و خدمات مورد نياز خود را خريداري نمايند و وجه آن را بپردازند.

به طور كلي مي‌توان كارت‌هاي اعتباري (بانكي) را اينگونه تعريف كرد: كارت وسيله‌اي الكترونيكي است كه بر اساس اصول فني خاص و رعايت مسائل ايمني براي متقاضي صادر مي‌شود و دارنده كارت مي‌تواند با استفاده از كارت مزبور از طريق ماشينهاي خودپرداز و يا نقطه فروش وجوه و يا اعتبار واريز شده به حساب خود را دريافت يا به حساب ديگري منتقل نمايد.

كارتهاي اعتباري (بانكي) انواع مختلفي دارند كه در ادامه, ابتدا اشاره‌اي مختصر به تاريخچه به وجود آمدن كارتهاي اعتباري داشته و سپس انواع آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

2-2-3-2- تاريخچه كارتهاي اعتباري

شايد بتوان از آمريكا به عنوان اولين كشور ارائه‌دهنده كارت‌هاي اعتباري نام برد. پديد آمدن ايده كارت اعتباري به سالها پيش برمي‌گردد كه اولين بار در سال 1860 توسط ادوارد پلاي دانشمند بزرگ آمريكايي ارائه گرديد. قريب چهل سال بعد جان. سي. پيتگنرو نوعي كارت پول كاغذي جهت مشتريان طراحي كرد ولي با استقبال چشم‌گيري مواجه نشد. بعد از پنجاه سال، تقريباً در دهه 1950 استفاده از وسيله‌اي به نام كارت به جاي پول در كشور آمريكا معمول گشت.

در دهه 1950 اولين كارت‌هاي پلاستيكي به جاي پول نقد, جهت پرداخت مستقيم هزينه‌هاي خريد كالا يا خدمات توسط مؤسسه diners منتشر شد. البته كارت‌هاي مزبور براي طبقه خاصي از افراد و به عنوان نشانه‌اي قراردادي طراحي شدند و دارنده كارت مي‌توانست با ارائه آن و بدون پرداخت پول نسبت به خريد يا استفاده از خدمات شهري, در منطقه جغرافيايي محدود, اقدام نمايد. به نظر مي‌رسد بر همين اساس كارتهاي متداول امروزي در مؤسسات مالي و خدماتي رواج يافته‌اند.

كارت به عنوان وسيله اي نوين جهت تسريع در امور پرداخت وجوه كالا و خدمات در دو نوع كاغذي (مقوايي) و پلاستيكي معمول مي‌باشد. كارت‌هاي كاغذي توسط مؤسسات خدمات عمومي صادر و به عنوان بليط اتوبوس و قطار يا راه‌آهن شهري مورد استفاده قرار مي‌گيرند. كارت‌هاي پلاستيكي بيشتر توسط مؤسسات مالي نظير بانكها صادر و در اختيار مشتريان قرار داده مي‌شود.

كارت‌هاي اوليه از لحاظ فناوري ساخت و همچنين خدماتي كه ارائه مي‌دادند بسيار ساده بودند ولي به علت استفاده چشم‌گير و تقاضاي روزافزون براي دريافت اين نوع كارتها و خدمات جديد, و نيز مسائل امنيتي كه در خصوص اين كارت‌ها به وجود آمد, كم كم در فناوري ساخت كارت‌ها و همچنين نوع خدماتي كه به وسيله اين كارتها ارائه مي‌شد, تغييرات اساسي پديد آمد و كارت‌هاي الكترونيكي به بازار آمد.

با الكترونيكي شدن كارت‌هاي اعتباري و بكارگيري پايانه‌هاي رايانه‌اي در نقطه فروش كه از سال 1983 مطرح شد, امكان تشخيص هويت ارائه‌دهنده كارت اعتباري در فروشگاهها و اطلاع دقيق از اعتبار باقيمانده كارت به صورت آنلاين فراهم گرديد. گسترش تجارت الكترونيكي باعث به وجود آمدن نيازهاي جديد در خصوص كارتهاي اعتباري گرديد, اين نيازهاي جديد سبب شد كه كارت‌هاي اعتباري جديدي به نام كارت‌هاي هوشمند ارائه گردد.

امروزه كارت‌هاي اعتباري در انواع مختلف جهت ارائه خدمات متنوع با دارا بودن قابليت استفاده در سطح ملي و بين‌المللي صادر مي‌شوند و مورد استفاده گسترده قرار مي‌گيرند. دامنه كاربرد كارت در زندگي اقتصادي از وسعت و گستردگي قابل ملاحظه‌اي برخوردار است و امروزه بسياري از پرداخت‌ها و دريافت‌ها و تأمين بسياري از كالاها و خدمات نظير عمليات بانكي و پرداخت هزينه‌هاي مرتبط با مسافرت و بيمه از اين طريق امكان‌پذير است.

همانگونه كه قبلاً گفته شد كارت به منظور انجام بخشي از وظايف پول بر اساس نيازهاي مشتريان ابداع گرديد. اشخاص با توجه به ميزان وجه نقد و يا اعتبار به دست آمده از فعاليت‌هاي روزمره مي‌توانند از كارت‌ها براي تبديل اين وجوه به مصارف مورد نياز خود استفاده نمايند, به عبارت ديگر كارت وسيله‌اي براي اثبات اعتبار و صدور مجوز مصرف آن در مواقع مورد نياز مي‌باشد.

استفاده از كارت‌ها به جاي پول و رشد چشمگير استفاده از آن توسط مردم نشان‌دهنده اهميت و مزاياي آشكار آن است. كارت‌ها داراي مزاياي آشكار مستقيم و مزاياي پنهاني هستند. در اينجا به اختصار مهمترين مزاياي كارت‌ها ارائه مي‌شود:

الف) كارتها باعث افزايش سرعت و كاهش زمان انتقال وجوه از يك نقطه به نقطه ديگر مي‌شوند.

ب) استفاده از كارت به جاي پول باعث جلوگيري از انتقال پول نقد مي‌گردد.

ج) استفاده از كارت به جاي پول باعث افزايش امنيت در مقابل سرقت, مفقود شدن و از بين رفتن پول نقد مي‌گردد.

د) ساليانه مبالغ قابل توجهي صرف چاپ اسكناس و وسائل مربوط به آن مي‌شود, بهره‌گيري از كارتها سبب كاهش هزينه‌هاي چاپ اسكناس مي‌گردد.

هـ) استفاده از كارت باعث مي‌شود كه دسترسي به وجوه و يا اعتبار تخصيصي به سرعت و در هر نقطه جغرافيايي امكان‌پذير باشد.

و) استفاده از كارت‌ها سبب سهولت در رفع حوائج روزمره افراد مي‌گردد.

ز) استفاده از كارت‌ها باعث ايجاد اعتبار و ارزش اجتماعي مي‌شود.

ح) كارتها, حجم مسافرت‌هاي درون شهري بمنظور دريافت و پرداخت‌هاي معمولي بانكي را كاهش مي‌دهد و از اين طريق باعث كاهش هزينه‌هاي فردي و اجتماعي مي‌گردند.

ت) عموميت يافتن استفاده از كارت باعث ترغيب بانكها به بانكداري الكترونيكي و خروج از سيستم مبتني بر كاغذ در عمليات بانكي مي‌گردد.

ي) كارت امكان دسترسي به پول را آسان نموده و باعث تسهيل در امور پرداخت و دريافت وجوه نقد مي‌گردد.

ك) از طريق گسترش و توسعه كارت‌هاي بين‌المللي مي‌توان نظام كنترل ارز را بهبود بخشيد.

2-2-3- 3ـ انواع كارت‌هاي بانكي

همانگونه كه اشاره شد كارت‌هاي اعتباري در انواع مختلف و با كاربردهاي گوناگون از سوي بانكها, مؤسسات مالي و غيرمالي (مانند كارت تلفن) در سراسر جهان صادر و در بين متقاضيان توزيع مي‌گردد. از كارت‌ها به عنوان هسته مركزي ارائه خدمات بانكي, در شاخه بانكداري خرد استفاده مي‌شود. معمولاً كارت‌ها را بر اساس شيوه تسويه‌حساب, فناوري مورد استفاده, نوع خدمات, و گستره جغرافيايي كاربرد طبقه‌بندي مي‌نمايند.

2-2-3-3-1ـ طبقه‌بندي كارتها به لحاظ شيوه تسويه

كارت‌ها بر اساس شيوه تسويه به سه دسته كلي زير تقسيم مي‌شوند:

الف) كارت اعتباري

ب) كارت بدهي

ج) كارت هزينه

البته كارت‌ها داراي نامهاي مختلف ديگري مثل كارت پول, چك كارت, كارت سپرده و غيره نيز مي‌باشند كه مي‌توانند به نوعي زيرمجموعه‌هاي كارت‌هاي فوق قرار گيرند.

الف) كارت اعتباري

كارت‌هاي اعتباري به منظور خريد كالا و خدمات و دريافت پول نقد صادر مي‌شوند. اين نوع كارت‌ها بسته به ارتباطات و قرارداد صادركننده, مي‌تواند در سطح ملي يا بين‌المللي كاربرد داشته باشد. براي صدور اين كارت‌ها متقاضي به بانك يا مؤسسه صادركننده مراجعه مي‌نمايد و پرسشنامه‌اي را كه حاوي اطلاعات شخصي (مشخصات, وضعيت مالي, اعتباري شخص متقاضي) است تكميل مي‌نمايد, بانك يا مؤسسه صادركننده كارت، پس از بررسي سوابق متقاضي امتياز اعتباري وي را مشخص كرده و ميزان و حد اعتباري او را تعيين مي‌نمايد. در صورت قابل قبول بودن امتياز و حد اعتباري متقاضي, كارت اعتباري براي وي صادر و حدود اعتبار ايشان مشخص مي‌شود.

دارنده كارت اعتباري مي‌تواند به بانكها, مؤسسات مالي, مؤسسات غيرمالي و فروشگاههايي كه پذيرنده كارت‌هاي اعتباري هستند مراجعه نموده و وجه, كالا يا خدمت مورد نظر را پرداخت كند. و در پايان هر ماه صورت‌حساب معاملات خود شامل كليه خريدها و وجوهي كه نقداً دريافت نموده را دريافت مي‌كند. دارنده كارت پس از دريافت صورت‌حساب, بايد مبلغ آن را به صادركننده كارت بپردازد, البته مي‌توانند صورت‌حساب خود را تقسيط نمايند, يعني مبلغي را در ابتدا پرداخت نمايند و مابقي را طي دوره‌هاي بعد تأديه نمايد. معمولاً وقتي كه صورت‌حساب‌ها به صورت اقساط پرداخت مي‌شود به آن بهره تعلق مي‌گيرد. علاوه بر اين خدمات, كارت‌هاي اعتباري مي‌تواند خدمات ديگري نظير مسئوليت قانوني بانكها در قبال خرابي كالا و خدمات خريداري شده, بيمه حوادث مسافرت و خريد از طريق پست, تلفن و اينترنت را نيز فراهم نمايند.

ب ) كارت بدهي

كارت بدهي تقريباً به لحاظ عملياتي شبيه كارت‌هاي اعتباري مي‌باشد و از نظر ماهيت تقريباً معادل چك عمل مي‌كند. ميزان اعتبار كارت بدهي بر اساس حساب بانكي دارنده كارت ]حساب ديداري يا حسابي مشابه[ تعيين مي شود. به عبارت ديگر قبل از اينكه دارنده كارت خريد خود را انجام دهد بايد معادل مبلغ خريد در حساب مربوطه وجه نقد داشته باشد. مكانيزم كار بدين شكل است كه دارنده كارت بدهي كالا و خدمات مورد نظر خود را انتخاب مي‌كند و صورت‌حساب مربوطه را امضا مي‌كند. اين كار بدين معني است كه به بانك دستور مي‌دهد كه معادل مبلغ صورت‌حساب از حسابش كسر و به حساب پذيرنده كارت واريز گردد. به عبارت ديگر عملكرد آن مثل صدور يك چك در وجه فروشنده مي‌باشد با اين تفاوت كه زمان صدور و دريافت چك, وقتي كه از ماشين‌هاي نقطه فروش استفاده مي‌شود به صفر مي‌رسد. از كارت‌هاي بدهي براي دريافت وجه از طريق ماشينهاي خودپرداز نيز مي‌توان استفاده نمود. نكته بسيار مهم در مورد كارت‌هاي بدهي اين است كه دريافت وجه يا خريد كالا و خدمات، صرفاً به اندازه موجودي حساب دارنده كارت, امكان‌پذير مي‌باشد و اضافه بر موجودي امكان‌پذير نمي‌باشد. كارتهايي كه اخيراً توسط بانك‌هاي كشور ارائه مي‌شود از نوع كارتهاي بدهي مي‌باشد.

ج) كارت هزينه

اين كارتها شباهت بسيار زيادي به كارتهاي اعتباري دارند، ولي از دو جهت با كارتهاي اعتباري متفاوت مي‌باشند. اول اينكه به‌ ‌وسيله اين كارتها وجه نقد نمي‌توان دريافت كرد و ديگر اينكه دارنده اين كارت مجاز است هر اندازه كه مي‌خواهد هزينه كند و از كالا و خدمات استفاده كند ولي پس از دريافت صورتحساب بايد حساب خود را تأديه كند و در واقع اين نوع كارت ،محدوديت خريد مانند كارتهاي اعتباري را ندارد.

2-2-3-3-2-ـ انواع كارت از لحاظ فناوري ساخت

كارت‌ها بر حسب فناوري ساخت به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

الف) كارت با نوار مغناطيسي؛

ب) كارت‌هاي هوشمند؛

الف) كارت با نوار مغناطيسي

در كارت‌هاي با نوار مغناطيسي, اطلاعات مربوط به دارنده كارت، به صورت كدهاي مخصوص بر نوار مغناطيسي كه پشت كارت قرار دارد, ضبط مي‌شود. به اين عمل در اصطلاح رمزگذاري كارت مي‌گويند. البته در نوع قديمي‌تر اين كارت‌ها, اطلاعات به صورت برجسته روي كارت‌ها حك مي‌شود, هر چند كه استفاده از اين نوع كارت‌ها به جريانات الكترونيكي و ارتباط با شبكه تلفني نياز نداشت, ولي مشكل عمده آنها مسائل امنيتي و حجم بسيار بالاي كاغذهاي مصرفي به عنوان اسناد مي‌باشد. اين عيوب با قرار دادن اطلاعات كارت به صورت رقمي بر روي نوار مغناطيسي در پشت كارت مرتفع شده است. نوار مغناطيسي حداكثر داراي سه شيار است كه شيارهاي اول و دوم براي خواندن و شيار سوم هم براي نوشتن و هم براي خواندن اطلاعات به كار مي‌رود. اگر چه ظرفيت ذخيره‌سازي نوار مغناطيسي تنها حدود 1000 بيت است و اين مقدار قابل توجه نمي‌باشد، لكن اين ميزان براي ثبت اطلاعات مورد نظر در روش برجسته‌نويسي كفايت مي‌كند.

نحوه استفاده از اطلاعات كارت‌هاي مغناطيسي بدين شكل است كه دارنده كارت به فروشگاه‌ها و مراكز تجاري مراجعه و كارت خود را در دستگاههاي نقطه فروش قرار مي‌دهد. دستگاههاي نقطه فروش اطلاعات كارت را كه بر روي نوار مغناطيسي وجود دارد, به مركز بانك مخابره مي‌نمايد و پس از تأييد موارد مربوطه, ميزان خريد و اعتبار مورد نظر گزارش مي‌شود. زماني كه از اين كارت‌ها براي استفاده از دستگاههاي خودپرداز استفاده مي‌شود نيز همين مكانيزم تكرار مي‌گردد. اين نوع كارت‌ها در سطح بين‌المللي بسيار شايع مي‌باشد و مؤسسات بين‌المللي بزرگ همچون ويزا و مستر كارد از اين نوع فناوري براي كارت‌هاي خود استفاده مي‌نمايند.

ب) كارت‌هاي هوشمند

به علت پايين بودن ظرفيت ذخيره‌سازي اطلاعات بر روي كارت‌هاي مغناطيسي و نياز به افزايش قابل توجه حجم حافظه اين كارت‌ها به خصوص در كاربردهايي كه مستلزم بكارگيري الگوريتم‌هاي پيچيده رمزنگاري باشند (جوانب امنيتي) و يا ضبط اطلاعات خاص, و همچنين مشكل ترافيك خطوط ارتباطي و مخابراتي, كارت‌هاي مغناطيسي جوابگو نمي‌باشند، بنابراين طي سالهاي اخير اقدامات ويژه‌اي براي نصب حافظه‌ها و پردازشگرهاي رايانه‌اي روي كارت‌ها صورت گرفته است, حاصل اين اقدامات ابداع و عرضه كارت‌هاي هوشمند مي‌باشد.كارت‌هاي‌هوشمندعــبــارت كــلــي‌اســـت كــه‌گــاهــي بــانــامــهــاي كــارت‌تــراشـــه‌دار , كـــارت حافظه‌دار و كارت با مدارهاي مجتمع معرفي و عرضه مي‌شوند. استفاده وسيع از كارت‌هاي هوشمند از سال 1994 توسط مؤسسات معتبر بين‌المللي نظير ويزا, مستر كارد و يوروپي به عنوان پايه و اساس سيستم‌هاي پرداخت تجاري آينده در سطح جهاني شناخته شد.

كارت هوشمند به عنوان كارآمدترين عضو خانواده كارت‌هاي معمول, قلمداد مي‌شود. اين كارت شامل يك مدار مجتمع الكترونيكي به شكل تراشه مي‌باشد كه عناصري براي نقل و انتقال, ذخيره‌سازي و پردازش اطلاعات به همراه دارد. انتقال اطلاعات مي‌تواند به وسيله اتصالاتي كه بر روي سطح كارت وجود دارد و يا بدون اتصالات از طريق ميدانهاي الكترومغناطيسي انجام شود. يكي از فوايد اين كارت‌ها اين است كه اطلاعات ذخيره شده در آنها مي‌تواند در برابر دسترسي و تغييرات غيرمجاز محافظت شود. از مزيتهاي ديگر كارت‌هاي هوشمند, در كنار اعتبار بالاي آن به لحاظ امنيتي, طول عمر بيشتر آن در مقايسه با كارت‌هاي مغناطيسي مي‌باشد.

با پيشرفت‌هايي كه در توليد و استفاده از كارت‌هاي هوشمند به وجود آمده است انواع جديد پروژه‌هاي پول الكترونيكي در كشورهاي آمريكا و ساير كشورهاي پيشرفته در دست اجرا مي‌باشد. در همين زمينه به عنوان مثال از كيف پول الكترونيكي و كارت‌هاي موندكس مي‌توان نام برد. كيف پول الكترونيكي عبارت است از كارت مخصوصي كه جهت خريدهاي كوچك مثل بليط اتوبوس, قطار, تاكسي يا هزينه صورت‌حساب رستوران مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مزيت كيف پول الكترونيكي امنيت, آساني در پرداخت, عدم نياز به حمل پول خرد, ريسك كم و پرداخت تضمين شده مي‌باشد.

موندكس يك كارت هوشمند مي‌باشد كه توسط بانك نشنال وست مينستر ارائه گرديد. اين كارت جهت حذف پول كاغذي و سكه طراحي شده است. هدف از اين كارت ايجاد يك نوع استاندارد براي پول الكترونيكي است. اين كارت از فناوري كارت‌هاي هوشمند استفاده مي‌كند و در ماشين‌هاي خودپرداز, تلفن‌هاي مخصوص, ترمينالهاي نقطه فروش و كيف‌هاي موندكس قابل استفاده است.

2-2-3-3-3- انواع كارت‌ها به لحاظ گستره جغرافيايي كاربرد

نوع ديگر طبقه‌بندي كارت‌ها بر حسب گستره جغرافيايي كاربرد آنها مي‌باشد كه به دو دسته تقسيم مي‌شوند:

الف) كارت‌هاي داخلي

ب) كارت‌هاي بين‌المللي

الف) كارت‌هاي داخلي

كارت‌هاي داخلي در داخل محدوده جغرافيايي يك كشور كاربرد دارند و تنها در داخل كشور و به پول همان كشور قابل استفاده مي‌باشد. اين نوع كارت‌ها در اغلب كشورها رايج مي‌باشد. در ايران هم طي سالهاي اخير بكارگيري آن در سطح محدودي رايج شده است. اين كارت‌ها مي‌توانند داراي انواع مختلفي باشند. مثل كارت بدهي, كارت اعتباري, كارت هزينه, كارت تضمين چك, كارت ماشين‌هاي خودپرداز.

ب) كارت‌هاي بين‌المللي

كارت بين‌المللي كارتي است كه در بيش از يك كشور قابل استفاده باشد, بنابراين با بيش از يك ارز سر و كار دارد. دارنده اين كارتها مي‌تواند در كشورهاي مختلف ]طرف قرارداد[ به خريد و يا اخذ پول به ارز همان كشور اقدام نمايد. مهمترين كارتهاي بين‌المللي كه حجم نسبتاً زيادي از كل كارت‌هاي بين‌المللي را به خود اختصاص داده‌اند, توسط مؤسسات ويزا كارد و مستر كارد ارائه شده است. اين نوع كارت‌هاي بين‌المللي داراي انواع مختلفي مثل كارت كلاسيك, كارت طلايي, كارت تجاري, كارت الكترون, كارت ATM و كارت مشترك مي‌باشند.

با توجه به مشكلاتي كه در زمينه تبديل نرخ ارز و مبادلات ارزي بين صادركننده كارت و پذيرنده كارت پيش مي‌آيد, جهت ارائه خدمات بين‌المللي, لزوم ايجاد يك سيستم مشترك بين بانكي در سطح بين‌المللي احساس مي‌گردد. براي اين منظور معمولاً بانك‌ها و مؤسسات مالي كه تمايل دارند كارت‌هاي بين‌المللي صادر نمايند به عضويت سازمانهايي همچون ويزا و مستر كارد درمي‌آيند.

2-2-4 ـ مكانيزم عمل كارت‌ها

پيشتر در مورد انواع مختلف كارت‌هاي اعتباري (بانكي) توضيح داده شد, به علت گستردگي و تنوع كارت‌هاي اعتباري, تشريح مكانيزم عمل كامل كليه كارت‌ها متنوع و طولاني خواهد بود بنابراين در اين گزارش به طور نمونه, مدلي ساده از نحوه عمل كارتها ارائه خواهد شد. قبل از پرداختن به مدل, شناسايي و تشريح اجزاء تشكيل‌دهندة كارتها ضروري به نظر مي‌رسد.

اجزاء تشكيل‌دهنده يك سيستم ساده عملياتي كارت‌ها به شرح ذيل مي‌باشد.

الف) صادركننده كارت

بانك يا مؤسسة مالي صادركننده كارت كه طبق مقررات و ضوابط خاص نسبت به صدور كارت اقدام مي‌نمايد. بانك يا مؤسسه بر اساس ضوابط و مقررات مشخص, به مشتريان خود كارت ارائه مي‌نمايد و سقف اعتبار قابل استفاده كارت ،چگونگي استفاده و تعداد دفعات استفاده در دورة زماني معين را تعيين مي‌نمايد. لازم به يادآوري است كه بانك يا مؤسسه صادركننده كارت مي‌تواند پرداخت‌كننده نيز باشد.

ب) دارنده كارت

دارنده كارت شخصي است كه از صادركننده كارت تقاضاي صدور كارت مي‌نمايد. طبق قراردادي كه اين متقاضي كارت با بانك يا صادركننده كارت امضاء مي‌كند, آن را تحويل مي‌گيرد و مي‌تواند نسبت به خريد كالا و خدمات و يا تحويل وجه نقد با ارائه كارت خود و بدون حمل پول اقدام نمايد.

ج) پذيرنده كارت

پذيرنده كارت, فروشگاه‌ها, مؤسسه مالي يا غيرمالي يا بانكي است كه به موجب قراردادي كه با صادركننده كارت منعقد مي‌نمايد و با رعايت قوانين, مقررات و دستورالعمل‌هاي مربوطه, تعهد مي‌نمايد, بدون اخذ وجه و صرفاً با ارائه كارت از طرف دارنده كارت نسبت به معامله و ارائه كالا و خدمات و يا وجه نقد اقدام نمايد و اسناد مربوطه را به بانك يا مؤسسه صادركننده و پرداخت‌كننده تحويل نمايد، تا پس از آن و پس از كسر كارمزد بانكي به حسابش منظور گردد.

د) پرداخت‌كننده

بانك يا مؤسسه مالي است كه با عقد قرارداد با پذيرنده كارت، متعهد مي‌شود در صورت انجام معامله بين پذيرنده كارت و دارنده كارت, طبق قوانين و مقررات و دستورالعمل‌هاي ابلاغي, پس از كسر كارمزد، نسبت به بستانكار نمودن حساب وي اقدام نمايد. در ساده‌ترين مدل كارت‌هاي اعتباري صادركننده و پرداخت‌كننده كارت يكي است بنابراين سه جزء وجود دارد: صادركننده, دارنده و پذيرنده كارت. عمليات كارت بسيار ساده است و با انعقاد قرارداد في ما بين آنها عمليات انجام مي‌پذيرد.

در صورتي كه صادركننده و پرداخت‌كننده دو بانك يا مؤسسه جداگانه باشند، در اين صورت براي برقراري ارتباط بين اين دو بانك, به ويژه در عمليات تسويه و تهاتر, انتقال اطلاعات بين بانكها و رفع اختلافات احتمالي, نياز به يك واسطه دارد. در عمليات كارت دو مرحله اساسي وجود دارد ، يكي مرحله اخذ مجوز و ديگري تهاتر و تسويه ،كه در اين مدل توسط واسطه انجام مي‌گيرد.

3- نقش كارتهاي اعتباري در توسعه تجارت الكترونيكي

روند رو به رشد تجارت الكترونيكي و كاربري فناوري اطلاعات در تجارت، بازرگاني و اقتصاد حاكي از توجه خاص جوامع به اين پديده است. جدول 1 حجم تجارت الكترونيكي را در سال 2004 در مناطق مختلف نشان مي‌دهد.

جدول 1: حجم تجارت الكترونيكي در مناطق مختلف جهان در سال 2004
نام منطقه حجم تجارت الكترونيكي به هزار ميليارد دلار

امريكاي شمالي 5/3

آسيا و اقيانوسيه 6/1

اروپاي غربي 5/1

آمريكاي لاتين 0818/0

ساير مناطق جهان 0686/0

Source: Forrester Research (2004)

با اين روند و با توجه به نرخ رشد آمار، لازم است توجه خاصي به عوامل موثر بر اين پديده بشود و ابعاد مختلف آن مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. توسعه كاربري كارتهاي اعتباري يكي از مهمترين عواملي است كه مي‌تواند بعنوان جزئي از سيستم تجارت الكترونيكي بر روند توسعه آن موثر واقع شود.

عمدتا آمار و ارقام تجارت الكترونيكي نير حاكي از اين است كه در اندازه‌گيري آن مبلغ پول مبادله شده از طريق ابزارهاي پرداخت الكترونيكي را مبناي ارزيابي قرار مي‌دهند. در اين تعريف، پرداخت الكترونيكي با تجارت الكترونيكي برابر است و نسبتي از پرداخت الكترونيكي كه توسط كارت اعتباري صورت مي‌گيرد، نقش كارتهاي اعتباري در تجارت الكترونيكي را نشان مي‌دهد. در زير به برخي آمار و ارقام مرتبط با سهم كارتهاي اعتباري در روشهاي مختلف پرداخت الكترونيكي اشاره خواهد شد.

جايگزيني روشهاي سنتي و الكترونيكي پرداخت در نظام‌هاي تجاري يكي از نشانه‌هاي بارز روند توسعه تجارت الكترونيكي است كه البته از نقش مهمي نيز در جريان توسعه آن برخوردار است. آمار نشان مي‌دهد كه در حال حاضر سهم بالايي از پرداختهاي تجاري شكل الكترونيكي به خود نگرفته است اما روند نشان مي‌دهد كه مكانيسم‌هاي الكترونيكي به مرور شكل غالب خواهد بود.

جدول 2: مقايسه ميزان استقبال از روشهاي كاغذي و الكترونيكي پرداخت
سال
روش پرداخت 2000
(هزار ميليارد دلار) درصد 2005
(هزار ميليارد دلار) درصد 2010
(هزار ميليارد دلار) درصد

كاغذي 41/3 2/65 45/3 3/51 24/3 2/38

كارتي 6/1 6/30 54/2 6/37 92/3 4/46

الكترونيكي 22/0 2/4 74/0 1/11 30/1 4/15

جمع كل 23/5 100 73/6 100 46/8 100

Source:The Nilson Report, December 2001

همانطور كه مشاهده مي‌شود تا سال 2000 سهم روشهاي كاغذي پرداخت بر ساير روشها غالب بوده است اما در سال 2005 اين سهم كاهش پيدا كرده و همچنان نيمي از مبادلات تجاري را پوشش مي‌دهد. در نهايت در سال 2010 پيش‌بيني شده است كه بيش از 2/38 درصد از پرداخت شكل الكترونيكي به خود نگيرد. اما نكته جالب اين است كه در بين روشهاي مختلف پرداخت غير كاغذي، روشهاي كارتي بيشترين سهم را به خود مي‌گيرد.علاوه بر اين شركت مشاوره آنا پوليس نيز آماري شبيه به آمار فوق را ارائه مي‌كند.

جدول 3: مقايسه ميزان استقبال از روشهاي كاغذي و الكترونيكي پرداخت در ايالات متحده
سال
مكانيسم پرداخت (درصد) 2002 2007

نقد 43 4/41

چك 6/23 16

كارت اعتباري 3/18 5/19

كارت بدهي 2/10 4/14

اتاق پاياپاي 3/2 5/5

ساير 7/2 1/3

كل پرداختهاي كاغذي 67 57

كل پرداختهاي الكترونيكي 33 43

Source: First Annapolis Consulting, 2002

در عين حال تجربه اروپا نيز براي سال 2003 نشان مي‌دهد كه اين روند كندتر از آنچه كه پيش‌بيني مي‌شده است روبه تغيير است. اما در صحنه پرداختهاي بين‌المللي قضيه متفاوت و همچنان روشهاي پرداخت الكترونيكي با سرعت در حال جايگزيني با روشهاي سنتي است.

جدول 4: سهم روشهاي مختلف پرداخت در مبادلات ملي و بين‌المللي در اروپا
روش پرداخت بدهي‌هاي مستقيم چك مبادلات اعتباري نقد پرداخت‌ بواسطه كارت ساير

مبادلات داخلي 4/21 5/15 1/28 7/13 5/19 7/1

مبادلات خارجي ——– 3/0 5/16 —— 2/83 —–

Source: The European Card Review, October 2003

همانطور كه مشاهده مي‌شود نقش كارت‌هاي اعتباري در نظام پرداخت نقش تعيين كننده‌اي است. در نظام مبادلات درون‌مرزي، در رتبه دوم و در مبادلات برون مرزي 2/83 درصد از پرداختها از طريق كارتها صورت گرفته است. اين امر نشان دهنده نقشي است كه اين كارتها در پرداختهاي خارجي در اروپا دارند.

از ديگر مواردي كه بر نقش كارتهاي اعتباري در توسعه تجارت الكترونيكي تاثير مي‌گذارد، مساله تمايل و علاقه مشتريان به شيوه كار است. مهم اين است كه از بين روشهاي مختلف پرداخت كدام روش براي مشتري از تناسب و سهولت بيشتري برخوردار است؟ در يك ارزيابي كه توسط موسسه تحقيقاتي شومپيتر در سال 2003 انجام شد، ميزان سهولت و راحتي انجام فرآيند پرداخت براي مشتري در روشهاي مختلف اندازه‌گيري شده است.

جدول 5 : درجه راحتي و ناراحتي مشتري در كاربرد روشهاي مختلف پرداخت
روش چند درصد راحتند چند درصد ناراحتند

صورتحساب پرداختهاي آتي 66 18

كارتهاي اعتباري 55 27

كارتهاي بدهي 32 49

حسابجاري 25 57

كارتهاي بدهي با PIN 20 66

Source: Jupiter Research, March 2003

همانطور كه در جدول فوق مشاهده مي‌شود، غير از روش صورتحساب‌هاي پرداخت آتي كه موجد پرداخت ديرتر مبلغ مبادله است و مسلما بيشترين تمايل مشتريان را به خود جلب مي‌كند، در نظام پرداخت، انجام پرداخت از طريق كارتهاي اعتباري در درجه دوم راحتي مشتريان و درجه قبل از آخر مشتريان ناراحت است. بنابراين نقش اين مكانيسم پرداخت در توسعه تمايل مشتريان براي تجارت الكترونيكي انكار ناپذير است.

بطور كلي در مقايسه ميزان كاربري روشهاي مختلف پرداخت نيز مشاهده مي‌شود كه روشهاي مبتني بر كارت (بدهي و اعتباري) عموما نسبت به ساير روشها ارجهيت و برتري دارد. در مقايسه سهم روشهاي مختلف پرداخت در تجارت الكترونيكي، جدول زير نشان مي‌دهد كه اقبال عمومي بيشتر به سمت روشهاي كارتي پرداخت است تا ساير روشها.

جدول 6: مقايسه روشهاي پرداخت الكترونيكي در ايالات متحده و پيش‌بيني سالهاي آتي
سال اتاق پاياپاي (ACH) وشبكه‌هاي بسته كارتها ساير روشها

2001 2/3 8/82 8/13

2002 6/4 3/81 14

2003 5/5 6/81 8/12

2004 4/6 7/81 7/11

2005 3/7 0/82 6/10

Source: Celent Communications, April 2002

طبق آمار فوق، روشهاي كارتي پرداخت الكترونيكي نسبت به ساير روشها غالب‌تر بوده و بيشتر مورد پذيرش واقع شده است. اما آيا مساله اصلي اعتباري بودن پرداخت و تعويق ناشي از آن است يا كارتي بودن مكانيسم پرداخت؟

البته كارتهاي اعتباري در مقابل كارتهاي بدهي چون زمان پرداخت را به تعويق مي‌اندازد قائدتا بايد مورد اقبال بيشتري قرار مي‌گيرد. اما به نوعي، خود ماهيت كارتي بودن روش پرداخت و سهولت آن در مقابل ساير روشها اين دو مكانيسم را مطرح مي‌كند. آمار نشان مي‌دهد كه در كارتهاي اعتباري با وجود اينكه پرداخت ديرتر صورت مي‌گيرد، اما بيشتر از كارتهاي بدهي مورد اقبال قرار نمي‌گيرد. جدول زير نمونه‌اي از آمار مذكور را نشان مي‌دهد.

جدول 7: مقايسه حجم مبادلات تجاري در ايالات متحده از طريق كارتهاي اعتباري و بدهي (ميليارد دلار)
سال كارت اعتباري كارت بدهي

2000 2/12 1/8

2001 5/13 11

2002 2/13 14

2003 16 15

Source: The Nilson Report, April 2003

همانطور كه مشاهده مي‌شود در ايالات متحده كه يكي از پيشرفته ترين كشورها درحوزه پرداخت‌هاي الكترونيكي است، حجم مبادلات كارت اعتباري در مقايسه با كارتهاي بدهي تفاوت معناداري ندارد. به عبارت ديگر بيشتر ماهيت كارتي و همراه بودن حساب اهميت دارد تا بدهي يا اعتباري بودن آن.

آمار كشورهاي مختلف نيز چيزي شبيه به همين ارقام را نشان مي‌دهد كه البته در اينجا مجالي از بحث در مورد آن نيست. اما بد نيست سهم كارتهاي اعتباري در كل پرداختهاي الكترونيكي و تجارت الكترونيكي را به تفكيك مناطق جهان نيز داشته باشيم. تحليل دلايل اين تفاوتها مي‌تواند تحليل‌گران را به فكر وادارد.

جدول 8 : درصد استفاده از كارتهاي اعتباري براي خريد‌هاي آنلاين به تفكيك مناطق جهان
منطقه سهم كارت اعتباري در پرداخت الكترونيكي

ايالات متحده 78

كشورهاي انگليسي زبان غير از آمريكا 75

آمريكاي لاتين 47

اروپاي غربي 42

ببرهاي آسيا 48

ژاپن 42

ساير مناطق جهان 37

Source: Lafferty Publications, 1999

4- وضعيت و آمار كارت اعتباري در ايران

در مورد تاثير كارتهاي اعتباري بر تجارت الكترونيكي درايران لازم است آمار توسعه كارتهاي اعتباري و آمار تجارت الكترونيكي در اختيار باشد. در اين رابطه آمار كارتهاي اعتباري موجود لكن آمار تجارت الكترونيكي در ايران در اختيار نيست. بنابراين در اين بخش صرفا به حجم كارتهاي اعتباري و آمار مرتبط با وضعيت پرداخت الكترونيكي در ايران پرداخته خواهد شد.

در حال حاضر از شيوه‌هاي مختلف پرداخت در كشور ايران، كارتهاي اعتباري، كارتهاي بدهي، كارتهاي خودپرداز (كهقیمت: 10000 تومان

gl/l (640)

شماره‌ گزارش‌: (1)

دادگاه‌: شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 10/5/86

شاكي‌ (شكات‌): فرشيد شهبازي‌ و خانم‌ نسيم‌ طالبي‌

متهم‌: مهدي‌ ايرانپور

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ به‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ غيرعمدي‌(تصادف‌ جرحي‌)

شماره‌ پرونده‌: 86/103/74 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 288

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ مركز فوريت‌هاي‌ پليسي‌ 110 مبني‌ بر وقوع‌ يك‌ فقره‌ تصادف‌ در بلوار ساحلي‌بندرعباس‌ اكيپ‌ گشت‌ كلانتري‌ 11 به‌ محل‌ موردنظر اعزام‌ و پس‌ از بررسي‌ محرز گرديديكدستگاه‌ خودروي‌ سواري‌ پرايد به‌ شماره‌ 113 ب‌ 74 ايران‌ 84 به‌ رانندگي‌ آقاي‌ مهدي‌ايرانپور با يك‌ دستگاه‌ موتورسيكلت‌ به‌ شماره‌ 8275 كرمان‌ 24 به‌ رانندگي‌ شاكي‌ فوق (فرشيد شهبازي‌) تصادف‌ نموده‌ كه‌ راننده‌ موتورسيكلت‌ به‌ بيمارستان‌ انتقال‌ داده‌ شده‌متعاقباً پرونده‌ از طريق‌ كلانتري‌ 11 به‌ دادسرا ارسال‌ كه‌ از آن‌ طريق‌ به‌ شعبه‌ سوم‌دادياري‌ ارجاع‌ كه‌ موضوع‌ جهت‌ معرفي‌ مصدم‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ و اخذ نظريه‌كارشناسي‌ تصادفات‌ پيگيري‌ كه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ متعاقباً از سوي‌ افسر تصادفات‌ به‌شعبه‌ واصل‌ كه‌ علت‌ تامه‌ تصادف‌ بي‌احتياطي‌ از جانب‌ راننده‌ خودرو سواري‌ پرايد به‌علت‌ عدم‌ رعايت‌ حق‌ تقدم‌ در حين‌ دورزدن‌ نسبت‌ به‌ موتورسيكلت‌ تشخيص‌ داده‌ شده‌ ونظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌ نشان‌ دهنده‌ جراحات‌ شاكي‌ در حد سائيدگي‌ زانوي‌ پاي‌ راست‌، دراثر اصابت‌ جسم‌ سخت‌ مي‌باشد. در ادامه‌ از شاكي‌ و متهم‌ در دادياري‌ تحقيق‌ كه‌ شاكي‌اظهار داشته‌ به‌ شكايت‌ خود باقي‌ هستم‌ و گواهينامه‌ نيز دارم‌ و متهم‌ نيز اظهار داشته‌بي‌احتياطي‌ را قبول‌ دارم‌ و نظريه‌ افسر كارشناس‌ فني‌ تصادفات‌ را قبول‌ دارم‌ و به‌ آن‌اعتراض‌ ندارم‌ پس‌ از تفهيم‌ اتهام‌ قرار ده‌ ميليون‌ ريال‌ كفالت‌ براي‌ متهم‌ صادر كه‌ نامبرده‌كفيل‌ خود را معرفي‌ و سپس‌ قرار مجرميت‌ وي‌ صادر و پرونده‌ طي‌ كيفرخواست‌ شماره‌578 مستند به‌ نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌، نظريه‌ كارشناس‌ فني‌ تصادفات‌ شكايت‌ شاكي‌ وگزارش‌ مرجع‌ انتظامي‌ و اقرار متهم‌ مطابق‌ مواد 481 و 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ صادرو جهت‌ رسيدگي‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسيدگي‌تعيين‌ و به‌ طرفين‌ ابلاغ‌ كه‌ در وقت‌ مقرر شاكي‌ و متهم‌ به‌ همراه‌ نماينده‌ دادستان‌ حضورداشته‌ كه‌ شاكي‌ اظهار داشته‌ از متهم‌ شاكي‌ بوده‌ و تقاضاي‌ رسيدگي‌ دارم‌. متهم‌ نيز درپاسخ‌ اعلام‌ نمود اتهامات‌ وارده‌ را قبول‌ دارم‌ و اعتراض‌ ندارم‌.

سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/103/71 – ك‌دادنامه‌: 288

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ آقاي‌ مهدي‌ ايرانپور فرزند همت‌ اللّه‌ 53 ساله‌ اصل‌ و ساكن‌ بندرعباس‌دائر بر بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ منجر به‌ ايراد صدمه‌ بدني‌ غيرعمدي‌ به‌ شاكي‌ آقاي‌فرشيد شهبازي‌ فرزند حسين‌ بشرح‌ كيفرخواست‌، با عنايت‌ به‌ نظريات‌ كارشناسي‌تصادفات‌ و پزشكي‌ قانوني‌ كه‌ حكايت‌ از انتساب‌ بزه‌ معنونه‌ و صدمات‌ ناشي‌ از آن‌ راجع‌به‌ شاكي‌ مي‌باشد و توجهاً به‌ اقرار صريح‌ متهم‌، توجه‌ اتهام‌ به‌ مشاراليه‌ محرز و مسلم‌بوده‌ فلذا دادگاه‌ مستنداً به‌ مواد 294، 295، 480، 481، 717 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ متهم‌ رااز بابت‌ دو فقره‌ سائيدگي‌ در حد حارصه‌ زانو و ساق پاي‌ راست‌ به‌ پرداخت‌ يك‌ صدم‌ ديه‌كامله‌ در حق‌ شاكي‌ محكوم‌ مي‌نمايد و از بابت‌ بي‌احتياطي‌ در امر رانندگي‌ با رعايت‌مقررات‌ بند 2 ماده‌ 3 قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ به‌ پرداخت‌ پانصد هزار ريال‌جزاي‌ نقدي‌ در حق‌ دولت‌ محكوم‌ مي‌نمايد. رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ ازابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در محاكم‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

جرائم‌ ناشي‌ از تخلفات‌ رانندگي‌ در فصل‌ بيست‌ و نهم‌ قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ از مواد 714الي‌ 726 ذكر گرديده‌ و بطور كلي‌ تصادفات‌ به‌ چند دسته‌ قابل‌ تقسيم‌بندي‌ هستند كه‌ هريك‌در قانون‌ مجازات‌ خاص‌ خود را دارند. 1- تصادفات‌ منجر به‌ فوت‌ 2- تصادفات‌ منجر به‌جرح‌ 3- تصادفات‌ منجر به‌ ايراد خسارت‌. البته‌ تصادف‌ منجر به‌ ايراد خسارت‌ صرفاًجنبه‌ حقوقي‌ دارد مگر اينكه‌ تصادف‌ منجر به‌ خسارت‌ توسط‌ يك‌ فرد نظامي‌ با خودروي‌نظامي‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ صورت‌ گرفته‌ باشد و طبق‌ نظريه‌ كارشناس‌ مقصر حادثه‌ آن‌شخص‌ شناخته‌ شود كه‌ در اين‌ صورت‌ تصادف‌ منجر به‌ ايراد خسارت‌ داراي‌ جنبه‌ كيفري‌بوده‌ و جرم‌ تلقي‌ مي‌شود. تصادفات‌ شامل‌ وسائل‌ نقليه‌ زميني‌، دريائي‌ و هوائي‌ مي‌گردد.نكته‌اي‌ كه‌ در ارتباطات‌ با تصادفات‌ حائز اهميت‌ اين‌ است‌ كه‌ مبناي‌ صدور حكم‌ درتصادفات‌ منجر به‌ فوت‌ وجرح‌ و ايراد خسارت‌ نظريه‌ كارشناس‌ فني‌ تصادفات‌ است‌ كه‌معمولاً در اكثر موارد مبناي‌ صدور رأي‌ دادگاه‌ است‌ و رأي‌ دادگاه‌ برمبناي‌ تقصير طرفين‌طبق‌ نظر كارشناس‌ و به‌ تناسب‌ تقصير استوار است‌ و ضرورت‌ ايجاب‌ مي‌نمايد كه‌ به‌محض‌ وقوع‌ تصادف‌ كارشناس‌ خبره‌ در صحنه‌ تصادف‌ وقوع‌ يافته‌ و نظريه‌ خود رامستدلاً بيان‌ نمايد، و اگر طرفين‌ به‌ نظريه‌ كارشناسي‌ اعتراضي‌ داشته‌ باشند موضوع‌ به‌هيئت‌ كارشناسي‌ ارجاع‌ مي‌شود. البته‌ چنانچه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ با اوضاع‌ و احوال‌ قضيه‌مطابقت‌ نداشته‌ باشد. دادگاه‌ مي‌بايستي‌ از ترتيب‌ اثردادن‌ به‌ آن‌ خودداري‌ نمايد. درپرونده‌ فوق الاشاره‌ تصادف‌ جرحي‌ بر وقوع‌ پيوسته‌ كه‌ مبناي‌ صور حكم‌ نظريه‌كارشناسي‌ تصادفات‌، نظريه‌ پزشكي‌ قانوني‌، و اقرار متهم‌ ذكر شده‌ و رأي‌ صادره‌ وفق‌موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ بوده‌ و هيچگونه‌ خدشه‌ و ايرادي‌ بر آن‌ مترتب‌ نيست‌. چرا كه‌تصادف‌ يك‌ جرم‌ عمومي‌ تلقي‌ مي‌شود و با گذشت‌ شاكي‌ يا اولياء دم‌ پرونده‌ مختومه‌نمي‌شود و جنبه‌ عمومي‌ آن‌ به‌ قوت‌ خود باقي‌ است‌.

شماره‌ گزارش‌: (2)

دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 24/5/86

خواهان‌: خانم‌ مرصع‌ عاليپور

خواندگان‌: مهدي‌ عالمي‌ – رسول‌ حيدري‌

خواسته‌: مطالبه‌ حق‌ بيمه‌ و وجه‌ نقد به‌ مبلغ‌ 000/664/10 ريال‌

دلائل‌ و منضمات‌ دادخوايت‌: 1- فتوكپي‌ مصدق بيمه‌نامه‌ 2- نظريه‌ كارشناس‌تصادفات‌ 3- برگ‌ خسارت‌ بيمه‌ باربري‌ 4- گزارش‌ كارشناس‌ بيمه‌ 5- رسيدپرداخت‌ خسارت‌ 6- رأي‌ دادگاه‌ و…

شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 – ح‌

شماره‌ دادنامه‌: 1117285

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

خانم‌ مرصع‌ عاليپور به‌ نمايندگي‌ از شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ آسيا با تقديم‌ دادخواستي‌ به‌شعبه‌ دوم‌ حقوقي‌ بندرعباس‌ اعلام‌ داشته‌ كه‌: يكي‌ از خواندگان‌ محترم‌ در مورخه‌14/8/84 هنگاميكه‌ اتومبيل‌ سواري‌ خود به‌ شماره‌ پلاك‌ 257 ب‌ 53 را به‌ عهده‌ داشته‌ با يك‌دستگاه‌ تريلي‌ باري‌ FH به‌ شماره‌ 211 – ط‌ 11 گرگان‌ تصادف‌ نموده‌ و طبق‌ نظركارشناس‌ تصادفات‌ اصفهان‌ مقصر شناخته‌ مي‌شود كه‌ رأي‌ محكوميت‌ وي‌ نيز طبق‌دادنامه‌ شماره‌ 769 صادره‌ از دادگاه‌ بخش‌ فين‌ صادر و قطعي‌ مي‌گردد و خسارت‌ وارده‌به‌ محموله‌ اتومبيل‌ زيان‌ ديده‌ (تريلر) طبق‌ بيمه‌نامه‌ شماره‌ 19/1151021 كه‌ تحت‌ پوشش‌بيمه‌ باربري‌ اين‌ شركت‌ قرار داشته‌ طبق‌ ضوابط‌ مقررات‌ پس‌ از كسر قانوني‌ به‌ مبلغ‌000/664/10 ريال‌ تعيين‌ و در قبال‌ اخذ رسيد به‌ زيانديده‌ (بيمه‌گذار) پرداخت‌ گرديده‌باتوجه‌ به‌ اينكه‌ شركت‌ بيمه‌ آسيا (زيانديده‌ از حادثه‌) قائم‌ مقام‌ جهت‌ بازيافت‌ خسارت‌پرداختي‌ از مقصر حادثه‌ تلقي‌ مي‌گردد. مستند به‌ ماده‌ 30 قانون‌ بيمه‌ و مواد يك‌ و 2 قانون‌مسئوليت‌ مدني‌ تقاضاي‌ محكوميت‌ خوانده‌ را به‌ پرداخت‌ اصل‌ خواسته‌ به‌ انضمام‌ كليه‌خسارت‌هاي‌ قانوني‌ را دارم‌.

متعاقب‌ آن‌ پس‌ از ثبت‌ دادخواست‌ يك‌ نسخه‌ از دادخواست‌ و ضمائم‌ آن‌ براي‌ خوانده‌ارسال‌ و وقت‌ رسيدگي‌ تعيين‌ و نماينده‌ اداره‌ خواهان‌ در جلسه‌ حاضر و خوانده‌ در جلسه‌حاضر شده‌ و لايحه‌ نيز ارائه‌ ننموده‌ و به‌ دليل‌ تغيير آدرس‌ خوانده‌ احضاريه‌ بلااقدام‌ باقي‌مانده‌، لذا احضاريه‌اي‌ به‌ خواهان‌ جهت‌ رفع‌ نقص‌ و شناسائي‌ آدرس‌ خوانده‌ ارسال‌ كه‌خواهان‌ خواستار رسيدگي‌ وفق‌ ماده‌ 73 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ به‌ دليل‌ عدم‌ شناسائي‌آدرس‌ خوانده‌ گرديده‌ و در همين‌ راستا مفاد اخطاريه‌ و دادخواست‌ يك‌ نوبت‌ در روزنامه‌حمايت‌ درج‌ و آگهي‌ كه‌ در وقت‌ مقرر دادگاه‌ مبادرت‌ به‌ تشكيل‌ جلسه‌ داده‌ خواهان‌ اظهارداشته‌ خواسته‌ اينجانب‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ است‌ خوانده‌ نيز حضور نداشته‌،سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

شماره‌ پرونده‌: 83/2/606 – ح‌دادنامه‌: 1117285

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ دعوي‌ خانم‌ مرصع‌ عاليپور به‌ نمايندگي‌ از شركت‌ سهامي‌ بيمه‌ آسيا بطرفيت‌خواندگان‌ آقاي‌ مهدي‌ عالمي‌ و رسول‌ حيدري‌ مبلغ‌ 000/664/10 ريال‌ به‌ انضمام‌ جبران‌خسارت‌هاي‌ قانوني‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ خواهان‌، دادگاه‌ باتوجه‌ به‌ اوراق ومحتويات‌ پرونده‌ نظر به‌ اينكه‌ خطا (بي‌احتياطي‌ و بي‌مبالاتي‌ و عدم‌ رعايت‌ نظامات‌ دولتي‌از حيث‌ تعريف‌ و مفهوم‌ تقصير مندرج‌ در قانون‌ بيمه‌ و مسئوليت‌ مدني‌ متفاوت‌ است‌ وتقصير مدني‌ اعم‌ از تعدي‌ و تفريط‌ است‌ و اقتضاي‌ اختيار در فعل‌ يا ترك‌ فعل‌ دارد حال‌ آن‌كه‌ خطا فقط‌ در اتلاف‌ و صد البته‌ در زيان‌هاي‌ در حكم‌ اتلاف‌ (و تسبيب‌) كه‌ قانونگذار بنا به‌مصالحي‌ آن‌ را در حكم‌ اتلاف‌ شبه‌ عمدي‌ معرفي‌ نموده‌) مسئوليت‌ ايجاد مي‌كند و از طرفي‌در صورت‌ پذيرش‌ چنين‌ دعوايي‌ هدف‌ تأسيس‌ و پذيرش‌ عقد بيمه‌ نقض‌ مي‌گردد لذادادگاه‌ ضمن‌ غيرموجه‌ دانستن‌ دعوي‌ مطروحه‌ به‌ استناد مادتين‌ 197 و 196 قانون‌ آيين‌دادرسي‌ مدني‌ و ماده‌ 952 و 951 قانون‌ مدني‌ و ماده‌ 30 قانون‌ مدني‌ حكم‌ بر بيحقي‌خواهان‌ نسبت‌ به‌ دعوي‌ مطروحه‌ صادر و اعلام‌ مي‌گردد رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در دادگاه‌ تجديدنظر به‌ مرجع‌ صادر و جهت‌ رسيدگي‌ارسال‌ گردد.

نظريه‌ كارآموز

قانون‌ بيمه‌ و تعهدات‌ في‌مابين‌ بيمه‌گذار و بيمه‌گر يك‌ تعهد دوجانبه‌ و جزء قوانين‌ خاص‌بوده‌ كه‌ شرح‌ وظايف‌ و مقررات‌ بيمه‌گذار و بيمه‌گر در جبران‌ خسارت‌ زيانديده‌ تعريف‌شده‌ است‌. از سوي‌ ديگر مطابق‌ ماده‌ 30 قانون‌ بيمه‌، بيمه‌گذار متعهد به‌ جبران‌ خسارت‌مي‌باشد. اما در اين‌ پرونده‌ ملاحظه‌ مي‌گردد كه‌ خواهان‌ مطابق‌ تعهداتي‌ كه‌ في‌مابين‌ وي‌ وخوانده‌ وجود داشته‌ خسارت‌ وارده‌ را جبران‌ نموده‌ اما از سوي‌ ديگر خواستار دريافت‌مبلغ‌ مذكور شده‌ بنظر مي‌رسد كه‌ دادخواست‌ تقديمي‌ از سوي‌ نماينده‌ شركت‌ بيمه‌ بافلسفه‌ وجودي‌ بيمه‌ و قانون‌ بيمه‌ در تعارض‌ و متضاد باشد. چرا كه‌ در صورت‌ تقصير وخطا به‌ مفهوم‌ تقصير كه‌ اعم‌ است‌ بي‌احتياطي‌ و بي‌مبالاتي‌ يا عدم‌ رعايت‌ نظامات‌ دولتي‌،بيمه‌ مكلف‌ به‌ جبران‌ و پرداخت‌ خسارت‌ وارده‌ است‌. با وصف‌ فوق ادعاي‌ خواهان‌ مبني‌ برمطالبه‌ مبلغ‌ ياد شده‌ در دادخواست‌ محكوم‌ به‌ ردّ است‌. چرا بازيافت‌ و بازپرداخت‌ ديني‌ كه‌از وظايف‌ بيمه‌ بوده‌ فاقد وجاهت‌ قانوني‌ و اين‌ با شرح‌ وظايف‌ بيمه‌ در جبران‌ خسارت‌اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ منافات‌ دارد، در پايان‌ هرچند خوانده‌ بلحاظ‌ عدم‌ اطلاع‌ از جلسه‌دادرسي‌ در دادگاه‌ حضور نيافته‌ لكن‌ ردّ ادعاي‌ نماينده‌ خواهان‌ مقرون‌ به‌ صحت‌ و منطبق‌با قوانين‌ و مقررات‌ جاري‌ است‌. پس‌ رأي‌ صادره‌ از شعبه‌ دوم‌ حقوقي‌ بندرعباس‌ دائر بررد ادعاي‌ خواهان‌ منطبق‌ با مواد 196 و 197 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌ و مواد 951 و 952و ماده‌ 30 قانون‌ مدني‌ بوده‌ و خالي‌ و عاري‌ از هرگونه‌ ايراد و خدشه‌ است‌ و منطبق‌ باموازين‌ قانوني‌ به‌ شرح‌ فوق بوده‌ و استدلال‌ دادگاه‌ صحيح‌ بنظر مي‌رسد.

شماره‌ گزارش‌: (3)

دادگاه‌: شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ شهرستان‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 10/6/86

شاكي‌ (شكات‌): 1- ولي‌ حمزه‌ زاده‌ 2- علي‌ حسين‌ اللهي‌ 3- احمد اصغري‌ 4- نماينده‌حقوقي‌ ناجا 5- سيد حسن‌ موسوي‌

متهمين‌ (مشتكي‌ عنه‌): 1- غلامرضا دهقاني‌ 2- رشيد دهقاني‌

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): تخريب‌ عمدي‌ – تعدي‌ و تمرد عليه‌ مأموين‌ دولتي‌ ومشاركت‌ در ايراد ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ آنان‌ و…

شماره‌ پرونده‌: 998761150497/86 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 534

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ مأمورين‌ گشت‌ انتظامي‌ فرماندهي‌ انتظامي‌ استان‌ هرمزگان‌ كه‌ در حال‌ انجام‌وظيفه‌ و گشت‌ زني‌ در سطح‌ حوزه‌ استحفاظي‌ بودند شخصي‌ به‌ نام‌ عظيم‌ اكسون‌ به‌مأمورين‌ ذكر شده‌ مراجعه‌ واظهار مي‌دارد كه‌ 3 نفر بنامهاي‌ غلامرضا، مهدي‌ و رشيددهقاني‌ وي‌ را مورد ضرب‌ و شتم‌ قرار داده‌ و با زورگيري‌ مقداري‌ وجه‌ نقد و يك‌ عددگيتار متعلق‌ به‌ وي‌ را شكسته‌ و متواري‌ مي‌گردند مأمورين‌ انتظامي‌ جهت‌ بررسي‌ صحت‌و سقم‌ موضوع‌ به‌ محل‌ ياد شده‌ اعزام‌ و با هدايت‌ شاكي‌ احدي‌ از مظنونين‌ را دستگير كه‌در همين‌ اثنا دو نفر از متهمين‌ ياد شده‌ با كمك‌ اهالي‌ آن‌ منطقه‌ ضمن‌ درگيري‌ با مأمورين‌انتظامي‌ به‌ آنها حمله‌ور و متهم‌ دستگير شده‌ را فراري‌ داده‌ و ضمن‌ ضرب‌ و شتم‌مأمورين‌ خودروي‌ سازماني‌ ناچاراً تخريب‌ كه‌ احدي‌ از مأمورين‌ ناچاراً پس‌ از اخطارايست‌ و شليك‌ چند تيرهوايي‌ جهت‌ متفرق نمودن‌ افراد مهاجم‌ يك‌ تير به‌ سمت‌ زمين‌ شليك‌كه‌ تير شليك‌ شده‌ پس‌ از كمانه‌ نمودن‌ به‌ احدي‌ از متهمين‌ بنام‌ رشيد دهقاني‌ اصابت‌ و وي‌را از ناحيه‌ باسن‌ مجروح‌ مي‌نمايد.

متعاقباً مأمورين‌ انتظامي‌ از متهمين‌ فوق الاشاره‌ به‌ دليل‌ تخريب‌ عمدي‌ خودروي‌سازماني‌ ناجا و تعدي‌ تمرد عليه‌ مأمورين‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ و ضرب‌ و شتم‌ طرح‌شكايت‌ مي‌نمايند و احدي‌ از متهمين‌ ياد شده‌ (رشيد دهقاني‌) از مأمورين‌ انتظامي‌ ياد شده‌به‌ اتهام‌ تيراندازي‌ منجر به‌ جرح‌ شكايت‌ مي‌نمايند كه‌ پرونده‌ توأماً به‌ شعبه‌ هيجدهم‌دادگاه‌ عمومي‌ سابق‌ ارسال‌ و مأمورين‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌ معرفي‌ كه‌ جراحات‌ آنان‌ در حدكبودي‌، خراشيدگي‌ و حارصه‌ بوده‌ و پس‌ از تفهيم‌ اتهام‌ متهمين‌ هركدام‌ با قرار سي‌ميليون‌ ريال‌ كفالت‌ آزاد و در خصوص‌ ادعاي‌ متهم‌ دائر بر تيراندازي‌ منجر به‌ جرح‌ (رشيددهقاني‌) دادگاه‌ با صدور قرار عدم‌ صلاحيت‌ به‌ شايستگي‌ محاكم‌ نظامي‌ پرونده‌ را تفكيك‌به‌ آن‌ مرجع‌ ارسال‌ مي‌دارد. با حذف‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و احياي‌ دادسرا پرونده‌ به‌ شعبه‌102 ارسال‌ طرفين‌ پرونده‌ احضار كه‌ متهمين‌ ضمن‌ انكار در درگيري‌ در آخرين‌ دفاع‌ خوداتهام‌ تخريب‌ و تعدي‌ و تمرد و مشاركت‌ را در ضرب‌ و شتم‌ را قبول‌ نداشته‌ و مأمورين‌انتظامي‌ را از باب‌ تيراندازي‌ غيرقانوني‌ و برخلاف‌ مقررات‌ مقصر مي‌دانند، سرانجام‌شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و به‌ شرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدوررأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 998761150497/86 – ك‌دادنامه‌: 534

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ شكايت‌ شكات‌ ذيل‌ 1- ولي‌ حمزه‌ زاده‌ 2- علي‌ حسين‌ الهي‌ 3- سيد حسن‌موسوي‌ 4- احمد اصغري‌ همگي‌ مأمور نيروي‌ انتظامي‌ عليه‌ متهمين‌ 1- غلامرضا 2- رشيد هر دو به‌ فاميل‌ دهقاني‌ فرزندان‌ محمد هر دو به‌ اتهام‌ تخريب‌، تعدي‌ و تمرد ومشاركت‌ در ايراد ضرب‌ و جرح‌ عمدي‌ نسبت‌ به‌ مأمورين‌ دولتي‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌دادگاه‌ با بررسي‌ محتويات‌ پرونده‌، گزارش‌ مأمورين‌، تحقيقات‌ انجام‌ شده‌ گواهي‌هاي‌پزشكي‌ قانوني‌، دفاعيات‌ بلاوجه‌ متهمين‌ و ساير قرائن‌ و امارات‌ موجود در پرونده‌بزه‌هاي‌ انتسابي‌ ثابت‌ تشخيص‌ و دادگاه‌ مستنداً به‌ مواد 302 و 484 و 607 قانون‌ مجازات‌اسلامي‌ متهمين‌ را به‌ پرداخت‌ يك‌ و نيم‌ هزارم‌ ديه‌ كامله‌ بابت‌ كبودي‌ در بند اول‌ انگشت‌سوم‌ دست‌ راست‌ در حق‌ مجني‌ عليه‌ ولي‌ حمزه‌ زاده‌ ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ وقوع‌ جرم‌محكوم‌ مي‌نمايد و نيز دادگاه‌ متهمين‌ را به‌ پرداخت‌ شش‌ هزارم‌ ديه‌ كامله‌ بابت‌ سياه‌شدگي‌ اطراف‌ چشم‌ چپ‌ و نيز يكصدم‌ ديه‌ كامله‌ بابت‌ خراشيدگي‌ ابرو و نيز يكصدم‌ ديه‌كامل‌ بابت‌ خراشيدگي‌ ابروي‌ راست‌ و يك‌ و نيم‌ هزارم‌ ديه‌ كامله‌ بابت‌ كبودي‌ بازوي‌راست‌ و نيز به‌ پرداخت‌ سه‌ هزارم‌ ديه‌ كامله‌ بابت‌ كبودي‌ لايه‌ گوش‌ چپ‌ در حق‌ مجني‌ عليه‌سيد حسن‌ موسوي‌ ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ حادثه‌ و نيز به‌ پرداخت‌ سه‌ هزارم‌ ديه‌ كامله‌بابت‌ كبودي‌ سطح‌ داخلي‌ لب‌ تحتاني‌ در حق‌ مجني‌ عليه‌ علي‌ حسين‌ الهي‌ ظرف‌ يكسال‌ ازتاريخ‌ وقوع‌ حادثه‌ محكوم‌ مي‌نمايد و در خصوص‌ جنبه‌ عمومي‌ جرم‌ يعني‌ تمرد عليه‌مأمورين‌ دولتي‌ ان‌ هم‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ مستنداً به‌ ماده‌ 607 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌هريك‌ از متهمين‌ را به‌ تحمل‌ سه‌ ماه‌ و يك‌ روز (91 روز) حبس‌ تعزيري‌ محكوم‌ مي‌نمايد،در مورد شكايت‌ تخريب‌ عليه‌ متهمين‌ و ايراد خسارت‌ به‌ اتومبيل‌ دولتي‌ دادگاه‌ با عنايت‌ به‌فقدان‌ وصف‌ جزائي‌ مستنداً به‌ ماده‌ 177 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ قرار منع‌ تعقيب‌متهمين‌ صادر و اعلام‌ مي‌نمايد رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌تجديدنظرخواهي‌ در محاكم‌ محترم‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

در اين‌ پرونده‌ با توچه‌ به‌ اينكه‌ احدي‌ از مأمورين‌ انتظامي‌ اقدام‌ به‌ تيراندازي‌ منجر به‌ جرح‌يكي‌ از متهمين‌ بنام‌ رشيد دهقاني‌ مي‌نمايد، اقدام‌ دادگاه‌ در خصوص‌ عدم‌ صلاحيت‌ به‌شايستگي‌ محاكم‌ نظامي‌ منطبق‌ با موازين‌ قانوني‌ و طبق‌ اصل‌ 172 قانون‌ اساسي‌ و ماده‌ 1قانون‌ دادرسي‌ نيروهاي‌ مسلح‌ مي‌باشد. چرا كه‌ تيراندازي‌ صورت‌ گرفته‌ در حين‌ انجام‌وظيفه‌ بوده‌ و از وظايف‌ خاص‌ نظامي‌ و انتظامي‌ مأمورين‌ محسوب‌ فلذا صلاحيت‌ در اين‌قسمت‌ از پرونده‌ با دادسراي‌ نظايم‌ محل‌ وقوع‌ جرم‌ مي‌باشد اما رأي‌ صادره‌ از شعبه‌ 102دادگاه‌ جزائي‌ از اين‌ حيث‌ قابل‌ خدشه‌ و ايراد است‌ كه‌ اولاً اصول‌ نگارشي‌ در رأي‌ رعايت‌نگرديده‌ ثانياً وفق‌ ماده‌ 677 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ بزه‌ تخريب‌ و نفس‌ تخريب‌ صورت‌گرفته‌ عمدي‌ بوده‌ كه‌ قانونگذار مطابق‌ ماده‌ 667 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ براي‌ آن‌ مجازات‌تعيين‌ نموده‌ است‌ و استدلال‌ دادگاه‌ بدوي‌ دائر بر اينكه‌ تخريب‌ فاقد وصف‌ جزائي‌ است‌،وجاهت‌ قانوني‌ نداشته‌. ثالثاً: دادگاه‌ مي‌بايستي‌ ماهيتاً وارد رسيدگي‌ و فرد و عاملان‌ آن‌ رامشخص‌ مي‌نمود گرچه‌ از مفاد پرونده‌ اين‌ طور برمي‌آيد كه‌ متهمين‌ مذكور در پرونده‌اقدام‌ به‌ چنين‌ عملي‌ نموده‌اند. اما وظيفه‌ دادگاه‌ اين‌ مي‌باشد كه‌ نسبت‌ به‌ اين‌ قسمت‌ از اتهام‌نيز بصورت‌ ماهوي‌ اظهارنظر مي‌نمود و اخذ خسارت‌ از بابت‌ تخريب‌ عمدي‌ نيز مستلزم‌تقديم‌ دادخواست‌ حقوقي‌ است‌. رابعاً در رأي‌ دادگاه‌ بدوي‌ مي‌بايستي‌ صراحتاً قيد مي‌شدكه‌ متهمين‌ صدرالاشاره‌ متضامناً يا بصورت‌ متساوي‌ مسئول‌ پرداخت‌ ديه‌ در حق‌ شكات‌هستند. در ساير اتهامات‌ رأي‌ صادره‌ وفق‌ موازين‌ قانوني‌ و شرعي‌ بوده‌ و ايرادي‌ بر آن‌وارد نيست‌. لازم‌ به‌ توضيح‌ است‌ در مراحل‌ رسيدگي‌ بعدي‌ به‌ پرونده‌ دقيقاً ايرادات‌صدرالاشاره‌ موردتوجه‌ دادگاه‌ تجديدنظر واقع‌ و دادنامه‌ دادگاه‌ بدوي‌ از اين‌ حيث‌ نقض‌مي‌گردد.

شماره‌ گزارش‌: (4)

دادگاه‌: شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 24/6/86

شاكي‌: علي‌ وهاب‌ دهقاني‌

مشتكي‌ عنه‌ (متهم‌): ملك‌ حسين‌ عباسي‌

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): صدور يك‌ فقره‌ چك‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ پنجاه‌ ميليون‌ ريال‌

شماره‌ پرونده‌: 86/103/23 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 260

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

شاكي‌ پرونده‌ با تنظيم‌ و ارائه‌ شكوائيه‌اي‌ به‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ اظهارداشته‌: در قبال‌ بدهي‌ كه‌ ملك‌ حسين‌ عباسي‌ به‌ اينجانب‌ داشته‌ اقدام‌ به‌ صدور يك‌ فقره‌ چك‌بلامحل‌ به‌ شماره‌ 38980600 به‌ عهده‌ بانك‌ ملت‌ شعبه‌ كارگزاري‌ به‌ مبلغ‌ پنجاه‌ ميليون‌ريال‌ نموده‌ كه‌ پس‌ از مراجعه‌ به‌ بانك‌ محال‌ عليه‌ بعلت‌ كسري‌ موجودي‌ چك‌ مذكوربرگشت‌ خورده‌ است‌، حال‌ تقاضاي‌ تعقيب‌ كيفري‌ متهم‌ را دارم‌.

متعاقباً پرونده‌ به‌ شعبه‌ سوم‌ دادياري‌ ارجاع‌ كه‌ از آن‌ طريق‌ مراتب‌ طي‌ نامه‌اي‌ به‌ واحداجرائيات‌ در جهت‌ 1- احضار متهم‌ و در صورت‌ عدم‌ حضور جلب‌ 2- نسبت‌ به‌ صلح‌ وسازش‌ في‌مابين‌ و طرفين‌ و… ارسال‌ مي‌گردد.

متعاقباً مفاد و دستور مقام‌ قضائي‌ از سوي‌ واحد اجرائيات‌ به‌ متهم‌ ابلاغ‌ قانوني‌ كه‌ ازمراجعه‌ به‌ دادياري‌ خودداري‌ و سپس‌ حكم‌ جلب‌ وي‌ صادر كه‌ بدليل‌ اينكه‌ شاكي‌ ساكن‌تهران‌ بوده‌ همكاري‌ مؤثري‌ با مأمورين‌ در جهت‌ جلب‌ و دستگيري‌ متهم‌ بعمل‌ نمي‌آيد،مجدداً متهم‌ احضار و جلب‌ كه‌ بدليل‌ عدم‌ حضورش‌ قرار مجرميت‌ وي‌ صادر و سپس‌پرونده‌ طي‌ كيفرخواست‌ شماره‌ 531 مستند شكايت‌ شاكي‌ و تحقيقات‌ بعمل‌ آمده‌ -رونوشت‌ مصدق چك‌ و گواهي‌ عدم‌ پرداخت‌ و عدم‌ حضور مشتكي‌ عنه‌ در جهت‌ دفاع‌ ازخود منطبق‌ با مواد 3، 7، 22 قانون‌ صدور چك‌ به‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ حزائي‌بندرعباس‌ ارسال‌ و تقاضاي‌ تعيين‌ كيفر براي‌ متهم‌ مي‌گردد پس‌ از ثبت‌ پرونده‌ وقت‌رسيدگي‌ از سوي‌ آن‌ مرجع‌ تعيين‌ و ابلاغ‌ كه‌ متهم‌ عليرغم‌ ابلاغ‌ قانوني‌ در موعد مقرر ازجلسه‌ دادرسي‌ حضور نيافته‌ و لايحه‌اي‌ نيز ارسال‌ ننموده‌ است‌. سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/103/23 – ك‌دادنامه‌: 260

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ آقاي‌ ملك‌ حسين‌ عباسي‌ فرزند ارسلان‌ متولد 1355 دائر بر صدور يك‌فقره‌ چك‌ بلامحل‌ به‌ مشخصات‌ 38980600 به‌ مبلغ‌ پنجاه‌ ميليون‌ ريال‌ بعهده‌ بانك‌ ملت‌شعبه‌ كارگزاري‌ بندرعباس‌ موضوع‌ شكايت‌ آقاي‌ وهاب‌ دهقاني‌ رابط‌ بشرح‌ كيفرخواست‌شماره‌ 531 باتوجه‌ به‌ تصوير مصدق چك‌ موصوف‌ و گواهي‌ عدم‌ پرداخت‌ بانك‌ محال‌عليه‌ و توجهاً نظر به‌ عدم‌ حضور متهم‌ عليرغم‌ ابلاغ‌ قانوني‌ و اطلاع‌ از وقت‌ دادرسي‌ وساير امارات‌ و قرائن‌ موجود در پرونده‌ انتساب‌ بزه‌ معنونه‌ به‌ ايشان‌ محرز بوده‌ فلذادادگاه‌ مستنداً به‌ ماده‌ 3 و بند ب‌ ماده‌ 7 قانون‌ صدور چك‌ متهم‌ موصوف‌ را به‌ تحمل‌ شش‌ماه‌ حبس‌ تعزيري‌ محكوم‌ مي‌نمايد، رأي‌ صادره‌ غيابي‌ و ظرف‌ ده‌ روز پس‌ از ابلاغ‌ واقعي‌قابل‌ واخواهي‌ در همين‌ دادگاه‌ و ظرف‌ بيست‌ روز قابل‌ اعتراض‌ در دادگاه‌ تجديدنظراستان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

چك‌ بعنوان‌ يك‌ سند لازم‌ الاجرا در زمره‌ اسنادي‌ است‌ كه‌ نقش‌ بسيار مهم‌ و تعيين‌كننده‌اي‌ در معاملات‌ و داد و ستده‌هاي‌ تجاري‌ مردم‌ ايفاء مي‌كند و به‌ همين‌ خاطر از لحاظ‌قضائي‌ و حقوقي‌ داراي‌ حساسيت‌ خاص‌ و ويژه‌اي‌ مي‌باشد و علاوه‌ بر اينكه‌ قانون‌ چك‌ به‌صورت‌ يك‌ قانون‌ مستقل‌ تدوين‌ و تهيه‌ شده‌ است‌ مواد 310 الي‌ 317 قانون‌ تجارت‌ نيز به‌چك‌ اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌. لذا از آنجائيكه‌ چك‌ بعنوان‌ يك‌ سند لازم‌الاجرا در حكم‌وجه‌ نقد است‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ در صورتي‌ كه‌ صادركننده‌ آن‌ در تاريخ‌ مندرج‌ در زمان‌صدور چك‌ معادل‌ مبلغ‌ مذكور در چك‌ در بانك‌ محال‌ عليه‌ وجه‌ نقد نداشته‌ باشد.قانونگذار اين‌ حق‌ را به‌ دارنده‌ آن‌ داده‌ تا با مراجعه‌ به‌ بانك‌ محال‌ عليه‌ نسبت‌ به‌ اخذ گواهي‌عدم‌ پرداخت‌ وجه‌ چك‌ (خواه‌ بعلت‌ كسري‌ موجودي‌ – يا عدم‌ موجودي‌) و مراجعه‌ به‌مقامات‌ قضائي‌ جهت‌ طرح‌ شكايت‌ اقدامات‌ قانوني‌ را تا هنگام‌ وصوف‌ وجه‌ آن‌ معمول‌دارد. قانون‌ جديد صدور چك‌ در مورخه‌ 20/6/1382 تصويب‌ و لازم‌الاجرا شده‌ ولي‌بهرحال‌ آنچه‌ كه‌ مهم‌ است‌ در قانون‌ جديد نيز چك‌ داراي‌ 2 جنبه‌ كيفري‌ و حقوقي‌ است‌، كه‌موارد حقوقي‌ چك‌ در ماده‌ 13 قانون‌ مزبور قيد شده‌ است‌ و در غير موارد مذكور چك‌داراي‌ جنبه‌ كيفري‌ است‌ مگر اينكه‌ حقوقي‌ بودن‌ آن‌ ثابت‌ گردد. در اين‌ پرونده‌ حسب‌شكوائيه‌ شاكي‌ متهم‌ اقدام‌ به‌ صدور يك‌ فقره‌ چك‌ بلامحل‌ به‌ مبلغ‌ پنجاه‌ ميليون‌ ريال‌نموده‌ كه‌ در تاريخ‌ مندرج‌ در وجه‌ چك‌ جهت‌ كسري‌ موجودي‌ چك‌ مزبور برگشت‌ وكيفرخواست‌ و قرار مجرميت‌ متهم‌ عليرغم‌ ابلاغ‌ قانوني‌ و عدم‌ حضور متهم‌ ظاهراًبصورت‌ غيابي‌ صادر شده‌ است‌. و رأي‌ صادره‌ نيز بصورت‌ غيابي‌ بوده‌ چرا كه‌ مطابق‌ماده‌ 22 قانون‌ صدور چك‌ نشاني‌ متهم‌ در بانك‌ محال‌ عليه‌ اقامتگاه‌ قانوني‌ وي‌ محسوب‌ وجهت‌ رسيدگي‌ به‌ پرونده‌ همين‌ نشاني‌ جهت‌ ابلاغ‌ اوراق و تصميمات‌ قضائي‌ كفايت‌مي‌كند. با وصف‌ فوق اقدام‌ دادگاه‌ در محكوميت‌ متهم‌ به‌ صدور چك‌ بلامحل‌ و مجازات‌ 6ماه‌ حبس‌ تعزيري‌ منطبق‌ با بند ب‌ ماده‌ 7 و ماده‌ 3 قانون‌ جديد صدور چك‌ بوده‌ و رأي‌صادره‌ مطابق‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ صادر شده‌ و هيچگونه‌ ايراد و خدشه‌اي‌ بر آن‌وارد نيست‌.

شماره‌ گزارش‌: (5)

دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 10/7/86

خواهان‌ها: 1- عبدالمجيد 2- محمد 3- حسام‌ الدين‌ 4- عاليه‌ همگي‌ به‌ فاميلي‌ نقوي‌ باوكالت‌ محسني‌

خواندگان‌: 1- حميد احمدنژاد 2- خجسته‌ بهاري‌ ميمندي‌

خواسته‌: تقاضاي‌ رسيدگي‌ وخلع‌ يدو قلع‌ وقمع‌ مستحدثات‌ و اجرة‌المثل‌ ايام‌ تصرف‌

دلائل‌ و منضمات‌ دادخواست‌: 1- مواد مصدق اسناد مالكيت‌ شماره‌ 38/38 بخش‌ يك‌بندرعباس‌ 2- محتويات‌ پرونده‌ كلاسه‌ 7/32672 و دادنامه‌ شماره‌ 1344

شماره‌ پرونده‌: 573-2-86 – ح‌

شماره‌ دادنامه‌: 1194

شرح‌ دادخواست‌ (گردشكار پرونده‌)

در اين‌ پرونده‌ وكيل‌ خواهان‌ها با تقديم‌ و ارائه‌ دادخواستي‌ به‌ شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌حقوقي‌ بندرعباس‌ اظهار داشته‌ كه‌ ششدانگ‌ پلاك‌ ثبتي‌ به‌ شماره‌ 38/38 واقع‌ در بخش‌ 2بندرعباس‌ به‌ نام‌ موكلين‌ ثبت‌ و سند رسمي‌ مالكيت‌ بصورت‌ مشاع‌ صادر گرديده‌ كه‌خواندگان‌ فوق الاشاره‌ بدون‌ داشتن‌ مجوز قانوني‌ و شرعي‌ اقدام‌ به‌ تصرف‌ غيرقانوني‌ وسپس‌ احداث‌ مستحدثات‌ در ملك‌ نموده‌ عليهذا مستنداً به‌ مواد 31، 36 و 38 به‌ بعد قانون‌مدني‌ و قاعده‌ فقهي‌ تسليط‌ بدواً تقاضاي‌ ارجاع‌ امر به‌ كارشناس‌ رسمي‌ دادگستري‌ وسپس‌ صدور حكم‌ تقاضاي‌ صدور حكم‌ خلع‌ يد و قلع‌ و قمع‌ بنا و مستحدثات‌ با احتساب‌كليه‌ خسارت‌هاي‌ قانوني‌ و دادرسي‌ و اجرة‌المثل‌ ايام‌ تصرف‌ مورد استدعاست‌. متعاقباًآن‌ يك‌ نسخه‌ از دادخواست‌ و ضمائم‌ پيوستي‌ به‌ آدرس‌ خواندگان‌ ارسال‌ و وقت‌ رسيدگي‌تعيين‌ و ابلاغ‌ كه‌ وقت‌ دادرسي‌ در وقت‌ مقرر با حضور وكيل‌ خواهان‌ و خواندگان‌ تشكيل‌،وكيل‌ خواهان‌ها بيان‌ داشته‌ خواسته‌ اينجانب‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌ است‌، خواندگان‌در دفاع‌ از خود اظهار داشته‌اند كه‌: ملك‌ مورد متنازع‌ فيه‌ را 14 سال‌ پيش‌ از شخصي‌ بنام‌علي‌ رمضاني‌ خريده‌ايم‌ و در اختيار پدربزرگ‌ شوهرم‌ بوده‌ (اظهارات‌ خوانده‌ رديف‌ دوم‌).در ادامه‌ ختم‌ جلسه‌ رسيدگي‌ اعلام‌ و دادگاه‌ بلحاظ‌ فني‌ بودن‌ موضوع‌ قرار ارجاع‌ امر به‌كارشناس‌ را صادر و بدواً جهت‌ ايداع‌ دستمزد كارشناسي‌ به‌ وكيل‌ خواهان‌ اخطاريه‌ اي‌ابلاغ‌ و نامبرده‌ در ظرف‌ مهلت‌ مقرر دستمزد كارشناسي‌ را پرداخت‌ و قرار كارشناسي‌ به‌كارشناس‌ مربوطه‌ تفهيم‌ و اعلام‌ مي‌گردد. آقاي‌ رفيع‌ كارشناس‌ منتخب‌ نظريه‌ خود را پس‌از بازديد ملك‌ مورد تنازع‌ و مطالعه‌ اوراق و محتويات‌ پرونده‌ به‌ دادگاه‌ ارسال‌ داشته‌ كه‌مفاد نظريه‌ كارشناسي‌ حاكي‌ از آن‌ است‌ كه‌: محدوده‌ مورد تصرف‌ آقاي‌ حميد احمدنژاد(خوانده‌) فقط‌ به‌ مقدار 95/128 از سمت‌ متصرفي‌ مشاراليه‌ داخل‌ در محدوده‌ سند مالكيت‌پلاك‌ 38 از فرعي‌ 38 ملكي‌ خواهان‌ها قرار دارد و مقدار 08/53 متراژ سمت‌ غرب‌ خانه‌متصرفي‌ خوانده‌ در داخل‌ محدوده‌ پلاك‌ 38 اصلي‌ از 38 فرعي‌ ملك‌ خواهان‌ها قرار گرفته‌و در خصوص‌ محدوده‌ تصرفي‌ خانم‌ خجسته‌ بهار ميمندي‌ فقط‌ مقدار 20/111 متر ازسمت‌ شرقي‌ خانه‌ متصرفي‌ نامبرده‌ داخل‌ در محدوده‌ پلاك‌ 31 از 30 اصلي‌ بخش‌ يك‌ ملك‌خواهان‌ها قرار دارد. در ادامه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ به‌ طرفين‌ پرونده‌ ابلاغ‌ كه‌ هيچكدام‌ درموعد مقرر به‌ نظريه‌ مربوطه‌ اعتراضي‌ ننموده‌اند، سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌و بشرح‌ زير مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 573-2-86دادنامه‌: 1194

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ دادخواست‌ تقديمي‌ خواهان‌ها 1- عبدالمجيد 2- محمد 3- حسام‌ الدين‌ 4- عاليه‌ همگي‌ به‌ فاميلي‌ تقوي‌ با وكالت‌ آقاي‌ محسني‌ به‌ طرفيت‌ خواندگان‌ 1- حميداحمدنژاد 2- خجسته‌ بهاري‌ ميمندي‌ به‌ خواسته‌ خلع‌ يد و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ واجرة‌المثل‌ ايام‌ تصرف‌ و خسارت‌هاي‌ قانوني‌ و دادرسي‌ وارده‌، دادگاه‌ نظريه‌ محتويات‌پرونده‌ و پس‌ از جري‌ تشريفات‌ قانوني‌ و دادرسي‌ و دعوت‌ از متداعبين‌ و استماع‌ اظهارات‌آنان‌ بشرح‌ منعكس‌ در پرونده‌ و احراز مالكيت‌ خواهان‌ها و محدوده‌ مورد ادعاي‌ ايشان‌ ونظريه‌ اخذ نظريه‌ كارشناس‌ حكايت‌ از تصرف‌ خواندگان‌ دارد (انطباق محدوده‌ موردتصرف‌ خواندگان‌ با سند مالكيت‌ خواهان‌ها طبق‌ نظريه‌ كارشناسي‌ به‌ شماره‌ 3115/6مندرج‌ در پرونده‌) و ابلاغ‌ نظريه‌ فوق به‌ طرفين‌ پرونده‌ و عدم‌ اعتراض‌ به‌ نظريه‌ كارشناس‌از جانب‌ خواندگان‌ و از آنجائيكه‌ نظريه‌ كارشناسي‌ انطباق سند مالكيت‌ خواهان‌ها بامحدوده‌ مورد تصرفي‌ خواندگان‌ را تأييد مي‌نمايد و دادگاه‌ نظريه‌ مذكور را با اوضاع‌ واحوال‌ مسلم‌ قضيه‌ منطبق‌ مي‌داند فلذا با عنايت‌ به‌ مراتب‌ فوق الاشاره‌ و احراز مالكيت‌خواهان‌ها و غيرقانوني‌ بودن‌ تصرف‌ خواندگان‌ در محدوده‌ مالكيت‌ خواهان‌ها دعوي‌آنان‌ را ثابت‌ و محرز تشخيص‌ داده‌ و مستند به‌ ماده‌ 22 قانون‌ ثبت‌ و مواد 30، 34 و 35قانون‌ مدني‌ حكم‌ به‌ خلع‌ يد و قلع‌ و قمع‌ مستحدثات‌ احداثي‌ طبق‌ نظريه‌ كارشناس‌ ازمحدوده‌ تصرفي‌ خواندگان‌ كه‌ در سند مالكيت‌ خواهان‌ قرار دارد. صادر و اعلام‌ مي‌نمايدو در خصوص‌ خواسته‌ اجرة‌المثل‌ ايام‌ تصرف‌ چون‌ نياز به‌ جري‌ تشريفات‌ و اخذ نظريه‌كارشناس‌ مي‌باشد، دادگاه‌ حسب‌ اختيارات‌ حاصله‌ از ماده‌ 104 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌در اين‌ قسمت‌ پرونده‌ مفتوح‌ مي‌باشد. رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌ 20 روز پس‌ از ابلاغ‌قابل‌ اعتراض‌ در محاكم‌ محترم‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

با ملاحظه‌ وامعان‌ نظر در اين‌ پرونده‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ حسب‌ قوانين‌ موضوعه‌ جاري‌ و رأي‌وحدت‌ رويه‌ ديوانعالي‌ كشور از آنجائيكه‌ طرح‌ دعوي‌ خلع‌ يد و… مستلزم‌ احراز مالكيت‌خواهان‌ مي‌باشد و در اين‌ پرونده‌ دادخواست‌ تقديمي‌ خواهان‌ها مستند به‌ سند رسمي‌مالكيت‌ بوده‌ لذا دعوي‌ خواهان‌ها وارد بوده‌ و اقدام‌ دادگاه‌ در جهت‌ ارجاع‌ به‌ نظريه‌كارشناس‌ بلحاظ‌ فني‌ و ذهني‌ بودن‌ موضوع‌ منطبق‌ با ماده‌ 257 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ مدني‌بوده‌ و از طرفي‌ نظريه‌ كارشناس‌ با آنچه‌ كه‌ در سند مالكيت‌ خواهان‌ها از باب‌ حدود اربعه‌ملك‌ قيد شده‌ مطابقت‌ داشته‌ در نتيجه‌ نظريه‌ كارشناس‌ منتخب‌ دادگاه‌ با اوضاع‌ و احوال‌قضيه‌ منطبق‌ بوده‌ و از اين‌ حيث‌ ايرادي‌ بر آن‌ نيست‌ و به‌ همين‌ دليل‌ مبناي‌ صدور رأي‌دادگاه‌ نظريه‌ كارشناس‌ مي‌باشد. لذا با توجه‌ به‌ اينكه‌ مطابق‌ ماده‌ 22 قانون‌ ثبت‌ خواهان‌هاسند رسمي‌ مالكيت‌ داشته‌ و آن‌ جزء دلائل‌ و مدارك‌ استنادي‌ خود ابراز داشته‌ لذا دعواي‌آنان‌ مطابق‌ قانون‌ طرح‌ شده‌ و از طرفي‌ مطابق‌ مواد 30 الي‌ 35 قانون‌ مدني‌ مالكيت‌خواهان‌ها محرز بوده‌ و خواندگان‌ هيچگونه‌ دليلي‌ يا سندي‌ كه‌ معارض‌ سند خواهان‌هاباشد به‌ دادگاه‌ ارائه‌ ننموده‌ و حتي‌ در موعد مقرر به‌ نظريه‌ كارشناسي‌ اعتراض‌ نموده‌ وآن‌ را به‌ نوعي‌ قبول‌ داشته‌اند. لذا در اين‌ قسمت‌ تصميم‌ دادگاه‌ و دادنامه‌ صادره‌ وفق‌موازين‌ قانوني‌ و شرعي‌ بوده‌ و هيچگونه‌ خدشه‌ و ايرادي‌ بر آن‌ وارد نيست‌ و رأي‌ صادره‌مطابق‌ قوانين‌ و مقررات‌ بوده‌ و مواد استنادي‌ آن‌ نيز منطبق‌ با خواسته‌ خواهان‌هامي‌باشد. اما در خصوص‌ خواسته‌ ديگر خواهان‌ها دائر بر دريافت‌ اجرة‌المثل‌ ايام‌ تصرف‌بهتر مي‌برد كه‌ دادگاه‌ همزمان‌ با صدور خلع‌ يد در خصوص‌ اجرة‌المثل‌ نيز با اخذ نظركارشناس‌ اقدام‌ به‌ صدور حكم‌ مي‌نمود و مفتوح‌ شدن‌ پرونده‌ در اين‌ قسمت‌ از خواسته‌عملاً موجب‌ اطاله‌ دادرسي‌ خواهد شد.

شماره‌ گزارش‌: (6)

دادگاه‌: شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ شهرستان‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 24/7/86

شاكي‌: اداره‌ شيلات‌ هرمزگان‌ – گزارش‌ مأمورين‌ انتظامي‌

مشتكي‌ عنه‌ (متهم‌): يعقوب‌ ملاحي‌ فرزند محمد

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ با قايق‌ – صيد غيرمجاز ميگو

شماره‌ پرونده‌: 86/102/926 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 1136

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ گزارش‌ پايگاه‌ حفاظت‌ از منابع‌ آبزيان‌ شيلات‌ بندرعباس‌ مأمورين‌ انتظامي‌ آن‌پايگاه‌ در حين‌ گشت‌ زني‌ در سطح‌ حوزه‌ استحفاظي‌ به‌ يك‌ فروند قايق‌ ياماها مدل‌ 85 به‌ناخدائي‌ يعقوب‌ ملاحي‌ برخورد و پس‌ از توقيف‌ قايق‌ نامبرده‌ موفق‌ به‌ كشف‌ مقاديري‌ (25كيلو) ميگو و 3 طاقه‌ تور غيرمجاز تور صيد ميگو مي‌گردند، متعاقب‌ آن‌ پس‌ از تحقيق‌ ازمتهم‌ در يگان‌ كاشف‌ پرونده‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ ارسال‌ و پس‌ ازثبت‌ و تعيين‌ شعبه‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ شعبه‌ 4 دادياري‌ ارجاع‌ كه‌ بدواً دستور توقيف‌ قايق‌ وضبط‌ و تحويل‌ ميگوهاي‌ مكشوفه‌ به‌ اداره‌ شيلات‌ صادر و متعاقب‌ جلسه‌ شعبه‌ 4 دادياري‌با حضور نماينده‌ اداره‌ شيلات‌ و متهم‌ تشكيل‌ كه‌ نماينده‌ شاكي‌ مستند به‌ رديف‌ 5 بند ج‌ ازماده‌ 26 قانون‌ حفاظت‌ بهره‌برداري‌ از منابع‌ آبزيان‌ مصوب‌ 74 تقاضاي‌ رسيدگي‌ داشته‌ ومتهم‌ نيز ضمن‌ قبول‌ صيد غيرمجاز ميگو اذعان‌ نموده‌ كه‌ گواهينامه‌ دريانوردي‌ ندارد، درادامه‌ پس‌ از اخذ آخرين‌ دفاع‌ از متهم‌ قرار كفالت‌ براي‌ وي‌ به‌ مبلغ‌ دو ميليون‌ تومان‌ صادركه‌ نامبرده‌ كفيل‌ خود را معرفي‌ و پرونده‌ با صدور قرار مجرميت‌ از سوي‌ دادياري‌ جهت‌تأييد دادستان‌ به‌ نزد وي‌ ارسال‌ و دادسرا با صدور كيفرخواست‌ شماره‌ 6976 مستند به‌گزارش‌ مأمورين‌ – محتويات‌ پرونده‌ – اقارير متهم‌ و منطبق‌ با بند 1 و 5 ماده‌ 22 قانون‌حفاظت‌ از منابع‌ آبزيان‌ و ماده‌ 723 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ از حيث‌ اتهامات‌ 1- صيدغيرمجاز ميگو 2- رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ با قايق‌ به‌ شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ ارسال‌و وقت‌ رسيدگي‌ از سوي‌ شعبه‌ مرجوع‌ اليه‌ تعيين‌ و جلسه‌ در موعد مقرر با حضورنماينده‌ دادستان‌، نماينده‌ اداره‌ شاكي‌ و متهم‌ و احدي‌ از گواهان‌ (مأمورين‌ انتظامي‌)تشكيل‌ كه‌ شاكي‌ و نماينده‌ دادستان‌ به‌ شرح‌ شكايت‌ تقديمي‌ و كيفرخواست‌ صادره‌تقاضاي‌ تعيين‌ كيفر براي‌ متهم‌ داشته‌ و متهم‌ در دفاع‌ از خود ضمن‌ انكار بزه‌ صيدغيرمجاز، اتهام‌ رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ را قبول‌ داشته‌ و گواه‌ نيز صيد غيرمجاز را توسط‌متهم‌ گواهي‌ نموده‌ است‌. سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/102/926 – ك‌دادنامه‌: 1136

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ آقاي‌ يعقوب‌ ملاحي‌ فرزند محمد دائر بر صيد غيرمجاز ميگو و رانندگي‌بدون‌ پروانه‌ با يك‌ فروند قايق‌، دادگاه‌ با توجه‌ به‌ اوراق و محتويات‌ پرونده‌ و كيفرخواست‌شماره‌ 6976 صادره‌ از دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ شهرستان‌ بندرعباس‌ و مستند به‌گزارش‌ مأمورين‌ انتظامي‌، تحقيقات‌ معموله‌، و گواهي‌ گواه‌ بزهكاري‌ متهم‌ را محرز ومسلم‌ دانسته‌ و مطابق‌ شقوق 3 و 5 بند ج‌ از ماده‌ 22 قانون‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از منابع‌آبزيان‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ وي‌ را از حيث‌ صيد غيرمجاز ميگو به‌ پرداخت‌ يك‌ ميليون‌ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ و از باب‌ اتهام‌ رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ نيز مستند به‌ ماده‌ 723 قانون‌مجازات‌ اسلامي‌ مشاراليه‌ را به‌ پرداخت‌ يكصد هزار ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ در حق‌ دولت‌محكوم‌ مي‌نمايد. رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌ بيست‌ روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ دردادگاه‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

صيد غيرمجاز ميگو و ساير آبزيان‌ دريايي‌ از جرائم‌ خاص‌ و موردي‌ مي‌باشد كه‌ معمولاًدر نقاط‌ مرزي‌ كشور كه‌ مشرف‌ به‌ دريا باشد صورت‌ مي‌پذيرد. و قانوني‌ كه‌ بموجب‌ آن‌متهمين‌ تحت‌ محاكمه‌ و مجازات‌ قرار مي‌گيرند قانون‌ خاص‌ و استثنائي‌ است‌ و در اين‌پرونده‌ نيز از آنجائيكه‌ اداره‌ شيلات‌ هرمزگان‌ متولي‌ حفاظت‌ و بهره‌برداري‌ از منابع‌آبزيان‌ دريايي‌ است‌ در مقام‌ شاكي‌ با اعزام‌ نماينده‌ خود به‌ دادسرا اقدام‌ به‌ طرح‌ شكايت‌نموده‌ است‌ و در اين‌ زمينه‌ مجازات‌ متهم‌ مطابق‌ مواد 22 و 26 قانون‌ حفاظت‌ وبهره‌برداري‌ از منابع‌ آبزيان‌ مصوب‌ 74 وفق‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ بوده‌ و هيچ‌ خدشه‌ وايرادي‌ بر دادنامه‌ صادره‌ وارد نيست‌ اما در خصوص‌ رانندگي‌ بدون‌ پروانه‌ با قايق‌ توسط‌متهم‌ باتوجه‌ به‌ اينكه‌ وسيله‌ نقليه‌ شامل‌ وسائل‌ نقليه‌ هوايي‌، دريايي‌ و زميني‌ مي‌گردد، لذاكساني‌ حق‌ تردد و رانندگي‌ با شناورهاي‌ دريايي‌ را دارند كه‌ علاوه‌ بر داشتن‌ گواهينامه‌مخصوص‌ دريانوردي‌ داراي‌ دفترچه‌ مخصوص‌ و مجوز تردد از طرف‌ اداره‌ بنادر وكشتيراني‌ نيز باشند و در اين‌ پرونده‌ ملاحظه‌ مي‌گردد كه‌ متهم‌ فاقد گواهينامه‌ و دفترچه‌تردد (گول‌) بوده‌ و به‌ همين‌ دليل‌ مطابق‌ ماده‌ 723 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ از حيث‌ رانندگي‌بدون‌ پروانه‌ به‌ جزائي‌ نقدي‌ محكوم‌ گرديده‌ كه‌ دادنامه‌ صادره‌ در هر دو قسمت‌ از اتهام‌فاقد خدشه‌ و ايراد قانوني‌ است‌ و رأي‌ صادره‌ مطابق‌ با جرائم‌ ارتكابي‌ متهم‌ درست‌ وقانوني‌ بوده‌ است‌.

شماره‌ گزارش‌: (7)

دادگاه‌: شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 10/8/86

شاكي‌: گزارش‌ مأمورين‌ كلانتري‌ 17 بندرعباس‌ و اداره‌ مبارزه‌ با موادمخدر انتظامي‌استان‌ هرمزگان‌

متهم‌ (مشتكي‌ عنه‌): حابر پيشدادمهدي‌ ايرانپور

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌ انتظامي‌ و حمل‌ و نگهداري‌ موادمخدر و مشروبات‌ الكلي‌

شماره‌ پرونده‌: 86/103/619 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 740

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ مأمورين‌ انتظامي‌ كلانتري‌ 17 شهريور شهرستان‌ بندرعباس‌، گشت‌ انتظامي‌آن‌ يگان‌ در حين‌ انجام‌ وظيفه‌ در سطح‌ حوزه‌ استحفاظي‌ در خيابان‌ آزادگان‌ 21 به‌ يك‌دستگاه‌ خودرو پرايد به‌ شماره‌ شهرباني‌ 355 ق 11 ايران‌ 94 به‌ رانندگي‌ شخصي‌ به‌ هويت‌فرخ‌ لقاء ماندگاري‌ (متهم‌) و سرنشيني‌ يك‌ نفر ديگر كه‌ هويت‌ وي‌ آشكار نشده‌، مشكوك‌ ومظنون‌ و بلافاصله‌ پس‌ از توقف‌ خودرو را مورد بازرسي‌ و تفتيش‌ كه‌ مقادير مشابهي‌مواد مخدر از نوع‌ ترياك‌ و مشروبات‌ الكلي‌ كشف‌ و ضبط‌ و جهت‌ سير مراحل‌ قانوني‌ به‌طرف‌ كلانتري‌ 17 متهمين‌ را دلالت‌ كه‌ در حين‌ حركت‌ سرنشين‌ خودرو حامل‌ موادمتواري‌ و متعاقباً متهم‌ دستگير شده‌ به‌ همراه‌ مواد مكشوفه‌ به‌ اداره‌ مبارزه‌ با موادمخدرفرماندهي‌ انتظامي‌ استان‌ هرمزگان‌ تحويل‌ و در آنجا متهم‌ ياد شده‌ با دادن‌ يك‌ ميليون‌ وپانصد هزار تومان‌ چك‌ مسافرتي‌ به‌ مأمورين‌ بعنوان‌ رشوه‌ تقاضاي‌ آزادي‌ خود و رفع‌توقيف‌ از وسيله‌ نقليه‌ را مي‌نمايد كه‌ بلافاصله‌ مأمورين‌ موضوع‌ را صورتجلسه‌ و ازچك‌هاي‌ مسافرتي‌ متهم‌ كپي‌ تهيه‌ و ضميمه‌ پرونده‌ مي‌نمايند. پس‌ از انجام‌ تحقيقات‌مقدماتي‌ توسط‌ مأمورين‌، متهمه‌ منكر بزه‌ انتسابي‌ شده‌ و اذعان‌ نموده‌ كه‌ نمي‌داند موادمكشوفه‌ متعلق‌ به‌ كيست‌ و حتي‌ پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌ را قبول‌ داشته‌ كه‌ پس‌ ازبازجوئي‌هاي‌ اوليه‌ مراتب‌ به‌ عرض‌ قاضي‌ كشيك‌ رسيده‌ و متهم‌ با صدور قرار بازداشت‌موقت‌ روانه‌ زندان‌ مركزي‌ بندرعباس‌ مي‌گردد و پرونده‌ جهت‌ رسيدگي‌ به‌ شعبه‌ سوم‌بازپرسي‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ ارجاع‌ و از متهم‌ تحقيق‌ كه‌ ايشان‌ اظهارداشته‌ فقط‌ مسافر خودروي‌ پرايد بوده‌ و راننده‌ را نمي‌شناسد و در آخرين‌ دفاع‌ نيز منكربزه‌هاي‌ ارتكابي‌ شده‌ متعاقباً قرار مجرميت‌ متهم‌ دائر بر پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌انتظامي‌ و شركت‌ در حمل‌ و نگهداري‌ مقدار 800/47 كيلوگرم‌ موادمخدر از نوع‌ ترياك‌ ومشروبات‌ الكلي‌ صادر و كيفرخواست‌ شماره‌ 5023 مستند به‌ 1- گزارش‌ مراجع‌ انتظامي‌2- صورتجلسه‌ كشف‌ و تست‌ توزين‌ مواد مخدر 3- اقرار متهم‌ در يگان‌ كاشف‌ 4- كپي‌تصوير چك‌هاي‌ مسافرتي‌ از يد متهم‌ از سوي‌ دادستاني‌ صادر و متهم‌ به‌ اتهامات‌فوق الاشاره‌ مطابق‌ ماده‌ 592 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ و ماده‌ 5 قانون‌ اصلاح‌ مبارزه‌ باموادمخدر پس‌ از صدور كيفرخواست‌ جهت‌ رسيدگي‌، پرونده‌ به‌ شعبه‌ 107 ارسال‌ و وقت‌رسيدگي‌ به‌ متهم‌ و وكيل‌ وي‌ ابلاغ‌ كه‌ در وقت‌ مقرر در جلسه‌ دادرسي‌ حاضر و وكيل‌ متهم‌ياد شده‌ طي‌ لايحه‌ تقديمي‌ به‌ دادگاه‌ بيان‌ داشته‌ كه‌ موكلش‌ دخالتي‌ در حمل‌ مواد نداشته‌ وفقط‌ مسافر بوده‌ و متهم‌ در آخرين‌ دفاع‌ اظهار داشته‌ بيگناه‌ بود و تقاضاي‌ صدور رأي‌برائت‌ خود را خواستار شده‌، در خصوص‌ اتهام‌ متهم‌ دائر بر مشاركت‌ در حمل‌ و نگهداري‌مواد مخدر نيز پرونده‌ تفكيك‌ و به‌ شعبه‌ اول‌ دادگاه‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ارسال‌ مي‌گردد.سرانجام‌ شعبه‌ 103 دادگاه‌ عمومي‌ پس‌ از اخذ آخرين‌ دفاع‌ از متهم‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/103/619 – ك‌دادنامه‌: 740

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ آقاي‌ جابر پيشداد ماندگاري‌ فرزند جعفر دائر بر پرداخت‌ رشوه‌ به‌مأمورين‌ انتظامي‌ موضوع‌ كيفرخواست‌ صادره‌ به‌ شماره‌ 5023 صادره‌ از دادسراي‌عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ دادگاه‌ با توجه‌ به‌ 1- گزارش‌ ضابطين‌ دادگستري‌ 2- تصاويرچك‌ مسافرتي‌ 3- كشف‌ وجوه‌ وجود پاره‌اي‌ از اجناس‌ و اقلام‌ از جمله‌ كوپن‌ و گواهينامه‌متعلق‌ به‌ متهم‌ از خودرو 4- كشف‌ مواد مخدر 5- اظهارات‌ ضد و نقيض‌ متهم‌ در مراحل‌مختلف‌ تحقيق‌ و دادرسي‌ و ساير قرائن‌ و امارات‌ موجود بزه‌ پرداخت‌ رشوه‌ از ناحيه‌ وي‌را به‌ مأمورين‌ ثابت‌ و محرز دانسته‌ و نامبرده‌ را به‌ استناد ماده‌ 592 قانون‌ مجازات‌اسلامي‌ علاوه‌ بر ضبط‌ چك‌هاي‌ مكشوفه‌ به‌ نفع‌ صندوق دولت‌ به‌ 40 ضربه‌ شلاق تعريزي‌ محكوم‌ مي‌نمايد. رأي‌ صادره‌ حضوري‌ و ظرف‌ بيست‌ روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌اعتراض‌ در دادگاه‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌ مي‌باشد. و در خصوص‌ ديگر اتهام‌ متهم‌دائر بر مشاركت‌ بر حمل‌ و نگهداري‌ مواد مخدر و مشروبات‌ الكلي‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ پرونده‌قبلاً به‌ شعبه‌ اول‌ دادگاه‌ انقلاب‌ ارسال‌ و در صلاحيت‌ آن‌ دادگاه‌ بوده‌ اين‌ مرجع‌ با تكليفي‌مواجه‌ نمي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

با ملاحظه‌ و امعان‌ نظر در پرونده‌ مطروحه‌ و نحوه‌ كشف‌ و ضبط‌ مواد مخدر از خودروي‌متهم‌ و فرار احدي‌ از سرنشينان‌ خود كه‌ قريب‌ به‌ يقين‌ در حمل‌ و نگهداري‌ موادمخدرمشاركت‌ داشته‌، دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ هيچگونه‌ تحقيق‌ و اقدامي‌ در خصوص‌ علت‌ ونحوه‌ چگونگي‌ فرار احدي‌ از متهمين‌ بعمل‌ نياورده‌ چه‌ بسا اين‌ واقعيت‌ احراز مي‌شد كه‌مأمورين‌ نيز بعلت‌ مسامحه‌ و سهل‌انگاري‌ در حفظ‌ و نگهداري‌ منجر به‌ فرار متهم‌ تحت‌پيگرد واقع‌ شوند. اما متأسفانه‌ هيچ‌ اقدام‌ قضائي‌ در اين‌ زمينه‌ صورت‌ نپذيرفته‌ است‌. درخصوص‌ اقدام‌ دادسرا نيز راجع‌ به‌ تفكيك‌ اتهامات‌ متهم‌ از حيث‌ پرداخت‌ رشوه‌ و حمل‌ ونگهداري‌ موادمخدر موضوع‌ منطبق‌ با ماده‌ 55 قانون‌ آيين‌ دادرسي‌ كيفري‌ بوده‌ وهمانطور كه‌ در پرونده‌ نيز به‌ آن‌ عمل‌ شده‌، اتهام‌ پرداخت‌ رشوه‌ به‌ مأمورين‌ در صلاحيت‌دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بوده‌ و اتهام‌ حمل‌ و نگهداري‌ موادمخدر در صلاحيت‌ دادگاه‌ انقلاب‌اسلامي‌ بندرعباس‌ وي‌ محكوم‌ به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ دويست‌ و پنجاه‌ و پنج‌ ميليون‌ و ششصدهزار ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ و تحمل‌ 20 ضربه‌ شلاق تعزيري‌ با 5 سال‌ حبس‌ شده‌ و مواد مخدرمكشوفه‌ نيز تحويل‌ انبار دادگستري‌ گرديده‌ است‌. بهرحال‌ صرفنظر از تناقض‌گوئي‌هاي‌متعدد متهم‌ در طول‌ مراحل‌ مختلف‌ دادرسي‌ كه‌ سعي‌ داشته‌ منكر بزه‌ انتسابي‌ گردد واتهامات‌ وارده‌ را به‌ نوعي‌ به‌ متهم‌ فراري‌ تحميل‌ و نسبت‌ دهد رأي‌ هر دو دادگاه‌ (شعبه‌103 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ و شعبه‌ اول‌ دادگاه‌ انقلاب‌ اسلامي‌) مطابق‌ موازين‌ قانوني‌ وشرعي‌ صادر شده‌ و مجازات‌ تعيين‌ شده‌ مطابق‌ قوانين‌ موضوعه‌ بوده‌ و هيچگونه‌ خدشه‌و ايرادي‌ بر آن‌ها وارد نيست‌.

شماره‌ گزارش‌: (8)

دادگاه‌: شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 24/8/86

خواهان‌: مهسا پناهي‌ پور فرزند منصور

خوانده‌: امين‌ درياپيما هرمزي‌ فرزند بهروز

خواسته‌: صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ جهت‌ اجراي‌ طلاق توافقي‌

دلائل‌ و منضمات‌ دادخواست‌: فتوكپي‌ شناسنامه‌ زوجين‌ – فتوكپي‌ مصدق سندازدواج‌ زوجين‌

شماره‌ پرونده‌: 86/2/752 – ح‌

شماره‌ دادنامه‌: 1011

شرح‌ دادخواست‌ (گردشكار پرونده‌)

خواهان‌ با تقديم‌ و ارائه‌ دادخواستي‌ به‌ شعبه‌ دوم‌ دادگاه‌ عمومي‌ حقوقي‌ بندرعباس‌ اظهارداشته‌، اينجانبه‌ مطابق‌ سند ازدواج‌ شماره‌ 4637 مورخه‌ 11/3/85 تنظيمي‌ در دفتراسنادرسمي‌ ازدواج‌ شماره‌ 5 بندرعباس‌ با خوانده‌ محترم‌ به‌ عقد دائم‌ يكديگر درآمده‌ وازدواج‌ نموده‌ايم‌ كه‌ پس‌ از گذشت‌ چند ماه‌ از زندگي‌ مشترك‌ به‌ سبب‌ اختلافات‌ فراوان‌ وعدم‌ تفاهم‌ اخلاقي‌ هيچ‌ توافقي‌ براي‌ ادامه‌ زندگي‌ مشترك‌ نداريم‌. لذا با تقديم‌ اين‌دادخواست‌ و ضمائم‌ پيوستي‌ تقاضاي‌ رسيدگي‌ و صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ جهت‌اجراي‌ طلاق توافقي‌ داريم‌. متعاقب‌ آن‌ وقت‌ رسيدگي‌ تعيين‌ و طرفين‌ در جلسه‌ دادرسي‌حاضر كه‌ زوجه‌ (خواهان‌) اظهار داشته‌ خواسته‌ اينجانب‌ به‌ شرح‌ دادخواست‌ تقديمي‌است‌ و مهريه‌ خود را به‌ زوج‌ بذل‌ مي‌نمايم‌ و هيچگونه‌ طلبي‌ از خوانده‌ ندارم‌. زوج‌ نيز بيان‌داشته‌: قبول‌ بذل‌ دارم‌ و با هم‌ تفاهم‌ اخلاقي‌ نداريم‌ و بهتر است‌ از هم‌ جدا شويم‌. سپس‌قرار ارجاع‌ امر به‌ داوري‌ صادر و زوجه‌ جهت‌ تست‌ عدم‌ بارداري‌ به‌ پزشكي‌ قانوني‌معرفي‌ كه‌ جواب‌ واصله‌ حكايت‌ از عدم‌ بارداري‌ زوجه‌ است‌، داوران‌ طرفين‌ در ظرف‌ مهلت‌مقرر خود را به‌ دادگاه‌ معرفي‌ و نظريه‌ داوري‌ به‌ ايشان‌ تفهيم‌ كه‌ در موعد مقرر نظر خودرا كه‌ حكايت‌ از عدم‌ صحيح‌ و سازش‌ في‌مابين‌ طرفين‌ است‌ به‌ دادگاه‌ ارائه‌ مي‌دهند.همچنين‌ زوجه‌ يك‌ جلسه‌ به‌ واحد مشاوره‌ معرفي‌ مي‌گردند. سرانجام‌ دادگاه‌ پس‌ ازرعايت‌ تشرفيات‌ مربوط‌ به‌ پرونده‌هاي‌ خانوادگي‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/2/752 – ح‌دادنامه‌: 1011

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ دادخواست‌ تقديمي‌ خواهان‌ مهسا پناهي‌ پور فرزند منصور به‌ طرفيت‌خوانده‌ امين‌ درياپيما هرمزي‌ فرزند بهروز به‌ خواسته‌ صدور گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌جهت‌ اجراي‌ طلاق توافقي‌، نظر به‌ اينكه‌ سعي‌ و تلاش‌ دادگاه‌ جهت‌ اصلاح‌ ذات‌ البين‌ منتهي‌به‌ سازش‌ نشد و داوران‌ زوجين‌ نيز موفق‌ به‌ اصلاح‌ امور نشدند و نظر به‌ نظريه‌ پزشكي‌قانوني‌ و اينكه‌ زوجه‌ مهريه‌ كليه‌ حقوق شرعي‌ و قانوني‌ خود را بلحاظ‌ كراهت‌ از زوج‌ بذل‌نمود و قبول‌ بذل‌ از طرف‌ زوج‌ بعمل‌ آمده‌ و زوجين‌ داراي‌ فرزند مشترك‌ نمي‌باشند،دادگاه‌ با احراز عدم‌ امكان‌ سازش‌ به‌ استناد ماده‌ واحده‌ قانوني‌ اصلاح‌ طلاق و آيين‌ نامه‌اجرائي‌ آن‌ مستند به‌ مواد 1133 و 1146 قانون‌ مدني‌ گواهي‌ عدم‌ امكان‌ سازش‌ بين‌ زوجين‌جهت‌ اجراء ثبت‌ طلاق صادر مي‌نمايد. زوجين‌ مي‌توانند با ادامه‌ گواهي‌ به‌ يكي‌ از دفاتررسمي‌ طلاق مراجعه‌ و نسبت‌ به‌ مطلقه‌ نمودن‌ خويش‌ اقدام‌ نمايند. طلاق از نوع‌ بائن‌ وخلعي‌ مي‌باشد. اعتبار گواهي‌ طلاق 3 ماه‌ از تاريخ‌ اعلام‌ ابلاغ‌ به‌ طرفين‌ مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

باتوجه‌ به‌ اينكه‌ خانواده‌ يكي‌ از ابتدايي‌ترين‌ و بنياني‌ترين‌ پايگاه‌ اجتماعي‌ و فردي‌اشخاص‌ و جامعه‌ است‌، تلاش‌ در جهت‌ حفظ‌ و بقاء آن‌ امري‌ ضروري‌ و اجتناب‌ناپذيراست‌، خانواده‌ يك‌ نهاد حساس‌ در جامعه‌ بشري‌ است‌ كه‌ هريك‌ از نهادهاي‌ دولتي‌ وتشكيلات‌ قضائي‌ و اداري‌ وظيفه‌ حساس‌ و مهمي‌ در جهت‌ جلوگيري‌ از متلاشي‌ شدن‌ آن‌دارند به‌ همين‌ خاطر قضات‌ دادگاههاي‌ خانواده‌ بايد از تجربه‌ قضائي‌، علمي‌، اجتماعي‌ وروان‌شناسي‌ بالائي‌ برخوردار باشند تا بدواً بتواند با انجام‌ مشاوران‌ قضائي‌ متعددفي‌مابين‌ زوجين‌ آنها را از جدائي‌ و طلاق منصرف‌ سازند و در جهت‌ بازگشت‌ به‌ زندگي‌مشترك‌ به‌ طرف‌ يكديگر سوق دهند. متأسفانه‌ از لحاظ‌ رويه‌ عملي‌ اين‌ موضوعات‌ درمحاكم‌ دادگاه‌هاي‌ خانواده‌ بخوبي‌ اجرا نمي‌شود و از طرفي‌ واحدهاي‌ مشاوره‌اي‌ مستقردر دادگاه‌ها از افراد مجرب‌ و توانمند برخوردار نيستند كه‌ بتوانند زمينه‌هاي‌ بروز نفاق وطلاق در زوجين‌ را از بين‌ ببرند و از سوي‌ ديگر داوران‌ طرفين‌ نيز فقط‌ بصورت‌ صوري‌بدون‌ برگزاري‌ چندين‌ جلسه‌ مشاوره‌ في‌مابين‌ زوجين‌، اقدام‌ به‌ ارائه‌ نظريه‌ مبني‌ بر عدم‌صلح‌ و سازش‌ مي‌نمايند كه‌ نمونه‌هايي‌ از آن‌ در پرونده‌ فوق اند كه‌ مشاهده‌ مي‌شود وحكم‌ طلاق صريع‌ صادر مي‌شود درحالي‌ كه‌ مي‌بايستي‌ به‌ زوجين‌ فرصت‌ كافي‌ داد تا به‌زندگي‌ مشترك‌ برگردند و با تفكر و تأمل‌ بيشتري‌ به‌ زندگي‌ و جدائي‌ از هم‌ بينديشند.صرف‌ نظر از نواقص‌ فوق الاشاره‌ دادخواست‌ تقديمي‌ در بلحاظ‌ اينكه‌ با توافق‌ طرفين‌تنظيم‌ و ارائه‌ گرديده‌ و در آن‌ زوجين‌ در تمامي‌ زمينه‌ها جوانب‌ با يكديگر توافق‌ نموده‌اندرأي‌ صادره‌ نيز وفق‌ موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ و منطبق‌ با مواد 1133 و 1146 قانون‌ مدني‌(مبحث‌ طلاق و…) صادر شده‌ و نوع‌ طلاق بلحاظ‌ كراهت‌ زوجه‌ از همسرش‌ از نوع‌ بائن‌ وخلعي‌ بوده‌ كه‌ در دادنامه‌ مذكور لحاظ‌ شده‌ است‌.

شماره‌ گزارش‌: (9)

دادگاه‌: شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ شهرستان‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 10/9/86

شاكي‌: گزارش‌ مأمورين‌ انتظامي‌ – نمايندگان‌ اداره‌ كار و امور اجتماعي‌

مشتكي‌ عنه‌ (متهم‌): مهسا غلامحسيني‌ فرزند غلامعلي‌

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): به‌ كارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌ فاقد پروانه‌ كار

شماره‌ پرونده‌: 86/102/196 – ك‌

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ گزارش‌ مديريت‌ نظارت‌ بر اماكن‌ عمومي‌ نيروي‌ انتظامي‌ مأمورين‌ آن‌ يگان‌ ازيك‌ باب‌ دكه‌ مطبوعاتي‌ واقع‌ در بلوار طالقاني‌ بندرعباس‌ بازديد بعمل‌ مي‌آورند كه‌ متوجه‌مي‌گردند دونفر بنام‌هاي‌ غلامعلي‌ طاهري‌ و مجيد حميدي‌ تبعه‌ افغانستان‌ در آنجا مشغول‌به‌ كار بود. كه‌ ابتدا توسط‌ بازرس‌ اداره‌ كار صاحب‌ دكه‌ به‌ مبلغ‌ نه‌ ميليون‌ ريال‌ جريمه‌گرديد. سپس‌ مراتب‌ طي‌ گزارش‌ و شكوائيه‌اي‌ به‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ اعلام‌ ونماينده‌ اداره‌ كار وفق‌ ماده‌ 181 و 120 قانون‌ كار تقاضاي‌ مجازات‌ كارفرما (مهساغلامحسيني‌) از حيث‌ به‌ كارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌ فاقد پروانه‌ كار و پرداخت‌ جريمه‌ كارفرماخواستار شده‌، متعاقباً پرونده‌ به‌ شعبه‌ سوم‌ دادياري‌ ارجاع‌ كه‌ تحقيقات‌ لازم‌ از كارگراافغاني‌ كارفرما و نماينده‌ و بازرس‌ كار بعمل‌ آمده‌ و متهم‌ نيز اظهار نموده‌ دونفر كارگري‌كه‌ در مغازه‌ مشغول‌ به‌ كار بوده‌اند يكي‌ پدرم‌ و يكي‌ برادرم‌ است‌ و مادر من‌ ايراني‌ و من‌تبعه‌ ايران‌ هستم‌. پس‌ از تفهيم‌ اتهام‌ و اخذ آخرين‌ دفاع‌ از وي‌ قرار كفالت‌ به‌ مبلغ‌ 5 ميليون‌ريال‌ صادر كه‌ نامبرده‌ كفيل‌ خود را معرفي‌ و سپس‌ قرار مجرميت‌ متهم‌ صادر و بموجب‌كيفرخواست‌ شماره‌ 8155 صادره‌ از دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ مستند به‌گزارش‌ اداره‌ كار و نماينده‌ آن‌ اداره‌ – اقرار صريح‌ متهمه‌ و ساير قرائن‌ و شواهد صادر وپرونده‌ جهت‌ رسيدگي‌ شعبه‌ 102 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ ارسال‌ و وقت‌ رسيدگي‌ تعيين‌ وجلسه‌ با حضور نماينده‌ اداره‌ كار و نماينده‌ دادستان‌ تشكيل‌ و متهم‌ عليرغم‌ ابلاغ‌ واقعي‌در جلسه‌ دادرسي‌ حضور نيافته‌ كه‌ نماينده‌ اداره‌ كار مطابق‌ 181 و 120 قانون‌ كارتقاضاي‌ مجازات‌ متهم‌ را داشته‌ سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌ رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 86/102/196 – ك‌دادنامه‌: 1195

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ خانم‌ مهسا غلامحسيني‌ فرزند غلامعلي‌ دائر بر بكارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌فاقد پروانه‌ كار، دادگاه‌ با توجه‌ به‌ اوراق و محتويات‌ پرونده‌ و نظر به‌ گزارش‌ بازرسان‌اداره‌ كار و شكايت‌ خانم‌ فاطمه‌ خدائي‌ به‌ نمايندگي‌ از اداره‌ كار و كيفرخواست‌ صادره‌ ازدادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ شهرستان‌ بندرعباس‌ به‌ لحاظ‌ اينكه‌ دو نفر بيگانه‌ فاقد مجوزبوده‌ و متهمه‌ در دادسرا اقرار به‌ اين‌ موضوع‌ نموده‌ هرچند در جلسه‌ دادگاه‌ عليرغم‌ ابلاغ‌واقعي‌ حضور نيافته‌ عليهذا دادگاه‌ بزهكاري‌ ايشان‌ را محرز و مسلم‌ دانسته‌ و با استناد به‌ماده‌ 181 قانون‌ كار وي‌ را به‌ لحاظ‌ جواني‌ و جنسيت‌ وي‌ با رعايت‌ بند 5 ماده‌ 22 به‌ يك‌ميليون‌ ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ در حق‌ دولت‌ محكوم‌ مي‌نمايد، رأي‌ صادره‌ حضوري‌ بوده‌ وظرف‌ 20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ اعتراض‌ در محاكم‌ محترم‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

موقعيت‌ جغرافيايي‌ استان‌ها و شهرهاي‌ مرزي‌ اين‌ امكان‌ را براي‌ تبعه‌ بيگانه‌ به‌ وجودمي‌اورد كه‌ بصورت‌ غيرقانوني‌ وارد كشور شده‌ به‌ شغل‌هاي‌ كاذب‌ مشغول‌ شوند. در اين‌پرونده‌ متهمه‌ در دادسرا اظهار داشته‌ پدرم‌ افغاني‌ و مادرم‌ ايراني‌ و اينجانب‌ نيز تبعه‌ايران‌ هستم‌، حال‌ با وصف‌ فوق آيا با توجه‌ به‌ اينكه‌ شاكي‌ اظهار داشته‌ اين‌ 2 نفر كارگرپدر و برادرم‌ مي‌باشند آيا با توسل‌ به‌ قاعده‌ مادر ايراني‌ و سرزمين‌ و خون‌ مي‌توان‌ احدي‌از اين‌ دو نفر را ايراني‌ قلملداد نمود يا خير؟ از سوي‌ ديگر، گزارش‌ بازرس‌ اداره‌ كار و طرح‌شكايت‌ از سوي‌ آن‌ اداره‌ قانوني‌ بوده‌ چرا كه‌ مطابق‌ ماده‌ 101 قانون‌ كار گزارش‌بازرسان‌ اداره‌ كار در حكم‌ گزارش‌ ضابطين‌ دادگستري‌ بوده‌ نكته‌اي‌ كه‌ در اين‌ زمينه‌حائز اهميت‌ است‌ و دادسرا هيچگونه‌ تحقيق‌ و اقدامي‌ بعمل‌ نياورده‌، عدم‌ احراز كارت‌ ترددو اقامت‌ تبعه‌ افغانستان‌ مي‌باشد. و از آنجائيكه‌ نامبردگان‌ تبعه‌ بيگانه‌ بوده‌ بنظر يم‌ رسدبصورت‌ غيرقانوني‌ وارد كشور شده‌ و فاقد مجوز و اقامت‌ باشند. در خصوص‌ مبلغ‌جريمه‌ تعيين‌ شده‌ از سوي‌ اداره‌ كار نيز دادگاه‌ هيچگونه‌ تصميمي‌ در جهت‌ الزام‌ متهم‌ به‌پرداخت‌ مبلغ‌ جريمه‌ اتخاذ ننموده‌، و بنظر مي‌رسد رأي‌ صادره‌ از اين‌ حيث‌ قابل‌ خدشه‌ وايراد باشد. با وصف‌ فوق از آنجائيكه‌ به‌ كارگيري‌ تبعه‌ بيگانه‌ فاقد كار يك‌ جرم‌ خاص‌بوده‌ متهم‌ مي‌بايستي‌ وفق‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ روابط‌ كارگر و كارفرما و قانون‌ كار تحت‌پيگرد و مجازات‌ قرار مي‌گرفت‌. مستند به‌ ماده‌ 181 و 120 قانون‌ كار اقدام‌ دادگاه‌ در تعيين‌مجازات‌ وي‌ با رعايت‌ ماده‌ 22 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مطابق‌ قانون‌ و وفق‌ موازين‌ شرعي‌و قانوني‌ صورت‌ گرفته‌ و هيچگونه‌ خدشه‌ و ايرادي‌ بر آن‌ وارد نيست‌ اما از حيث‌ شكلي‌ وماهوي‌ مي‌بايستي‌ تحقيقات‌ وسيعتري‌ در خصوص‌ تبعيت‌، نحوه‌ اقامت‌ و ورودشان‌ به‌ايران‌ صورت‌ مي‌پذيرفت‌.

شماره‌ گزارش‌: (10)

دادگاه‌: شعبه‌ 104 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بندرعباس‌

تاريخ‌ جلسه‌: 24/9/86

شاكي‌: گزارش‌ مأمورين‌ انتظامي‌ پليس‌ راه‌

مشتكي‌ عنه‌ (متهم‌): حسن‌ روسي‌ زاده‌ فرزند علي‌

اتهام‌ (موضوع‌ دادرسي‌): جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌

شماره‌ پرونده‌: 84/104/437 – ك‌

شماره‌ دادنامه‌: 20-8666

شرح‌ شكوائيه‌ (گردشكار پرونده‌)

برابر اعلام‌ مأمورين‌ انتظامي‌ پليس‌ راه‌ فرماندهي‌ انتظامي‌ استان‌ هرمزگان‌ و ارسال‌گزارش‌ ياد شده‌ به‌ دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ مبني‌ بر اينكه‌ شخصي‌ بنام‌حسن‌ روسي‌ زاده‌ فرزند علي‌ راننده‌ يك‌ دستگاه‌ سمند كرايه‌اي‌ (تاكسي‌) به‌ شماره‌121/124 ايران‌ – 84 اقدام‌ به‌ دستكاري‌ صورت‌ وضعيت‌ حمل‌ مسافر جاده‌اي‌ نموده‌ و ازيك‌ صورت‌ وضعيت‌ بصورت‌ مكرر استفاده‌ نموده‌ كه‌ مراتب‌ جهت‌ سير مراحل‌ قانوني‌ ورسيدگي‌ به‌ موضوع‌ به‌ شعبه‌ پنجم‌ دادياري‌ ارجاع‌ و از متهم‌ تحقيق‌ كه‌ نامبرده‌ ضمن‌پذيرش‌ اتهام‌ خود اظهار داشته‌: پليس‌ راه‌ مرا متوقف‌ و از من‌ دفترچه‌ خواست‌ و من‌صورت‌ وضعيت‌ نداشت‌. و بعد رفتم‌ داخف‌ ماشين‌ و يك‌ صورت‌ وضعيت‌ از قبل‌ صادرشده‌ را براي‌ همان‌ روز دستكاري‌ نموده‌ و تاريخ‌ آن‌ را تغيير دادم‌. متعاقب‌ آن‌ ضمن‌ اخذآخرين‌ دفاع‌ از متهم‌ قرار كفالت‌ براي‌ وي‌ به‌ مبلغ‌ ده‌ ميليون‌ ريال‌ صادر كه‌ نامبرده‌ كفيل‌خود را معرفي‌ مي‌نمايد سپس‌ قرار مجرميت‌ وي‌ صادر و پرونده‌ طي‌ كيفرخواست‌ شماره‌628 مستند به‌ گزارش‌ مأمورين‌ و اقرار متهم‌ و مطابق‌ مواد 523 و 535 قانون‌ مجازات‌اسلامي‌ به‌ شعبه‌ 104 دادگاه‌ عمومي‌ جزائي‌ بندرعباس‌ ارسال‌ و پس‌ از ثبت‌ وقت‌ رسيدگي‌تعيين‌ و به‌ متهم‌ ابلاغ‌ و نامبرده‌ در موعد تعيين‌ شده‌ در جلسه‌ دادگاه‌ حاضر و ضمن‌ اقراربه‌ بزه‌ انتسابي‌ بعنوان‌ آخرين‌ دفاع‌ تقاضاي‌ عفو و بخشش‌ داشته‌. سرانجام‌ دادگاه‌ ختم‌رسيدگي‌ را اعلام‌ و بشرح‌ ذيل‌ مبادرت‌ به‌ صدور رأي‌ مي‌نمايد.

كلاسه‌ پرونده‌: 84/104/437 – ك‌دادنامه‌: 20-8666

رأي‌ دادگاه‌

در خصوص‌ اتهام‌ آفاي‌ حسن‌ روسي‌ زاده‌ فرزند 22 ساله‌ اهل‌ و ساكن‌ رودان‌ – فاقد سابقه‌كيفري‌ دائر بر جعل‌ و استفاده‌ از سند مجعول‌ (خدشه‌ در برگ‌ صورت‌ وضعيت‌مسافرين‌)، با عنايت‌ به‌ گزارش‌ پليس‌ راه‌ فرماندهي‌ انتظامي‌ استان‌ هرمزگان‌ گزارش‌ وتحقيقات‌ ضابطين‌ قضائي‌، اقرار و اعتراف‌ در تحقيقات‌ مقدماتي‌ و جلسه‌ دادياري‌ و كشف‌و ضبط‌ صورت‌ وضعيت‌ مسافرين‌ از يد متهم‌ و نحوه‌ اظهارات‌ و دفاعيات‌ وي‌ وكيفرخواست‌ صادره‌ بشماره‌ 628 از دادسراي‌ عمومي‌ و انقلاب‌ بندرعباس‌ و ساير قرائن‌و شواهد موجود بزهكاريش‌ محرز و مسلم‌ است‌ فلذا دادگاه‌ با استناد به‌ مواد 523، 535 بارعايت‌ بندهاي‌ 3، 5 ماده‌ 22 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ متهم‌ را در رابطه‌ با بزه‌هاي‌ انتسابي‌جمعاً به‌ پرداخت‌ يك‌ ميليون‌ و پانصد هزار ريال‌ جزاي‌ نقدي‌ به‌ نفع‌ دولت‌ محكوم‌ مي‌نمايد،و به‌ استناد ماده‌ 10 قانون‌ مارالذكر برگ‌ مجعول‌ معدوم‌ مي‌گردد. رأي‌ صادره‌ حضوري‌و ظرف‌ 20 روز پس‌ از ابلاغ‌ قابل‌ تجديدنظر در محاكم‌ تجديدنظر استان‌ هرمزگان‌مي‌باشد.

نظريه‌ كارآموز

با ملاحظه‌ و امعان‌ نظر در مواد 523 الي‌ 542 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌، حعل‌ و تزوير شامل‌3 نوع‌ اسناد مي‌گردد. 1- جعل‌ در اسنادرسمي‌ 2- جعل‌ در اسناد در حكم‌ سند رسمي‌ 3-جعل‌ و تزوير در اسناد عادي‌، همچنين‌ جعل‌ و تزوير ممكن‌ است‌ توسط‌ اشخاص‌ عادي‌ ياهريك‌ از كارمندان‌ و مسئولان‌ دولتي‌ صورت‌ پذيرد كه‌ مجازات‌ هريك‌ به‌ متناسب‌ نوع‌ سندمجعول‌ و شخصيت‌ افراد (عادي‌ – كارمند) فرق مي‌كند. در اين‌ پرونده‌، جعل‌ و استفاده‌ ازسند مجعول‌ در يك‌ سند عادي‌ و توسط‌ يك‌ شخص‌ غيردولتي‌ صورت‌ پذيرفته‌ كه‌ مواداستنادي‌ آن‌ 523، 533 و 535 قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ مي‌باشد. جعل‌ و استفاده‌ از سندمجعول‌ در اين‌ پرونده‌ يك‌ جعل‌ ساده‌ بوده‌ كه‌ به‌ حقوق اجتماعي‌قیمت: 10000 تومان

gl/l (64)

سرگذشت رقص در ایران

دوره‌های تاریخی

مدارك مربوط برقص، در دوره‌های تاریخی ایران، بخصوص در عهد مادها و هخامنشیان و اشكانیان، به نسبت دوره‌های پیش از تاریخ، بسیار ناچیز و كمتر است و آثار و نقوش بازمانده از این دوره‌ها و همچنین تاریخ‌نویسان عهود باستانی، در این مورد مهر سكوت بر لب‌زده، متاسفانه كمترین اشاره‌یی مستقیماً راجع برقص و نحوه اجرای آن نمی‌كنند.

این كمبود مدارك و عدم اشاره مورخان را شاید بتوان چنین توجیه كرد كه، سرازیر شدن اقوام آریایی در سرزمین ایران و اختلاط و امتزاج آنان با اقوام بومی و ساكنین اصلی این آب و خاك، باعث بروز اغتشاشاتی در امور مذهبی و اجتماعی و آداب و رسوم مردمان پیشین گردیده، مغلوب شدگان بتدریج مذهب و رسوم غالبان را پذیرفته، مذهب و آداب كهن خود را از دست داده‌اند. زیرا در این زمینه آگاهیم كه آریاییان با آنكه مظاهر تمدن مادی را در آسیای غربی از ملل و اقوام ساكن ایران و همسایگان خود فرا گرفته، زندگانی مادی خود را بر دوش آنان ادامه دادند ولی در امور مذهبی و معنوی و آداب و رسوم، از این اقوام و همسایگان پیروی نكرده، همان خصائص اخلاقی و معنوی سابق خود را حفظ كردند، و چون در آن زمانها رقص و موسیقی در اجرای مراسم مذهبی آریاییان مهاجر معمول و متداول نبوده و چندان ارجی نداشته است، از اینرو این دو هنر، چنانكه بایست در میان آنان پیشرفت نكرده، در آثار و اخبار آن روزگاران اثری از خود باقی نگذاشته است.

هرودوت در ضمن شرحی كه راجع بمذهب ایرانیان عصر هخامنشی می‌نویسد، یادآوری می‌كندكه: مراسم مذهبی آنان با آهنگ و موسیقی همراه نبوده است و ایرانیان موسیقی مذهبی نداشته‌اند. چون رقص بدون موسیقی امكان ندارد بنابراین پیداست كه رقص مذهبی نیز در میان آنان رواج نداشته است ولی از طرف دیگر چون در شعبه‌ها و شاخه‌های دیگر نژاد آریایی از هندی و اروپایی، اجرای رقصهای مذهبی بشدت هر چه تمامتر معمول بوده است، از اینرو به آسانی نمی‌توان پذیرفت كه در میان ایرانیان آریایی، چنین مراسمی متداول و برقرار نبوده و این تیره از آریاییان در مراسم مذهبی و جشنها و پرستش خدایان خود، رقص مذهبی اجرا نمی‌كرده‌اند؟!

باز در این خصوص باید گفت یا مدارك ما ناقص و نارساست و یا اصولاً بروز و ظهور عقیده و فكر جدیدی باعث متروك ماندن این رسم كهن بشری در میان ایرانیان آن زمان گردیده بوده است. از سوی دیگر چون در دوره‌های بعد (عصر هخامنشی و اشكانی) اثرات برخی از رقصهای مذهبی مربوط به «مهرپرستی» در میان ایرانیان نمودار است بنابراین شاید بتوان گمان برد كه در دوره‌های پیش از آن نیز، چنین رقصهایی معمول بوده است، ولی در هر حال زنجیر تاریخ رقص در ایران در این مرحله گسیخته، حلقه‌هایی از آن میان مفقود بنظر می‌رسد، مگر اینكه در آینده بر اثر كشفیات و حفریات جدیدتری، پرتو تازه‌یی بر این موضوع تاریك تابیده شود و آنرا از ابهام و تیرگی بیرون آورد.

با این همه، لازم به تذكر نیست كه بدون شك، رقص و موسیقی بمنظور تفریح خاطر و برانگیختن احساسات رزمی و شهوانی و یا خوشگذرانی، همواره در میان اقوام و طبقات مختلف ایرانی، در تمام اعصار، رواج داشته و اجرا می‌گردیده است. از شواهد و اشاراتی كه در مطالب تاریخی و داستانی مربوط باین دوره‌ها باقی مانده است، وجود این گونه رقص‌ها در میان اقوام و تیره‌های مختلف ایرانی مدلل می‌گردد.

رقص در دربار پادشان ماد

گزنفون مورخ یونانی در فصل اول كتاب اول تربیت كورش حكایتی آورده است كه تلویحاً از آن چنین مستفاد می‌گردد كه رقص در دربار پادشاهان ماد معمول و متداول بوده، حتی خود شاه نیز در مواقعی در حضور دوستان و محارم خود بپایكوبی و رقص برمیخاسته است.

داستان چنین است كه: «روزی كه كورش در حضور نیای خود آستیاك پادشاه ماد بوده، گفتگو از مهارت شربت‌داران شاهی و ظرافت ساقیگری «ساكاس» ساقی استیاك پیش می‌آید و كورش كه از او بعلت بهانه‌هایی كه می‌گرفته تا كورش را بنزد نیایش راه ندهد- دلخوش نبود، بجدش می‌گوید «به ساكاس بفرما كه جامی بمن بدهد تا من هم شراب برای تو بریزیم و اگر توانستم، دل ترا بربایم»‌استیاك امر كرد جامی باو بدهند.

و او اول جام را شسته بعد از شراب پر كرده طوری دلپسند آنرا به استیاك‌ داد كه جد و مادرش نتوانستند از خنده خودداری كنند، كورش هم خندید و در حال جد خود را گرفته بوسید و بعد گفت «ای ساكاس تو تباه گشتی، من جای ترا گرفتم، من از تو بهتر شراب خواهم ریخت ولی برخلاف تو من شراب نخواهم خورد» علت این حرف كورش این بود كه شربت‌داران وقتی كه شراب می‌ریختند با آلتی قدری از آن بدست چپ ریخته می‌آشامیدند تا جرئت نكنند زهر در شراب ریزند، استیاك بطور مزاح گفت «خوب حالا كه تو این قدر ماهرانه از ساكاس تقلید كردی چرا خودت شراب نخوردی» كورش جواب داد «ترسیدم زهر در جام باشد زیرا روزیكه تو بمناسبت عید تولدت بدوستانت ضیافت دادی، من بخاطر دارم كه ساكاس شراب می‌ریخت»‌استیاك گفت «از كجا دانستی كه زهر در جام بود؟» – «از اینجا كه شما تماماً اختیار جسم و عقل را از دست داده بودید، اولاً مرتكب چیزهایی می‌شدید كه باطفالهم اجازه نمی‌دهید بكنند، همه با هم فریاد می‌كردید، ملتفت نبودید كه به یكدیگر چه می‌گفتید، آوازهای مضحك می‌خواندید و بی‌آنكه آواز دیگریرا بشنوید، قسم می‌خوردید كه آوازش دل رباست، هر كدام از شما به نیروی خود می‌بالید ولی وقتی كه لازم شد برخاسته رقص كنید، نه فقط نمی‌توانستید برقصید بلكه نمی‌توانستید بایستید، خودت و دیگران فراموش كرده بودید كه تو شاهی …».

این نوشته گزنفون، اگر افسانه است یا تاریخ بهرحال فعلاً تنها مدركی است كه معلوم می‌دارد در دربار پادشاهان ماد، رقص‌های تفریحی و نشاط‌انگیز معمول بوده، حتی خود شاه هم در این گونه رقصها شركت می‌جسته است و چون رقص در دربار معمول بوده و پس می‌توان گفت كه در میان توده مردم نیز رواج داشته است. ولی درباره این كه این رقصها چگونه بوده و چه سان اجرا می‌شده است، اطلاع صحیحی در دست نیست.

رقص در روزگار هخامنشیان

با افسوس باید گفت كه موضوع و چگونگی رقص در روزگار هخامنشیان چندان روشنتر از وضع آن در دوره پادشاهان ماد نیست و در این خصوص نیز از نقوش و آثار و مدارك مربوط به آن دوره، جز چند اشاره كوتاه و مختصر، مطلبی بدست نمی‌آید و بر اطلاعات ناقص ما در این باره چیزی نمی‌افزاید.

برخی تاریخ‌نویسان یونانی از قول «كتزیاس» پزشك مخصوص اردشیر دوم شاهنشاه هخامنشی نوشته‌اند كه: شاهنشاه هخامنشی نمی‌بایست مست شود مگر سالی یكبار آنهم در روز جشن مهرگان . در آن روزشاهنشاه جامه‌های فاخرارغوانی می‌ پوشیدودر جشن و نیایش مهر شركت می‌كرد. با نوشیدن شیره گیاه «هئومه» (به هندی سومه) یا «می» مست می‌شد. «آتنه» (Athenee) (تاریخ‌ نویس سده سوم میلادی) از دوریس (Douris) (تاریخ‌نویش سده چهارم پیش از میلاد) شرح مفصلی درباره جشن مهرگان نقل كرده، مخصوصاً قید كرده است كه شاهنشاهان هخامنشی در جشن مهرگان میرقصیدند.

چون جشن مهرگان برای پرستش و نیایش «میترا» (مهر) رب النوع یا فرشته فروغ و جنگ و پیمان و حامی و دوستار سپاهیان و آریاییان، بر پا می‌گردید، از اینرو می‌توان استنباط كرد كه این ر قص پارسیانه- كه بدون شك گذشته از شاهنشاه هخامنشی، دیگران نیز در آن شركت می‌كرده‌اند- یك رقص مذهبی یا رزمی بوده است، بدینگونه كه شركت كنندگان در جشن و نیایش، پس از انجام عمل فدیه و قربانی و نیاز و نثار عصاره «هئومه»‌و نوشیدن آن، از خاصیت سكرآورش، مست و سرخوش گردیده، برقص مهیجی می‌پرداخته‌اند. در آن زمانها مهرگان یكی از اعیاد بسیار مهم ایرانیان بشمار می‌رفت و شركت شاهنشاه هخامنشی در این رقص نشانه‌یی است از ارج و اهمیتی كه ایرانیان به ستایش و نیایش ایزد مهر قائل بوده‌اند.

در اینجا برای روشنی موضوع و بمناسبت بسیار بجاست، یادآوری كنیم كه ایرانیان عهد باستان، تنها دو فصل داشتند، تابستان بزرگ و زمستان بزرگ، نوروز جشن آغاز تابستان و مهرگان جشن آغاز زمستان بود.

علاوه بر آنكه روز شانزدهم هر ماه بنام مهر و مخصوص نیایش و ستایش او بود، در روز مهر، ماه مهر،‌ كه همان جشن مهرگانست، مهر باشكوه و جلال فراوان مورد ستایش و پرستش قرار می‌گرفت و جشن و شادی و مراسم مرموزی بنام او برگزار می گردید.

شکل 1- رقص شاهنشاه هخامنشی در جشن مهرگان

این جشن شش روز طول می‌كشید، بدین معنی كه از روز شانزدهم مهر شروع شده تا روز بیست و یكم ادامه می‌یافت.

مطابق تعلیمات مذهبی كه شاید در دوره ساسانیان نیز عیناً عمل می‌گردید، نیایش‌كنندگان می‌بایست غسل بجا آورده هنگام نیایش «برسم» (شاخه‌های جوان و تازه درخت انار) در دست گرفته و شیر را با «زور» یعنی آب مقدس كه آیاتی چند از اوستا بر آن خوانده شده و در اوستا «زاوثرا» (Zaothra) نامیده می‌شود و عصاره گیاه «هئومه» مخلوط كرده بنوشند و از نان مقدس «درئونه» (Daraona) بخورند و یكی از هفت موبد كه این عصاره را نیاز مهر میكرد «زوت» نامیده می‌شد.

گر چه ممكن است مراسم نثار و نیاز «هئومه» در عهد هخامنشی با مراسم اوستایی و دوره ساسانی فرق داشته است ولی مداركی موجود است كه محقق میدارد در سال دوم سلطنت خشایارشا (19 سپتامبر 484 ق.م. تا 13 فوریه 483 ق.م.) مراسم نثار «هئومه» در دربار هخامنشی معمول بوده و مستی و سرخوشی شاهنشاه هخامنشی و سایر شركت‌كنندگان در جشن نیایش مهر از این ماده سكرآور بوده است1.

بهر حال موضوع رقص شاهنشاه هخامنشی در جشن مهرگان، جمله‌یی بیش نیست و در پیرامون آن بیش از این نمی‌توان توضیح داده تفسیر قائل گردید ولی با این حال دانسته نیست خانم «نیلا كرام كوك» امریكایی كه مقاله مختصری راجع برقص در ایران نوشته است و ترجمه آن یكبار در مجله انجمن ایران و آمریكا و بار دیگر به شكل دیگری (با ترجمه مغلوط) در شماره دوم مجله نمایش هنرهای زیبای كشور بچاپ رسیده است، چگونه مدعی گشته است كه: «در دوره هخامنشی بطوریكه از حجاریهای آن دوره معلوم می‌شود(؟) رقص بطور دسته جمعی و بالاجتماع (؟) بعمل می‌آمده و نیز در سكه‌های آن دوره اسلوب اصلی رقص‌های جنگی (؟!) نشان داده شده است»؟!

با كوششی كه نویسنده این گفتار برای یافتن مدارك متقن بیشتری در زمینه رقص بعمل آورده است در اینجا ناچارست بگوید كه تمام استنباط‌های خانم كوك واهی و بی‌اساس بوده تخیل صرف و بی‌مدركی است و آنگاه اگر ما بخود اجازه بدهیم كه بدون دلیل و مدرك، از طرز ایستادن و حركات و نظم سربازان و بزرگان پارسی و مادی عهد هخامنشی در تخت جمشید و حركات تیراندازی و نیزه‌پرانی بر روی «دریك» (سكه‌های طلا)‌های آن زمان، چنین نتایج عالی و مشعشعی بنفع موضوع رقص در دوره هخامنشی بگیریم و حركات و تمرین‌های نظامی و ردیف سربازان را بحساب رقص‌های جنگی بگذاریم، معلوم نیست چرا باید بهمین مختصر اكتفا كرده در عالم خیال از رقصها و پایكوبیهای دسته جمعی در پیرامون آتشكده‌ها و آتشگاه‌ها و از مجالس باشكوه رقص دوشیزگان ارغوانی پوش در كاخ‌های هخامنشی سخنی بمیان نیاوریم و این مجالس را شرح و بسط ندهیم و بقول مثل مشهور «حالا كه در عالم خیال پلو میخوریم بگذاریم هر چه چربتر باشد».

معلوم نیست خانم مزبور از كجای نقوش تخت جمشید، حركات رقص دسته‌جمعی استنباط كرده و از كدام سكه هخامنشی اسلوب اصلی رقصهای جنگی را بدست آورده است. ما كه یك یك آثار و نقوش فوق را از مد نظر می‌گذرانیم اثری از یك حركت مخصوص كه بتوان آنرا تعبیر برقص نمود نمی‌یابیم تا چه رسد به اسلوب اصلی رقصهای رزمی.

بهر حال بی‌گمان در دوره هخامنشیان رقص و موسیقی و آواز در بزمها برای تفریح خاطر و ایجاد شادی و سرور در میان طبقات مختلف مردم رواج داشته است و اشاراتی هم كه در متن كتابهای تاریخی موجود است این موضوع را تایید می‌كند ولی عبارات و طرز بیان آنها طوری نیست كه بتوان از آنها منظور و چگونگی و نوع و اجرای رقصها را بدست آورده در پیرامون آنها توضیحات بیشتری داد.

از اشاراتی كه در بعضی از كتابهای تاریخی شده است، چنین پیداست كه در مجالس دربار خشایارشا بعضی رقصهای تفریحی و غیرمذهبی همراه با موسیقی و آواز انجام می‌گرفته است و زنان غیر عقدی او كه شماره آنها فراوان بوده، وظیفه داشته‌اند هنگام صرف غذا، شاه و ملكه را با موسیقی و رقصهای خود مشغول و خوش دارند، پس بالطبع در بزمها و جشنها و مجالس حكام و سرداران و اعیان مملكت نیز این قبیل رقصها توسط رقاصه‌های زیباروی خوش‌اندام، اجرا گردیده، حضار را مشغول و مسرور می‌داشته است.

یكی از مدارك و دلایل وجود مجالس رقص، كه در آن علاوه بر رقاصه‌ها، دختران بزرگان ایران نیز برقص و پایكوبی می‌پرداخته‌اند، داستان عشق و ازدواج الكساندر مقدونی با «ركسانا» دختر «اكسیارتس» سردار و خشتر پاون (ساتراپ) پارسی‌نژاد ایالت سغد است. بنا بنوشته تاریخ‌نویسان یونانی اولین دیدار الكساندر بار كسانا در سغد، در یك مجلس رقص بوده كه در آن سی تن از دختران خانواده‌های درجه اول سغدیان نیز شركت داشته‌اند.

پلو تارخ درباره عشق و زناشویی الكساندر با ركسانا می‌نویسد: «اگر چه علت آن دلباختگی بود، زیرا نخستین بار كه او را دید در یك بزم رقص بود و در همان دیدار، جوانی و زیبایی آن زن، دل الكساندر را ربود، با این همه زناشویی با او بامقصودیكه داشت هم شایسته و هم سازگار بود».

آریان نیز همین موضوع را در كتاب خود بطرز دیگری آورده است، ولی كنت كورث آنرا بشرحی كه در پایین می‌آوریم، مفصل‌تر از دیگران نوشته است،‌ او می‌نویسد:

«پس از آن الكساندر بولایتی رفت كه «كوهورتانوس» و الی آن بود و از ولات ممتاز پارس بشمار می‌رفت. او اظهار انقیاد كرد و الكساندر وی را بحكومت ابقا داشته از سه پسرش دو نفر را برای خدمت در لشكر مقدونی طلبید و حاكم مزبور پسر سوم خود را هم باختیار الكساندر گذاشت.

«كوهورتانوس» خواست ضیافتی برای الكساندر با تجملات مشرق زمین بدهد، و باین مقصود 30 نفر از دختران خانواده‌های درجه اول سغدیان را باین بزم دعوت كرد، دختر والی هم جزو آنان بود و این دختر از حیث زیبایی و لطافت مثل و مانند نداشت و بقدری دلربا بود كه در میان آنهمه دختر زیبا، توجه تمام حضار را بخود جلب می‌كرد. الكساندر كه مست باده عنایت‌های اقبال و ابخره شراب بود عاشق وی گشت» كنت كورث می‌نویسد: «پادشاهی كه زن داریوش و دختران او یعنی زنانی را دیده بود كه كسی جز «ركسانا» در وجاهت بپای آنان نمی‌رسید، با وجود این نسبت بآنها حسیاتی جز محبت پدر باولاد نپرورده بود و در اینجا عاشق دختری شد كه نه در عروقش خون شاهی جاری بود و نه از حیث مقام می‌توانست قرین آنها باشد».

بهر حال، وجود این خبر و اطلاع تاریخی و تشكیل مجلس رقص از دختران حاكم و بزرگان سغدیان علاوه بر اینكه وجود چنین مجالسی را در میان طبقات مختلف مردم ایران عهد هخامنشی مسلم می‌دارد، ضمناً نشان میدهد كه مقام رقص در اجتماع آنروزی- برخلاف دوره‌های بعد- بسیار محترم و والا بوده، حتی دختران حاكم و بزرگان ایرانزمین نیز در چنین مجالسی حاضر شده به پایكوبی و دست افشانی می‌پرداخته‌اند.

چنانكه بیشتر از این گفته شد، در آثار بازمانده از دوره هخامنشی، هیچ نقش و تصویری كه دلالت بر رقص نماید دیده نشده و یا بعبارت دیگر ساخته نشده است، زیرا، ایرانیان شهرنشین و درباریان عهد هخامنشی، مردمانی بسیار جدی و متین و تشریفاتی و در مورد زنان و دختران خود بسیار متعصب بوده‌اند، بنابراین نه تنها از حك و رسم مناظر و مجالس رقص و بزم بر روی سنگ‌ها و فلزات و ظروف و غیره خودداری می‌كرده‌اند بلكه حتی حاضر نبوده‌اند صورت و هیكل زنی را هم (جز در چهار مورد) در جایی نفش بسته و بمعرض نمایش بگذارند، مبادا، حرمت آنان را، كه سخت پایبندش بودند، از بین ببرند.

رقص در دوره پارتها

پس از تاخت و تازهای الكساندر مقدونی در ایران و اختلاط و امتزاج ایرانیان با یونانیان و تشكیل حكومت‌های سلوكی و اشكانی، در وضع زندگانی و عقاید و آداب و رسوم مردم ایران تغییرات و تحولات محسوسی روی داده، پاره‌یی آداب و رسوم یونانی و دوستاری یونان و یونانیگری در میان ایرانیان شهرنشین شیوع و رواج یافت. مثلاً مجالس بزم و باده‌گساری آنان تقریباً شبیه بمجلس بزم و میخواری یونانیان و رومیان تشكیل می‌یافت و در آن فسق و فجور فراوان روی می‌داد، ولی ایرانیان بخصوص پارتیان بنا بر تعصب و غیرت فوق‌العاده‌یی كه در خصوص زنان خود داشتند، بالطبع از شركت دادن آنها نه تنها در چنین مجالس بلكه در هر مجلس دیگر، خودداری می‌كردند و برای دلبری و ساقیگری و رقص از زیبارویان یونانی استفاده می‌كردند و حتی برای همین منظور، در جنگ و لشكركشی‌ها نیز گروهی از زنان یونانی را باردوگاه‌ها و لشكرگاه‌های خود می‌بردند.

رقصهایی كه در این گونه مجالس همراه با موسیقی اجرا می‌گردید و حضار را شاد و مسرور می‌داشت اغلب بوسیله همین روسپیان یونانی بود. بطوریكه رفته رفته شیوع این امر باعث گردید كه رقص در نزد ایرانیان از مقام والای خود تنزل كرده، یك عمل موهون و پست جلوه‌گر گردد و حتی زنان و دختران نجبا و بزرگان ایران زمین در مجالس زنانه نیز از رقص و پایكوبی امتناع كرده و آن را بالكل به روسپیان یونانی واگذارند.

ناگفته پیداست كه شیوع این امر و توسعه چنین عقیده‌یی درباره رقص‌های غیرمذهبی در میان ایرانیان، صدمه و زیان فراوانی به تكامل و پيشرفت اين هنردراین سرزمین وارد اورده باعث گردیده که تا هزاران سال دیگر این هنر ظريف و عالي بعنوان يك عمل موهون و لغو، مخصوص طبقات معيني از مردم گشته، چنانكه بايد قدم در جاده ترقي و تكامل و توسعه نگذارد.

اشاراتی كه از طرف تاریخ‌نویسان باستانی راجع برقص و موسیقی در دوره اشكانیان بعمل آمده است چندان مفصل و قانع‌كننده نیست و جز مطالب و عبارات مبهم و مختصر نمی‌باشد مثلاً ژوستن تاریخ‌نویس رومی (در حدود سالهای 138- 161 میلادی) در كتاب خود می‌نویسد: «… (پارتها) بشرب شراب نیز معتاد بودندكه از خرما ساخته می‌شد و آنرا همچنانكه در همه جا معمول است در مجالس جشن و سرور بحد وفور می‌نوشیدند، آلات موسیقی آنها عبارت بود از فلوت یا نی‌لبك و نیز طبل یا دهل. در ضیافتها و اعیاد، اغلب مجالسشان برقص خاتمه پیدا می‌نمود …».

هرودیان مورخ باستانی دیگر در این مورد می‌نویسد:‌ «… از هنرهای پارتی همین قدر می‌توان گفت كه یك نوع موسیقی داشتند ولی از آلات موسیقی پیداست كه موسیقیشان خشن بوده، زیرا در ضیافتها فقط نی و تنبور می‌زدند و گاهی هم این آلات را با هم می‌نواختند و می‌رقصیدند،‌ بنابراین موسیقیشان بیشتر موسیقی ضربی بوده است».

در اینجا بمناسبت از یك پیشامد و داستان تاریخی كه گفته شده است در آن پارتها به می‌گساری و رقص پرداخته‌اند یادی می‌كنیم تا نمونه دیگری از رقصهای تفریحی و عمومی پارتیان بدست داده باشیم: نوشته‌اند در سال 215 میلادی كاراكالا امپراتور روم كه برای جنگ با پارتها نقشه جدیدی ریخته بود، برای این منظور نامه و سفیری بدربار اردوان پنجم پادشاه اشكانی فرستاده دختر او را بزنی خواست. اردوان بسبب دشمنی كه بین ایران و روم بود از این خواستگاری دچار حیرت گردیده پیشنهاد و خواستگاری امپراتور روم را جدی نگرفته، پس از تاخیر در فرستادن جواب، پیغام داد كه «گمان نمی‌كنم این ازدواج باعث خوشبختی زن و شوهر باشد زیرا آنها زبان یكدیگر را نمی‌دانند و اخلاق و عادات و وضع زندگانی یكی برای دیگری غریب است». ولی بنا بنوشته هرودیان (كتاب 4 بند 20): «كاراكالا باز سفیری با هدایایی فرستاد و قسم خورد كه در این پیشنهاد جدی است و نیتی جز دوستی و اتحاد ندارد. پس از آن اردوان خواهش او را پذیرفت و او را داماد خود خواند و گفت، كه امپراتور خودش بیاید و زنش را ببرد. بعد پارتیها بتهیه اسباب پذیرائی رومیها پرداختند و خوشوقت بودند كه بین دو دولت صلحی پایدار برقرار خواهد بود. كاراكالا با رومیها بخاك پارت گذشت مثل اینكه این خاك خاك دولت او باشد. همه جا پارتیها در سر راه قیصر تعظیم و تكریم او را بجا آوردند، قربانگاه‌ها ساخته قربانیها كردند و برای اینكه هوا معطر باشد عطریات گوناگون سوختند. كاراكالا هم از این قسم پذیرائیها خشنودی نمود. وقتیكه مسافرت او بانتها رسید، یعنی بدربار پارتی نزدیك شد، قبل از اینكه وارد پایتخت گردد، اردوان باستقبال او شتافت تا در جلگه وسیعی از داماد خود پذیرائی كند. در این وقت پارتیها لباسهای زربفت خود را پوشیده و سرشان را با تاج گلهایی كه از گلهای تازه ساخته بودند، زینت داده بمی‌گساری و رقص پرداختند و نغمات نی در اطراف پیچید. پس از آن ملتزمان اردوان جمع شدند، از اسبهایشان فرود آمده كمان و تركش را بیكسو نهاده آزادانه بعیش و عشرت مشغول شدند. ازدحام پارتیها زیاد بود و ترتیبی نداشتند زیرا از چیزی نمی‌ترسیدند و می‌خواستند دامادشان را ببینند. چنین بود وضع پارتیها. كه ناگهان كاراكالا با اشاره‌یی برومیها فرمان داد، بپارتیها حمله كنند و آنهارا ازدم شمشیربگذارانند …».

شکل 2- نقش برجسته قالبی روی کاشی کف اتاق در هروان کشمیر از دوره اشکانی

محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در درر التیجان فی تاریخ بنی الاشكان كه مطالب آنرا از تازیخ‌نویسان اروپایی نقل و اقتباس كرده است، در مورد رقص و موسیقی اشكانیان می‌نویسد: «سلاطین اشكانی و اركان دولت و اعیان و بزرگان آنقوم بساز و آواز و رقص و طرب كمال میل داشته‌اند، و آلات طرب آنها نی و طبل كوچك و یك قسم سرنایی بوده است موسوم به «سامبوكا»‌ فی‌الحقیقه از سازهای ممتاز از قبیل ارغنون و غیره چیزی نداشته‌اند. در مجلس و محضر بزرگان، رقاص، رقص می‌كرده و خیلی مطبوع آنها بوده و رقاصه‌ها یا پسران خوب صورت خوش سیما بوده‌اند یا زنهای با صباحت و ملاحت، و غالباً رقاص این طایفه یونانی و از جنس اواسط الناس بلكه ادنی و رعیت بوده، مردمان ذیشان عالی مرتبت تمکين اینكار نمی‌نموده و آنرا قبیح می‌شمرده‌اند، لیكن این وضع عیش یعنی مجلس ساز و آواز و رقص را اشكانیان خیلی دوست می‌داشته‌اند …».

جرج راولینسون در تاریخ مفصل خود راجع به ملل مشرق زمین، در مورد اشكانیان یا پارتها نوشته است: «… گفته شده است كه جشن و مراسم سرور و مهمانی‌های خود را با رقص خاتمه می‌دادند و رقص یكی از مسائل تفریح  و سرگرمی بود كه نسبت به آن فوق‌العاده علاقمند بودند ولی محتملا این در مورد مردمان طبقه پایین صحت داشته است، زیرا رقص در مشرق زمین اگر جنبه مذهبی نداشته باشد، موهون تلقی می‌شود و باستثنای ورزش و ریاضت‌های مذهبی، اشخاص محترم نسبت به آن توجهی ندارند و در آن شركت نمی‌كنند…».

در آثار دوره اشكانی كه متاسفانه مقدار آنها چندان زیاد هم نیست، همچون دوره هخامنشی، جز در یك یا دو مورد، هیچ نقش و تصویری از رقص و رقاصان موجود نیست، برای مثال در داخل خاك ایران كنونی تنها در بین نقاشیهای كوه خواجه واقع در وسط دریاچه هامون سیستان، اثری از رقص مشاهده می‌گردد، بدینگونه كه در ضمن چند تصویر رنگین كه بر دیوار معبد اشكانی نقاشی شده است مجالسی از نقش سواری كه بر پشت پلنگ خشمگینی نشسته، كسانی كه در حال نواختن سازهای بادی شبیه نی یا فلوت می‌باشند و شخص دیگری كه در حال انجام كارهای ورزشی نظیر بالانس و عملیات آكروباسی است نشان داده شده، یك تن نیز بحالت رقص نموده شده است، و پیداست كه نقاش این مجالس بدینوسیله خواسته است قسمتی از تفریحات بزم‌های اشكانیان را نمودار سازد. بجز این تصاویر، یك قطعه نقش برجسته قالبی روی كاشی مربوط به كف اطاق نیز در هروان كشمیر بدست آمده كه از دوره پارتهاست و در آن رقاصه‌یی در حال رقص با گلدانی كه چند شاخه گل در آن هست نقش شده است و در واقع این دو اثر تنها نمونه‌هایی هستند كه تا حدی چگونگی رقص‌های دوره اشكانی را نشان می‌دهند.

مطالبی كه تا اینجا آوردیم، درباره رقصهای تفریحی و مجلسی عهد اشكانی بود، در خصوص رقصهای مذهبی این دوره باید بگوییم كه در دین مهر كه در عهد اشكانیان در ایران اوج داشته است در بعضی مراسم آن كه توام بارموز و اشارات خاصی بوده، برخی مراحل با نوعی رقص مذهبی برگزار می‌شده است.

در این دوره اصولاً مهر در معبدی بنام میترائوم (Mithraum) یا میترایه (Mithraea) (مهراوا= مهراوه= مهرآبه) كه شبیه غار و سردابی در زیر زمین بود مورد پرستش قرار می‌گرفت، علت پرستش مهر در غار یا معابد زیرزمینی اینست كه گاو ازلی در میان غاری بدست مهر قربانی شده و یا خود مهر از میان تخته سنگی متولد گردیده است.

در اینگونه معابد معمولاً مجسمه‌هایی از مهر بصورت جوانی زیبا و دلبر دیده می‌شود كه جامه مادی یا پارتی پوشیده و با شلقی بر سر دارد و گاوی را زیر پا انداخته آنرا قربانی می‌كند و دو پسر بچه كه هر یك مشعلی در دست دارد در راست و چپ او ایستاده‌اند. مشعل دست راست سر ببالا و مشعل دست چپ سر بپایین است و رمز و علامت طلوع و غروب خورشید است.

شکل3- میترا هنگام قربانی گاو

در زیر دست و پای گاو نر، مار و عقرب و در برابر او سگ تازی دیده می‌شود ولی اشكال و رموز معبد منحصر باینها نبوده، انواع صورتها و نقوش سمبلیك از قبیل ماده و خورشید و گیاهان و پرندگان و جانوران و ادوات مختلف دیگر كه از هر كدام آنها معنی خاصی اراده می‌شده بر در و دیوار معبد نقش میگردیده است.

«در آیین مهر، هفت درجه و مقام تقدس قایل بوده‌اند و برای دخول بهریك از درجات،‌ شست و شوی مخصوص لازم بوده است و ماخذ غسل تعمید عیسویان همین است. در هر یك از روزهای هفته درجایی معین از معبد از ستاره مخصوص همان روز استغاثه می‌شده و روز یكشنبه را كه مخصوص بخود خورشید بود، مقدس می‌شمرده‌اند.

پیروان مهر برای اینكه بدرجات بالاتر ارتقاء یابند می‌بایست عبادتها و ریاضتهایی بجا آورند، چشمانشان را می‌بستند و دستشان را با روده ماكیان بهم می‌‌پیوستند و بدینگونه می‌بایست از فراز گودالی كه پر از آب بود بجهند تا نجات دهنده‌یی بیاید و این بندها و علائق را بگشاید. هر یك از این درجات نامی داشت و گذشتن از درجه‌یی بدرجه دیگر ریاضت و عبادت و شایستگی می‌خواست.

ترتیب درجات و نامهای آنها بدینگونه بود:

1- كلاغ سیاه (غراب) 2- پنهان یا بیوك (عروس) 3- سرباز یا سپاهی 4- شیر 5- پارسی یا پارسا 6- پیك خورشید یا آفتابگاه 7- پدر

در جشنها و مراسم نیایش، نقاب یا ماسكهایی بچهره می‌زدند كه معرف این درجات بود».

شکل 4- بگمازیا عشای ربانی مهرپرستان، نقش برجسته، موزه سرا جوو در یوگسلاوی

در نقش برجسته‌ایی از معبد مهر كه در كونی‌تس (Konjic) در بسنی‌ یوگسلاوی كشف شده واكنون در موزه «سرا جوو» محفوظ است چنین دیده می‌شود كه در تالاری كه سقف آن بر روی ستونهای مارپیچی قرار گرفته است، دو نفر ازواقفان اسرار (= Myste = مهران) بر روی تشكی پر از بالش دراز كشیده‌اند و در پیش آنها بر روی سه‌پایه‌یی نان‌های مذهبی و مقدس «درئونه» كه شكل صلیب روی آنها كشیده شده نهاده‌اند، در طرف چپ میز شیری چمباتمه زده و در طرف راست آن كله قوچی قرار دارد. در دو سوی نقش برجسته چهار تن از سالكان كه صورتك (ماسك)‌های مخصوص درجه‌یی كه بآن رسیده‌اند بر چهره نهاده‌اند، ایستاده‌اند، بدینگونه كه در طرف چپ «كلاغ» و «پارسی یا پارسا» كه با شلق ایرانی بر سر دارد دیده می‌شوند و جام شرابی از شاخ (ریتون) در دست دارند. در طرف چپ «شیر» و «سرباز» دیده می‌شوند كه متاسفانه صورت و ماسك نفر آخری بعلت شكستگی ناپیداست.

شکل 5- کلاغ

در این بگماز2 (عشای ربانی) مهرپرستان، نان و نوشابه و میوه و بعضی وقتها هم ماهی گسارده (صرف) می‌شده است و همه مراسم و نمایشهایی كه در معبد مهر توسط مهران‌ها و پیروان انجام می‌گرفته، رمزی بوده، با رقصهای مخصوص پایان می‌یافته است.

نویسنده این گفتار چنین گمان می‌برد كه مطالب سفرنامه مجعول فیثاقورس، فیلسوف و ریاضی‌دان معروف یونانی كه در یك قسمت از آن مكالمات او با زردشت نامی در عهد داریوش شاهنشاه هخامنشی شرح داده شده است در اواسط عهد اشكانی، تالیف شده و جاعل آن شمه‌یی از مذهب و تاریخ ایران دوره هخامنشی را كه بوسیله كتابهای یونانی از آنها اطلاع داشته است با مطالب و اطلاعاتی از دوره اشكانی درهم آمیخته و آنرا، چنانكه معمول آن زمان بوده، به یك شخص سرشناس یعنی فیثاقورس نسبت داده است، بنابراین در این كتاب مطالب مخلوط جالبی هست كه بیشتر مربوط بدوره اشكانیست ولی بدوره هخامنشی نسبت داده شده است.

شکل 6- شیر

از جمله در این كتاب در فصل سوم در داستان آزمایش زردشت بوسیله مغان در حضور داریوش و پیروزی او چنین نوشته شده است:

«… برای ادامه جشن و نشان دادن تماشایی كه بیش از دیگر نمایشها موافق ذوق و در دسترس عامه باشد، جنگ قوچها آغاز شد، بزرگان برای پهلوانان پشمینه پوش بر ضد هم گروبندی كردند تا هنگامه مبارزت گرم گردد. ابهت و جلال جشن با رقصهای پرهیاهو بپایان رسید. بازی كردن و پای كوفتن یكی از وسایل شادمانی مردم این سرزمین است. ایرانیان از ممارست برقص در سواری دلیر و آزموده می‌شوند، شاه نیز برابر رعایا رقص كرد.

در فصل چهارم در توصیف غار میترا و اعمالی كه در آنجا انجام می‌گرفت نوشته شده است:

«بیرون شهر در مدخل غاری تاریك حاضر شدم، از غرابت تعیین این محل برای برپا داشتن جشن درخشنده‌ترین ستارگان متعجب بودم، با تنی چند از تماشائیان بدورن رفتم، آنقدر اعمال و شعائر و مراتب ستایش از پیش چشمم گذشت كه حافظه درستكار من توانایی بیان آنرا ندارد. واقفان اسرار را دیدم پیرامون چشمه آب روان بدن را می‌شستند و پاكیزگی روان و خرد را از یزدان درخواست می‌كردند. زردشت وظایف پیشوای مذهب را بجا می‌آورد و علامتی زوال نا‌پذیر بر سینه حضار می‌گذاشت، از حصول این مرتبت غروری در این اشخاص بوجود آمد، هر یك نانی خوردند و ظرفی ‌آب آشامیدند این نشانه بعثت یا رمز مرور بحیات جدید بود، چونانكه خوشید در سال نو را به جهان و جهانیان می‌گشود، همین را در سرود یزدانی و دعاهای خود می‌گفتند و می‌خواندند.

شکل 7- نقش میترا و نقوش مرموز دیگر در مهراب (محراب) معبد مهرپرستان

یك نفر روحانی زیر دست كه او را كلاغ مقدس می‌نامیدند تاجی آویخته بنوك تیغ بآنان تقدیم كرد نپذیرفتند و بلحن خاص گفتند «مهر تاج من است».

در عمق دخمه مرموز  به تشخیص مظهر مهر موفق شدم، این مجسمه نبود، جوانی بود دلیر و زیبا بر گاو نر نشسته و شمشیر آریس بدست گرفته، اشارتی مخصوص آفرینش.

شاه را بصورت (ماسك) شیری دیدم كه زنبوری در دهان داشت، گروه درباریان در صور عقاب و شاهین و سگ و كركس از عقب وی حركت می‌كردند.

محبوبه‌های شاه وارد شدند، همه صورت كفتار بر چهره نهاده و بهمین اسم موسوم بودند، جملگی از تنگنای امتحان گذشتند، راه تاریك و پرپیچ و خم را با كراه پیمودند، بر پاره‌های برف و یخ ساختگی پای برهنه راه رفتند، بر دوش عریانشان پانزده چوب زده شد كه نامش تازیانه آفتاب یا میترا بود.

بمساعدت جامه پشمین خویش كه مانند جامه حاضرین بود، توانستم به پیكر مقدس میترا نزدیك شوم، بمثابه‌یی كه چگونگی آنرا دریابم، خدای جوان كه نامش یگانه جاوید است می‌كوشد تا گاو نر زورمندی را مقهور سازد و بكشد، تاج ایرانی شبیه افسر شاهان بر سر، نیم‌تنه كوتاه و زیر جامة فراخ ایرانی در تن و بساز جنگ ایرانی مسلح.

گمانم آنكه بالا‌پوشی بر دوش وی مشاهده كردم. دو پیكر همراه او اگر چه همان جامه را داشتند اما از قسمت رویین محروم بودند: یكی از این یاوران مشعل افراشته و دومی مشعل واژگون بدست گرفته بود، جنسیت آنها معلوم نبود، گفتند اشارتی است بتوالد و تناسل، از گلوی گاو مجروح چند قطره خون جاری بود، حروف اطراف آنرا برای من چنین معنی كردند، «ژاله آسمان».

در متن این لوحه اشكال خرد حیوانات زنده كه در تقویم ایران آفتاب و ماه و سیارات و صور نجومیه را معرفی می‌كند مشهود می‌گشت … با نظام و ترتیبی كه در خور احترام و احتشام امر مذهب است از دخمه خارج شدند …

ایرانیان در نیایش و مناجات، به میترای سه گانه توجه داشتند بدینگونه گاه روشنایی و حرارت و زمان را كه از مواهب آفتاب است اراده می‌كنند، گاه دانش و توانایی و نیكوكاری را كه از خصایص ارجمند طبیعت است می‌ستایند رقصهایی كه حاكی از حركات سالانه و روزانه آفتاب بود جشن مقدس را بانتها رسانید لكن نه چنانكه در هلیوپولیس دیده بودم، در ساحل نیل، ساعات و فصول را مجسم كرده بودند …»

شکل 8- ماسک از دیوار ایوان جنوبی کاخ اشکانی در الحضر

آیین پرستش مهر و آداب مخصوص آنرا در اینجا بدان جهت بتفضیل آوردیم تا دانسته شود رقصهایی كه در انتهای این اعمال مذهبی اجرا می‌گردیده،‌ چگونه رقصی می‌توانست باشد و با نظری كه راجع به نوشته‌های كتاب فوق داریم، می‌توان پذیرفت كه بیشتر اعمال و آداب  مزبور، مربوط به آیین مهرپرستی عهد اشكانی بوده و رقصهای مرموز مذهبی- كه قبلاً از وجود آن در عهد هخامنشیان اطلاع داریم- در دوره اشكانی نیز همچنان ادامه داشته است و بنا بهمان رسم قدیم پادشاهان اشكانی نیز در این جشن‌ها و پرستش‌ها همچون شاهنشاهان هخامنشی در مهرگان، در برابر مردم می‌رقصیده‌اند.

شکل 9- ماسک از دیوار ایوان جنوبی کاخ اشکانی در الحضرا

و چنانكه گذشت، اغلب این رقص‌ها با نهادن ماسك‌ها و صورتك‌های مختلفی برچهره انجام می‌گرفته است. در تایید وجود و استعمال ماسك در دوره اشكانی بجاست یادآوری كنیم كه بر روی دیوار ویرانه‌های كاخی عجیب در الحضر (هاترا) در پنجاه میلی غرب موصول كه ظاهراً تنها باقی مانده از یك شهر بزرگ اشكانی است، مقداری ماسك بشكل و قیافه‌های مختلف آدمی، از سنگ حجاری و بدیوار نصب شده كه رواج آنرا در مراسم مذهبی آن زمان بثبوت می‌رساند و با اشاراتی كه در كتاب فوق دایر بر استعمال ماسك آمده است، كاملاً تطبیق می‌نماید و فی‌الجمله ادامه استعمال ماسك را در مراسم مذهبی- كه نمونه آنرا در نقوش ماقبل تاریخ مكشوف در تخت جمشید مشاهده كردیم (قسمت اول این مقاله در مجله موسیقی شماره 80-79)- تا این عهد و زمان، در ایران نشان میدهد.

شکل 10- ماسک از دیوار ایوان جنوبی کاخ اشکانی در الحضر

پانوشت :

1- استعمال «هئومه» یك رسم قدیم آریائی است و از آن برای ایجاد خلسه مذهبی یا كیف و بیخودی مقدس استفاده می‌كرده‌اند. با اینكه در بخشی از اوستا (بخشهایی كه بعداً از مذهب قدیم وارد دین زردشت شده است) «هئومه» ستوده و تصدیق شده است ولی در «گاتا» زردشت موكداً بر استعمال آن اعتراض كرده و از جمله در جاییكه با خشم و قهر تمام از قربانی كردن گاو گفتگو می‌كند این آشامیدنی را اهریمنی نامیده مردم را از نوشیدن آن بر حذر می‌دارد.

در اسنادی كه از تخت جمشید بدست آمده، لوحی است مربوط به سال دوم پادشاه خشایارشا كه در آن دستور داده‌اند مزد مردی یا موبدی كه شغل او به صورت «رئو، ایش-هوتی، ره» خوانده شده، پرداخت گردد. قسمت دوم این واژه معادل با لغت ایلامی «هوتی hutti» به معنی ساختن و انجام دادن است. علامت سوم شخص مفرد «ra» بر آن افزوده شده است و می‌توان آنرا ساخت با سازنده ترجمه كرد و معادل است با كلمه پارسی باستان Kara. قسمت اول معادل است با لغت اوستائی «raethwis» كه در پهلوی به صورت «rathuvis» درآمده و در پارسی باستان می تواند کلمه ای باشد به این صورت  «raethwis kara» یا «rathuvis Kara» و این در اوستا نام یا عنوان یكی از هفت موبدی است كه هئومه را آمیخته تقسیم می‌كند. در میان پارسیان هند باین شخص «Raspi» گفته می‌شود. همچنین از مدارك و الواح دیگر تخت جمشید مستفاد می‌گردد كه ساغرریزی و فدیه و نوشابه (libation) در عهد هخامنشی رواج داشته و در مراسم مقدس و مذهبی به كار می‌رفته است. در یكی از لوح‌های گلی نوشته شده‌«دوازده كوزه شراب توسط «ارته خرتو» بمغها برای انجام مراسم مقدس نثار باده رسیده است».

2- در فارسی به معنای مهمانی شرابست كه به صورت «بهمز» در زبان آذربایجانیها باقی مانده است.

معزی گوید :

آنرا كه بدست خویش بگماز دهی                        اقبال گذشته را بدو باز دهی

منابع:

صامتيان، محمود؛ تاريخ تمدن ايران باستان، جلد 2، انتشارات فرهنگ، سال 1382، ص 85.

افشار اعلم، وحيد؛ تاريخ اجتماعي ايران، جلد 1، انتشارات اميرکبير، سال 1379، ص 152.

http://www.sobh-e-iran.ir/قیمت: 10000 تومان

gl/l (639)

فصل اول :

طرح تحقیق

مقدمه

پارس لن در سال 1378 با هدف ارائه خدمات نوین در زمینه شبکه و تجارت الکترونیک  با همکاری چندی از مهندسین و کارشناسان خلاق شروع به کار نمود. در ابتدا با استفاده از تجارب خود در زمینه فناوری اطلاعات توانست گام مهمی در راه اندازی و عملیاتی شدن چندین طرح ملی بردارد. پس از چندی با تلفیق اطلاعات مهندسین صنایع – شبکه و کامپیوتر و ارائه راهکارهای نوین جهت سیستم های  مدیریت اطلاعاتی توانست به گرایش اصلی خود که همانا طراحی و برنامه نویسی سیستمهای جامع مدیریت اطلاعاتی است دست یابد.

هم اکنون این شرکت با دارا بودن بیش از 10 نرم افزار مهم کاربردی در زمینه های مدیریت – فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی – صنایع – معدن – مدارس – آموزش الکترونیک – نگهداری و تعمییرات – کنترل موجودی و … و نصب و راه اندازی این برنامه ها در بیش از 43 واحد صنعتی و اداری توانسته است خلاقیت و  تکنولوژی نو را همراه با هم در اختیار واحد های مختلف قرار دهد.

تاریخچه شرکت

آشنایی پارس لن با سیستم های مدیریت و استقرار یک تیم مشاور صنایع در محل کارخانه , سازمان و یا کارگاه کارفرما برای ارزیابی توان سیستماتیک سازمان و ارزیابی روش های قابل استفاده ویژه آن مرکز از رموز موفقیت سیستمهای مدیریت اطلاعاتی این شرکت میباشد. در واقع هر سیستم مکانیزه ما با  توجه به نیاز شما خصوصی سازه شده و طی یک دوره آموزشی برای پرسنل و  مدیران سازمان تشریح و آموزش داده میشود . پس از پایان این دوره ها مدراک معتبر راهبری و اپراتوری نرم افزارها صادر میشود . این مدارک توسط دانشگاه رایانه ای ایران صادر و به تایید مراجع معتبر میرسد. ( دانشگاه رایانه ای ایران اولین دانشگاه مجازی با مجوز رسمی از وزارت علوم میباشد )

علاوه بر نرم افزارهای موجود , پارس لن مجری طراحی و پیاده سازی سیستمهای مدیریتی نو در سازمانها و کارخانجات نیز میباشد . تیم مشاوره و تحلیل

ین شرکت از مهندسین و کارشناسان برجسته صنایع کشور و با مدارک بین المللی در زمینه کنترل کیفیت , استانداردهای بین المللی , کنترل پروژه , … و نیز کارشناسان کامپیوتر و شبکه با گرایش های مختلف میباشد. این تیم با حضور فیزیکی در کارخانه و مشاهده گردش جریان اطلاعات با استفاده از روشها و تگنیک های مهندسی صنایع شما را در ابتدا به سوی سیستماتیک شدن و سپس با استفاده از طبقه بندی اطلاعات انجام شده در اخد گواهینامه های بین المللی از جمله استانداردهای سری ایزو 9002 و 14001 و OHSAS 18001 یاری مینماید.

صنایع و سازمانها برای رسیدن به سطح قابل قبولی از فن آوری احتیاج به طبقه بندی و مدیریت بر روند جریان اطلاعات در سازمان خود دارند اگر این طبقه بندی و مدیریت بر اساس استانداردهای مخصوص باشد شما با یک بار تجزیه تحللیل درست و منطقی اطلاعات میتوانید به استانداردهای بین المللی نیز دست یابید و راه خود را به بازارهای جهانی باز نمایید. ما با یک دوره حضور در سیستم شما تمامی احتیاجات سازمان را به سیستم های مختلف بر آورده کرده و در کنار تجهیز و توسعه شبکه کاری , نیازهای مستند سازی و ممیزی های لازم را برای شما جهت سهولت در امر  مدیریت منابع , روند جریان , استفاده بهینه از منابع , کنترل کیفیت , بهره وری , اخذ استانداردها,  ارزیابی کار و زمان و … بر آورده میسازیم .

مشاوره در زمینه های مختلف تولید و نیز تجزیه و تحلیل های آماری و اقتصادی در پروژه های سازمانی و برون سازمانی و نیز کنترل پروژه و نظارت بر روند اجرای آن از دیگر تخصص های گروه مهندسین مشاور ما میباشد.

شما با نظارت صحیح و درست بر روند اجرای پروژه ها توسط یک شرکت ثالث میتوانید با توجه به تخصص های فنی آن گروه و هم فکری های لازم و تبادل اطلاعات دوستانه بین خود و مهندسین مشاور جهت نیل به هدف مشترک که همانا عملیاتی شدن پروژه میباشد دست یابید. گروه مشاور ما شما را از ابتدای قرارداد تا انتهای پروژه همیاری و همراهی میکنند و در صورت لزوم با توجه به صلاحدید کارفرما وارد عمل شده و تذکرات لازم و راهبری سیستم را به دست میگیرند.

یکی دیگر از رموز موفقیت ما خدمات پس از فروش و پشتیبانی و آموزش سیستم های راه اندازی شده میباشد . همان طور که تمامی مدیران و کارشناسان مطلع هستند برای تعویض روش و به روز رسانی سیستمهای داخلی سازمان همواره با مقاومت های نیروهای انسانی در جابجایی روش قدم با جدید  مواجه هستیم . اگر آموزش و جلسات توجیهی برای سیستم جدید به حد کفایت و قابل قبول باشد به تجربه ثابت شده است این مقاومت به حداقل کاهش میابد. حال با توجه و دانش به این مطلب شرکت ما سعی خود را بر این دارد که آموزش کارکنان و توجیه آنها در اولویت کاری باشد.

اهداف شرکت

به طور کلی خدمات ما به سه دسته اصلی تقسیم میشود

 

گروه اول : خدمات مشاوره و ارائه راهکار های مناسب ویژه کمپانی شما

گروه دوم : تهیه و راه اندازی و نصب سخت افزار ها و بستر سازی مناسب

گروه سوم : خدمات نرم افزاری و ارائه سیستمهای مکانیزه

 

هدف ما جلب رضایت شماست و سیاست اصلی ما فروش نیست بلکه مشاوره و بهبود است.

در ابتدا هدف و سیاست اصلی پارس لن مشاوره و ارائه بهترین و مناسب ترین روش اتوماسیون و روند جریان با در نظر گرفتن خصوصیات ویژه هر کمپانی میباشد. مطالعه صحیح و آنالیز کردن درست و منطقی اطلاعات هر شرکت و ارائه یک سیستم جامع و متناسب , چه از نظر هزینه و چه از نظر کاربرد  ویژه شما از نقاط مثبت کار ما میباشد. سیاست ما,  ترویج و  سوق دادن کارخانجات , ادارات , کارگاه ها , شرکت ها و …  به سمت تکنولوژی روز میباشد. با به خدمت گرفتن مناسب فن آوری اطلاعات برای کمپانی خود  هزینه ها  را به حداقل و بهره وری را افزایش خواهید داد.

 با یک مثال عملی بحث خود را ادامه میدهیم :

یکی از پر اهمیت ترین بخش های  کارخانجات و کارگاه ها , دپارتمان تعمیرات و نگهداری  میباشد . امروزه اهمیت این بخش روز به روز در بین مدیران و کارشناسان امور صنعتی افزایش می یابد. زیرا به تجربه ثابت شده  است 40% هزینه های یک کارخانه صرف عملیات های تعمیراتی میشود حال به نظر شما با داشتن یک سیستم جامع و پویا برای برنامه ریزی و انجام به موقع عملیاتهای نگهداری و جلوگیری از توقفات پیش بینی نشده چه مقدرا از هزینه های فوق

کاهش میابد ؟

 

نمودار زیر توقفات بیش بینی نشده و هزینه های تعمیراتی کارخانه در پلاستیک تهران را قبل از بکارگیری سیستم جامع نگهداری و تعمیرات " پارس نت " در سال سه ماهه اول 82 نشان میدهد.

با به کار گیری سیستم جامع نگهداری و تعمیرات " پارس نت " در سال سه ماهه آخر سال 82 نمودار های توقفات خط تولید و هزینه های تعمیراتی  به شکل زیر تغییر کرد.

همان طور که در مثال فوق ملاحظه کردید به کارگیری درست , به موقع و از روی اصول , فن آوری باعث تحول و  سود آوری بیشتر کارخانه گردید. سیاست اصلی ما فروش نیست بلکه مشاوره و بهبود است .

پس از مشاوره و اخذ راه کار مناسب نوبت به تجزیه تحلیل و نصب و را ه اندازی سخت افزار های مورد نیاز  میباشد و پس از طی این مرحله نوبت به طراحی و پیاده سازی نرم افزارها و سیستم های جامع مدیریت اطلاعاتی میباشد . در این مرحله با توجه به نیاز های شرکت و تشخیص نقاط ضعف و قوت , سیستم اتوماسیون مورد نظر در کمپانی پیاده سازی میشود.

در انتها با توجه به اقدامات انجام شده و تهیه مستندات لازم کمپانی میتواند اقدام به اخذ گواهینامه های بین المللی از جمله سری ایزو(ISO) نماید. ما با یک بار حضور در سیستم شما بستر سازی لازم برای تمامی برنامه های استراتژیک شما را انجام داده و ضمن پیاده سازی سیستم های نو و جدید در روشهای تولید و کنترل موجودی و … باعث بهروه وری و نیز افزایش توان خروجی کارخانه شما میشویم.

کارکنان و متخصصان

خصوصیت ویژه پارس لن بکارگیری سه گروه مختلف و متخصص در کنار هم در جهت پیشبرد اهداف خود است. سه تیم مشاوره و 2تیم اجرایی در این شرکت فعالیت میکنند . گروه های تخصصی مشاور ما شامل :

1. تیم کامپیوتر و شبکه

2. گروه مهندسین مشاور صنایع

3. تیم مشاوره اقتصادی و بهره وری

در هر پروژه بنا به نیاز از تیم های فوق استفاده میشود این افراد در تخصصهای خود دارای مدارک عالی میباشند و در چندین پروژه بزرگ ملی فعالیت چشم گیری داشته اند.در حال حاضر تیم کامپیوتر و شبکه متشکل از 9 کارشناس و گروه مهندسین مشاور صنایع شامل 5 کارشناس و تیم اقتصادی و بهره وری شامل 3 کارشناس با مدارک دکترا در زمینه های مرتبط اقتصادی و بهره وری میباشد. پشتوانه ما تجربیات فراوان در صنعت کشور عزیزمان ایران است.

تیم اجرایی ما شامل مهندسین صنایع , کامپیوتر , اقتصاد میباشند . این افراد وظیفه مستند سازی , پیاده سازی , برنامه نویسی , راه اندازی و سخت افزار و … را عهده دار میباشند . این تیم با حضور در کارخانه و زیر نظر گروه مشاور فعالیت خود را انجام میدهند. تیم پشتیبانی و آموزش از قویترین بخش های شرکت ما میباشد این گروه به صورت شبانه روزی کار سرویس دهی به مشتریان را انجام میدهند و در صورت لزوم میتوانند از راه دور راهبری سیستم ها را بر عهده بگیرد و یا حداکثر ظرف مدت 48 ساعت با حظور در محل اقدام به رفع مشکلات احتمالی نماید.

فصل دوم:

تجزیه و تحلیل

محصولات

پارس لن با استفاده از تجارب خود در زمینه های مهندسی صنایع و با استفاده از تکنیک های جدید در عرصه برنامه نویسی و تولید نرم افزارهای تخصصی ویژه واحد های مختلف تولیدی و خدماتی , فعالیت وسیعی را از 1380 آغاز نمود. این فعالیت به طور کلی شامل دو بخش :

1. پیاده سازی پروژه های اختصاصی

2. تولید نرم افزارهای کاربردی و خصوصی سازی آنها برای هر مشتری

میباشد.

یکی از نیاز های بسیار ضروری و حیاتی در صنعت کشور عزیزمان ایران بومی سازی نرم افزارها و تولید محتوا و برنامه های تخصصی ويژه مناطق و صنایع داخل کشور است. یکی از رموز موفقیت صنایع در خارج از کشور و به خصوص کشورهای اروپایی استفاده بهینه و تخصصی از منابع اطلاعاتی با توجه شرایط اقلیمی , دانش فنی , محیط کار , سیاست های کلی آن صنعت میباشد. برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده یک سازمان و برای گسترش و توسعه هر صنعت میبایست از تکنولوژی به درستی و با توجه به نیاز استفاده نمود . در برخی موارد حتی تکنولوژی و ورود فن آوری های نو در آن مقطع زمانی به ضرر سازمان و در نهایت باعت کندی در نیل به اهداف دراز مدت میگردد.

ما معتقدیم نرم افزارهایی که دید مهندسی و صنعتی به یک روند جریان اطلاعاتی در داخل سازمان نداشته باشند و صرفا با دید یک تیم کامپیوتری به این سیستم نگاه کنند باعث صدمات و زیان های جبران ناپذیری به کل سیستم میشوند و در نهایت به شکست می انجامد.

یکی از تخصص های بارز و قابل اطمینان ما طراحی و برنامه ریزی نرم افزارهایی است که با توجه به شرایط محیطی و نیز اهداف استراتژیک سازمان طراحی و نصب و راه اندازی میگردد. ما با استفاده از تجزیه و تحلیل فرآیند های جریان در تمامی نقاط کارخانه , کارگاه و … و مشخص کردن دپارتمان های بحرانی و نیز روند انقال اطلاعات در بخش های مختلف و با در نظر گرفتن استانداردهای صنعتی و اداری ویژه هر صنف نرم افزارهایی مطابق با شرایط و نظرات شما طراحی و تولید و یا خصوصی سازی مینماییم.

ما هیچگاه نرم افزار ها را به صورت یک بسته غیر قابل ویرایش تحویل مشتریان خود نمی دهیم زیزا ما معتقدیم هر برنامه بایستی برای هر صنعت و صنف قابل تغییر باشد . این خصوصیت باعث شده است که بیشتر برنامه های ما به صورت عملیاتی در بخش های مختلف به عنوان قلب یک سیستم و سازمان فعالیت کند.

یکی از نرم افزارهای قدرتمند ما برنامه " پارس نت " میباشد . پارس نت یک سیستم جامع ویژه نگهداری و تعمیرات واحد های مختلف است که با متد Proactive Maintenance طراحی شده شده است . این سیستم قابلیت تجزیه تحلیل و نیز پیش بینی های منحصر بفرد با قابلیت اطمینان مشخص را داراست. از ویژگیهای منحصر بفرد این نرم افزار طراحی آن ویژه صنایع داخلی میباشد .

پارس نت یک نرم افزار جامع ویژه نگهداری و تعمیرات واحد های صنعتی و سازمانهای مختلف میباشد . در این برنامه سعی شده است با استفاده از متد های روز رایج در جهان و الگوریتمهای آماری ویژه بحث های نت یک سیستم هوشمند و با قابلیت اطمینان بالا طراحی و تولید گردد.

این نرم افزار با استفاده از اولگوهای مختلف توزیع در فرآیند های آماری از جمله توابع توزیع دو جمله ای – توزیع نرمال – توزیع پواسون و … میتواند با تعیین الگوهای مختلف رفتاری از طریق مقایسه و نیز مطابقت با نمودارهای موجود جنس تابع شکست راتعیین و با دقت بالا و قابلیت اطمینان مشخص به پیشگویی وضعیت دستگاه ها در آینده بپردازد. در این سیستم سعی شده با در نظر قراردادن روشهای اصلی و مادر مانند PAM به یک نرم افزار هوشمند و با قابلیت پیشبینی و ضعیت های آتی دست پیدا کنیم.

نگهداری و تعمیرات از پرهزینه ترین بخش های یک واحد میباشند . طبق آمارهای صادر شده توسط شرکت ها و کارخانجات و مقایسه آنها با یکدیگر به طور میانگین 40 درصد هزینه های ثابت صرف تعویض – نگهداری و تعمیرات وسایل و دستگاهها میشود. هدف ما در این برنامه , پایین آوردن هزینه تعمیرات اضطراری و متعادل نگه داشتن هزینه های نگهداری در یک کمپانی میباشد. با استفاده از پارس نت شما میتواننید به تعداد نا محدود شاخه و زیر شاخه سازمانی تولید نمایید. با این روش شما چارت سازمانی خود را در برنامه همانند سازی نموده و دستگاههای مختلف را در جاهای واقعی خود جاسازی مینمایید.

از خصوصیات بارز پارس نت قابلیت تعریف دستگاهها به صورت نا محدود است . کلیه مشخصات و کاتالوگ ها مسائل و نکات فنی و ایمنی در این برنامه ذخیره و بایگانی میشود. یکی از قدرتمندترین بخشهای این برنامه, قابلیت برنامه ریزی و زمانبدی کار کل کمپانی میباشد. شما میتواند به صورت نا محدود برنامه زمان بندی کار را برای سیستم به دلخواه تعریف کنید . این برنامه میتواند حتی زمان بندی 50 سال آینده شما را به تفکیک و با دقت " روز " دریافت و برنامه ریزی نماید. این زمانها در محاسبات آماری برای وسایل به دقت لحاظ شده و با دقت " دقیقه " خطا پذیر میباشند.

از خصوصیات این برنامه قابلیت کار در شبکه با سرعت بالا میباشد . در این بخش با توجه و تعریف سطح دسترسی برای افراد قابلیت های مختلف تعیین میگردد که قابل تعمیم و استفاده در سیستم های TPM میباشد. یکی از نکات برجسته این برنامه قابلیت اتصال به دستگاههای wireless مانند PDA میباشد . با استفاده از این خصوصیت بازرسین و متخصصان دستگاهها میتوانند بدون استفاده از کاغذ "Paper less" و فقط با استفاده از یک شبکه بی سیم دستگاهها را از لحاظ کیفیتی و کمیتی مورد بازرسی قرار داده و در صورت لزوم دستورات را به مرکز سیستم نت ارسال دارند.

پارس آموز

نرم افزار مدیریت هوشمند مدارس پارس آموز با هدف مجهزنمودن مدارس به فن آوری اطلاعات IT تولید شده و بوسیله آن می توان یک مجتمع آموزشی را مدیریت کرد. ابزارهای اطلاع رسانی پارس آموز بهترین بستر برای مدیریت و دسترسی سریع به اطلاعات دانش آموزان است.

پارس آموز علاوه بر اینکه مدیریت مدرسه را آسان می کند همیشه می تواند امکانات قابل توجهی را برای مدیر مدرسه فراهم آورد که انجام آن با تعداد زیادی نیروی متخصص نیزامکان پذیر نیست.

پارس آموز نیاز به نیروهای اداری مدرسه را کاهش می دهد و نیروهای آموزشی را بسرعت به عملکرد سیستماتیک در محیط فنآوری اطلاعات علاقمند می سازد. این نرم افزار بهترین کمک به مدیریت مدرسه برای دسترسی سریع به اطلاعات و اخذ گزارشات گوناگون در مورد کلاس، دانش آموز، درس و مدرسه است. پارس آموز موثرترین امکان برای ایجاد زمینه های فرهنگ فناوری اطلاعات در محیط مدرسه است. توجه داشته باشید افتخار ما طراحی سیستمی جهت ایجاد سهولت و دسترسی سریع به اطلاعات برای کلیه کاربران در کلیه سطوح است.

پارس آموز دارای سه برنامه مجزا و جانبی است که کار اطلاع رسانی را برای آن مهیا میسازد . هر مدرسه با توجه به نیاز خود میتواند هر یک از این نرم افزار ها را تهیه و به پارس آموز متصل کند . این برنامه ها با توجه به سیستم های اطلاع رسانی مرسوم جهان تهیه شده و در نوع خود نمونه مشابه ندارند.( پارس نما ) نرم افزاری است که به وسیله آن شما میتوانید سایت مدرسه خود را تهیه و نمرات و کارنامه ها و غیبت ها و … را از برنامه پارس آموز بر روی سایت خود منتقل کنید . در صورت نداشتن وب سایت مدارس میتوانند از سایت اختصاصی پارس آموز برای قرار دادن اطلاعات استفاده نمایند. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید ! ( پارسانا ) برنامه ای است ویژه ارسال پیام کوتاه (SMS ) این نرم افزار به دو حالت خودکار و دستی عمل میکند بدین شکل که شما میتواند با تنظیمات داخلی آن به صورت خودکار و روزانه و یا هفتگی و … نمرات – غیبت ها و … را برای والدین ارسال نماید . در حالت دستی شما میتوانید در موقع لزوم و با صلاح دید برای گروه خاصی از والدین پیغام خاصی را ارسال نمایید. برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید ! ( پارس گویا ) یکی از ابزارهای منحصر بفرد برنامه پارس آموز است این نرم افزار قابلیت پاسخگوی شبانه روزی و اطلاع رسانی به والدین را دارد . با استفاده از این نرم افزار مدرسه شما هیچگاه تعطیل نخواهد بود . برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید !

مدیر گرامی: اگر علاقمندید مشکلات دفتری شما را آزار ندهد. اگرمشتاقید اطلاعات دبیرخانه مدرسه در کوتاه ترین زمان در دسترس شما باشد. اگر شما برای هرگونه گزارش، نمودار و وضعیت موضوعات فوری در مدرسه همیشه نگران اخذ اطلاعات از افراد مختلف بوده اید. اگرفکر می کنید رضایت والدین دانش آموزان همواره یک کار دشوار بوده است. اگر از جمع آوری انبوه کاغذ همیشه نگران بوده اید. اگر طراحی فرم، کارت دانش آموزان، کارنامه و … همیشه مشکلات اداری مدرسه بوده است. اگر کادر آموزشی شما در سیستماتیک نمودن مدرسه فعال نبوده است. اگرتاکنون فرهنگ فن آوری ارتباطات و اطلاعات در مدرسه شما براحتی انجام نگرفته و یا رشد سریع نداشته است

پارس نما

پارس نما نرم افزای است جهت مدیریت و انتقال اطلاعات از برنامه های تولید شده توسط شرکت پارس لن بر روی وب سایت هر موسسه و یا سازمان. شما میتوانید با استفاده از این نرم افزار کلیه گزارشات و نحوه عملکرد واحد های مختلف را بر روی اینترنت منتقل نمایید و آنها را به دلخواه مدیریت کنید . اطلاعات ثبت شده در برنامه هایی از جمله " پارس نت "به راحتی و با فشردن یک کلید بروی وب سایت قرار میگیرد و یا به روز رسانی میشود . این اطلاعات شامل ( گزارشات – موارد خرابی از جمله شکست ها و تاخیرات و … ) میباشد . شما با تهیه این برنامه و نصب آن میتوانید به کلیه امور کارخانه و یا محل کار به صورت مجازی نظارت داشته باشد و پیغام ها و دستورات خود را بدون احتیاج به حضور فیزیکی در محل صادر نمایید.

پارس نما در مرحله اول برای کمپانی شما یک سایت درست مینماید و پس از آن شما میتوانید برای مسئولین کد کاربری و کلمه رمز تعیین نمایید . تمامی این مراحل بدون اتصال به اینترنت صورت میگیرد . بعد از طی مراحل وقت گیر طراحی شما با اتصال به اینترنت و فشردن یک کلید میتوانید سایت کمپانی را با اطلاعات جدید به روز رسانی و یا فعال نمایید. پس از این مرحله کلیه مسئولان و کارکنان میتوانند وارد بخش مربوطه و محافظت شده سایت شما گردند. دسترسی به اطلاعات به صورت طبقه بندی شده میباشد و برای سطوح مختلف کاربری ( مدیران – کارشناسان – کارمندان – مشاوران ) دسترسی های متفاوت در نظر گرفته شده است.

شما با استفاده از نرم افزار پارس نما میتوانید به دلخواه و تعداد نا محدود موارد اطلاعاتی تعریف کرده و برای آنها گزارشات مختلف و متنوع صادر نمایید . کلیه این گزارشات به همراه رتبه و تحلیلهای آماری تنها با اتصال به اینترنت بر روی سایت کمپانی شما منتقل میشود و مدیران و کارکنان از این پس میتوانند در هر زمان بر نحوه عملکرد و اجرای عملیات ها نظارت داشته باشند.

مدیران و مسئولان با استفاده از پارس نما میتوانند خارج از ساعات کاری با یکدیگر ارتباط داشته باشند. در این نرم افزار قسمت های متعدد برای گفتگو تعبیه شده است. هر کارمند دارای صندوق پیامهای خصوصی میباشد که در آن کارمندان و مسئولان دیگر میتوانند برای وی پیام گذاشته و بدون احتیاج به ایمیل ( پست الکترونیکی ) که بسیار هزینه بر میباشد با یکدیگر در تماس باشند. مدیر سایت میتواند به نحوه عملکرد تمامی و روند جریان اطلاعات نظارت داشته باشد . مدیر سایت میتواند اخبار جدید ( برگزاری دوره ها – نتایج تست ها و … ) را جهت اطلاع رسانی به کارکنان و سهام داران بر روی سایت قرار دهد .

این برنامه به گونه ای طراحی شده است که به هر نرم افزار تولید شده توسط این شرکت قابل اتصال است و با توجه به سیستم های نوین اطلاع رسانی و ارتباطی در جهان نیاز به اتصال به شبکه جهانی اینترنت و رویت مطالب و روند کاری و اتخاذ تصمیمهای سریع از نیازهای مبرم صنعت کشور عزیزمان میباشد. ما سعی کردیم با استفاده از سیستم CMS و مدیریت محتوا و استفاده از روش های گزارش گیری نوین تحت شبکه کلیه اطلاعات آماری و مهم سازمان را با توجه به طبقه بندی اطلاعاتی موجود بر روی اینترنت جهت رویت بارگزاری کرده و به صورت دوره ای قابل به روز رسانی توسط خود شرکت باشد.

پارس گویا

سيستم تلفن گويا و اطلاع رساني تلفني در جوامع بين المللي مقوله اي جا افتاده و کار آمد مي باشد.با توجه به گستردگي دامنه کار شرکت ها در سراسر دنيا و همچنين کاهش اتلاف وقت، سيستم صندوق پيامهاي صوتي مي تواند به عنوان يک پاسخ گوي 24 ساعته، پيام هاي صوتي مربوط به بخش هاي مختلف شرکت را تنها با يک تماس تلفني، دريافت نمايد و سپس آنها را در اختيار مدير قسمت مربوطه قرار دهد. ارتباطات تلفني ساده ترين و کم هزينه ترين ارتباط در اين دهکده جهاني مي باشد و شرکت پارس لن انتقال صحيح پيام هاي صوتي شما را تضمين مي کند. با استفاده از امکانات اين سيستم، همه ارگان ها، سازمان ها، شرکت ها و مراکز مختلف مي توانند اطلاعات خود را از طريق تلفن در اختيار ارباب رجوع قرار دهند و از خط تلفن به عنوان ارزانترين ابزار بيشترين بهره را ببرند.

پارس گویا نیز همانند دو برنامه دیگر اطلاع رسانی پارس لن ( پارس نما و پارسانا ) قابلیت اتصال به برنامه های تولیدی این شرکت را دارد در واقع این سه برنامه بازوهای اطلاع رسانی دیگر تولیدات ما هستند که به درخواست کارفرما و با توجه به مورد قابلیت خصوصی سازی بالایی را نیز دارند. با نصب پارس گویا علاوه بر پاسخگویی و … امکان ارسال گزارشات مختلف از طریف فکس و انتقال اطلاعات توسط سیستم مهیا میباشد.

اين سيستم در درجه اول به عنوان يک اپراتور خودکار عمل مي کند که به صورت 24 ساعته پاسخگوي مشتريان شما خواهد بود و مي تواند هرگونه اطلاعاتي در مورد نحوه عملکرد شرکت را در اختيار تماس گيرنده قرار دهد. همچنين با وجود امکان پرسش و پاسخ و يا ارسال سفارش خريد مي تواند يک پيام صوتي را براي قسمت هاي مختلف شرکت و يا اشخاصي که در روي صندوق پيام صوتي هستند ارسال نمايد.

صاحبان صندوق هاي پيام صوتي نيز مي توانند تنها با يک ارتباط تلفني پيام هاي خود را شنيده و به آنها پاسخ دهد. که اين امر تنها با وارد کردن کد رمز هر صندوق پيام صوتي توسط دارنده آن قابل انجام مي باشد. همچنين وجود صندوق پيام هاي صوتي اين امکان را ايجاد مي کند که بتوان در کمترين مدت ممکن، پيام ها را بررسي کرد و به آنها پاسخ داد.

ايجاد صندوق پيام هاي صوتي از قبل، صندوق پرسش و پاسخ، صندوق خصوصي مديران، صندوق مربوط به قسمت هاي مختلف شرکت، صندوق هاي عمومي، صندوق پيام هاي فوري و… براي هر شرکت قابل اختصاصي شدن و بر حسب نياز، قابل تغييرات مي باشد. همچنين اين سيستم قابليت گزارش گيري هاي متنوع و قابل گسترش مي باشد.

با استفاده از این سیستم مدارس و آموزشگاه ها میتوانند کلیه اطلاعات دانش آموزان و دانش پژوهان خود را از طریق خط تلفن معمولی در اختیار والدین قرار دهند. اطلاعات به وسیله یک سیستم صوتی گویا از طریق تلفن برای والدین خوانده میشود . مدارس و آموزشگاه ها میتوانند اطلاعتی از قبیل غیبت ها – موارد انضباطی – معدل و وضعیت تحصیلی و … را در اختیار اولیا قرار دهند. با وجود این سیستم مدرسه شما هیچگاه تعطیل نمیباشد. از این پس والدین در هر زمان از شبانه روز میتوانند با مدرسه و کادر آموزشی تماس داشته باشند !

با استفاده از امکانات اين سيستم، همه ارگان ها، سازمان ها، شرکت ها و مراکز مختلف مي توانند اطلاعات خود را از طريق تلفن در اختيار ارباب رجوع قرار دهند و از خط تلفن به عنوان ارزانترين ابزار بيشترين بهره را ببرند.اين سيستم به عنوان يک اپراتور خودکار عمل مي کند و مي تواند هرگونه اطلاعاتي در مورد نحوه عملکرد شرکت ويا سازمان را در اختيار تماس گيرنده قرار دهد دريافت اطلاعات ازسيستمي که 24 ساعته پاسخگوی مشتريان شما است هر زمان که مشتري اراده نمايد ازقابليت هاي پارس گويا مي باشد.

مشخصات نرم افزار

نرم افزارپارس گويا برخلاف نرم افزارهاي ديگر که قابليت پاسخگويي به تماس هاي تلفني را دارند نيازبه هيچ سخت افزار اضافه اي ندارد و تنها با نصب آن بر رو يک سيستم کامپيوتري مي توان ازآن استفاده نمود. پارس گويا بااستفاده ازTAPI " Telephony Application Programming Interface " که ازسرويس هاي سيستم عاملWindows است نوشته شده و تنها باسيستم عامل هاي خانواده Windows 98 همخواني دارد.

پارسانا

پارسانا یک سیستم جامع برای اطلاع رسانی آسان وسريع است که براي انتقال اطلاعات ازسرويس پيام کوتاه SMS استفاده ميکند. ارتباط از طريق تلفن و نرم افزار تلفن گويا و يا قرار دادن اطلاعات برروي سايت هاي اينترنتي راه حل هايي براي دستيبابي ساده و سريع به اطلاعات هستند اما هريک نيازبه امکاناتی دارند که ممکن است درهرزمان قابل دسترس نباشد.شنيدن بوقهای اشغال و يا مشکل دربرقراری ارتباط باسايتهای اينترنتی هميشگی است . سرويس sms که بوسيله آن پيام توسط لينکهای سيگنالينگ قابل انتقال است و نیازی به کانالهاي ترافيکی ندارد و ازنظرهزينه بسيار ارزان و هميشه قابل دسترس است مي تواند يكي ديگر از راه حل هاي اطلاع رساني باشد.سرويسهای اطلاع رسانی با استفاده از فن آوری پيام کوتاه اطلاعاتی مانند اخبارمهم وضعيت آب و هوا نرخ برابری پول شرکت درقرعه کشي هاراي گيري و … را در اختيار مشترکين قرار می دهند که دربخش فن آوری اطلاعات IT حايزاهميت است .پارسانا رامی توان برای هرApplication اختصاصي نمود وبه کارگرفت.ارسال پيام از طريق این سیستم بسيارساده است وباتوجه به اينکه موجب اشغالی خط نمی شود وبه شکل همزمان قابليت پاسخگويي به چندين درخواست را دارد مقرون به صرفه می باشد..

پارسانا با اتصال به برنامهای میتواند به صورت خودکار و یا دستی اقدام به اطلاع رسانی کند . شما میتوانید با تنظیم سیستم در مواقع ضروری به صورت خودکار یک پیام برای مسئول مربوطه ارسال کنید و به صورت سریع و دقیق اقدام به اطلاع رسانی نمایید .شما در کنار تنظیمات خودکار میتوانید به صورت دستی برای کلیه کاربران پیغام خاصی ارسال نمایید ( جلسات – پیغامهای تبریک و تسلیت و … )

برخی قابلیت های مهم نرم افزار

– قابليت ارسال ودریافت پیامهاي کوتاه و پردازش روي آن

– قابليت تعريف فرمان هاي دلخواه وپاسخ ارسالي

-قابليت ذخيره اطلاعات ارسالي ودريافت شده دريک بانک اطلاعاتي ودسته بندي آنها براي مصارف گوناگون

– قابليت ثبت مشخصات ارسال کننده پيام ازجمله شماره تاريخ ساعت تماس و غیره

– قابليت ارسال پيام ازطريق شبکه جهاني اينترنت

– قابليت ارسال پيام به صورت اتوماتيک

– قابليت ارسال پبام به صورت گروهي

مدیر گرامی: برای تهیه برنامه پارسانا شما احتیاج به سخت افزار پارسانا نیز دارید . این دستگاه یک GSM Modem است و به وسیله آن برنامه به خطوط موبایل شرکت مخابرات ایران وصل میشود و شما هزینه ارسال هر پیام کوتاه را بر روی قبض تلفن همراه و طبق تعرفه شرکت مخابرات ایران پرداخت مینمایید . ( در شکل زیر دستکاه پارسانا مدل PS-32G ساخت شرکت PARSLAN را مشاهده مینمایید )

فصل سوم:

روش تحقیق

مشاوره و راهکارها

مقدمه

یکی از اصلی ترین و فعالترین بخشهای شرکت پارس لن گروه مشاوره و طراحی ما میباشد. این گروه با استفاده از تجارب فنی و نیز تکنیک های جدید مدیریت شامل منابع انسانی , بهره وری , کارخانه و … و با استفاده از آخرین قوانین مربوط به استانداردها و لحاظ کردن آنها در جهت افزایش راندمان و کاهش هزینه ها و طراحی یک روند جریان اطلاعاتی مناسب ویژه شرایط محیطی , تضمینی برای ورود شما به شبکه های تجارت جهانی میباشد.

این مشاوره ها در زمینه های اصلی به گروههای مختلف از جمله : اتوماسیون اداری و صنعتی , کنترل پروژه و نظارت , ممیزی و اخذ گواهینامه های بین المللی , مشاوره اقتصادی و بهره وری Business Plan توجیه اقتصادی , سیستمهای تضمین کیفیت , بستر سازی شبکه های داخلی و بین المللی و ارتباطات پیشرفته و راه حل های مناسب وِیژه شرایط خاص تقسیم میشود.

شما برای جهانی شدن و ورود به بازارهای ویژه نیاز به رعایت و اخذ استانداردهای جهانی دارید. یکی از استانداردهای رایج و معتبر جهانی استاندارد ISO 9001/2000 مدیریت کیفیت میباشد شما با رعایت اصول اولیه مدیریت میتواند با استفاده از مشاوران ما و با کمترین هزینه این گواهینامه را اخذ نمایید. یکی از معتبر ترین شرکت های ممیزی بین المللی شرکت MOODY میباشد که پس از ممیزی های داخلی توسط مشاوران ما برای صدور گواهینامه های شما اقدام مینماید. از دیگر گواهینامه های معتبر سری ISO میتوان به ISO 14001 مدیریت محیط زیست اشاره کرد.

صاحبان صنایع خصوصا کارخانجاتی که با صنایع غذایی در ارتباط هستند امروزه میدانند که اخذ گوهینامه سیستم های مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی ، سری استانداردهای OHSAS 18001 جز اصلی ترین استانداردهای امروزه وزارت بهداشت میباشد . این استاندارد با استفاده از معیارهای بهداشتی و پزشکی به دقت محیط و افراد مرتبط با کارخانه شما را زیر نظر میگیرد و در بهبود بهداشت شغلی و ایمنی آن تلاش میکند.

اگر به فکر آینده شغلی و سیستم های زیر مجموعه خود هستید از همین امروز به فکر باشید ! مشاوران ما دوستانی صمیمی برای صنعت شما خواهند بود.

اتوماسیون اداری و صنعتی

امروزه وجود سیستمهای مدیریت اطلاعاتی در سازمانها و ادارات جای خود را به خوبی باز نموده و اکثرا به اهمیت وجود این گونه برنامه ها پی برده اند . از نمونه های بکار گیری این گونه طرحها میتوان به دولت الکترونیک و طرح های تکریم ارباب رجوع که چند سالی است رواج یافته اشاره کرد.

پایه طراحی و پیاده سازی این گونه برنامه ها به رشته مهندسی صنایع بر میگردد . در مرحله اول برای در اختیار گرفتن یک سیستم جامع میبایست تجزیه تحلیل درست و منطقی از روند اطلاعات سازمان داشته باشیم . این مرحله از اصلی ترین فاز های اجرای یک پروژه میباشد که بنا به وسعت سازمان زمان آن تغییر میکند. ترسیم DFD ها و نمودار های فرآیند جریان در این مرحله از اهمیت به سزایی بر خوردار است . اگر این مرحله به درستی و با دقت بالا تجزیه و تحلیل نگردد به طور قطع پروژه دچار مشکل خواهد شد. در این فاز مشاوران شبکه و کامپیوتر نیز به بررسی مشکلات و نقاط ضعف سیستم سازمان میپردازند.

پس از شناخت نیاز و جلسات توجیهی و مشاوره ای در فاز 2 تیم برنامه نویسی و شبکه با در دست داشتن چارت های لازم به بستر سازی و رفع نواقص شبکه و سخت افزار های لازم میپردازند.

و در آخر تیم برنامه نویسی زیر نظر مشاوران به طراحی و تولید برنامه های مورد نیاز میپردازند. این قسمت به 2 فاز اصلی تقسیم شده و در پایان فاز 1 نسخه آزمایشی و در فاز 2 نسخه نهایی بر روی سرور بارگزاری میشود.

همان طور که در این گونه سیستم ها مشاهده نمودید با اندکی تغییرات و با دید وسیع تر میتوان از ابتدا با کمی تغییر با یک بار آنالیز اطلاعات سازمان را آماده اخذ استانداردها نیز نمود زیرا بسیاری از این مراحل به طور مشترک در بین هر دو بخش قرار دارد.

از دیگر تخصصهای ما مشاوره در زمینه های اتوماسیون صنعتی میباشد. تیم اقتصادی ما برای هر گونه تغییرات با بهره گیری از جدید ترین نرم افزارها و سیستم های آماری به تجزیه تحلیل و در نهایت توجیه اقتصادی در برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت میپردازد.

شما با مشاوران ما با اقتدار و اطمینان قدم خواهید برداشت

کنترل پروژه و نظارت

گروه مهندسین مشاور صنایع شرکت پارس لن با استفاده از تجارب خود در زمینه های مختلف صنعتی و نیز با در اختیار داشتن متخصصین و مشاوران برجسته در زمینه های مختلف در چند سال اخیر توانسته است پیشرفت های بسیار زیادی در زمینه های مرتبط با صنایع دست یابد.

یکی از تخصصی ترین تیم های مشاور در پارس لن , تیم کنترل پروژه و مهندسان ناظر میباشد . این تیم با استفاده از فن آوری روز و با بکارگیری آخرین متد های جهانی در امر کنترل پروژه های صنعتی , اداری , خدماتی , ساختمانی و … توانسته است قابلیت های خود را در این امر به اثبات برساند . این تیم با استفاده از برنامه هایی نظیر MS-Project و Primavera و با بکارگیری علم شبیه سازی توسط نرم افزار های مربوطه با تلفیق آمار و احتمالات باهم تواسته است مشاور خوبی در این گونه مسائل برای صاحبان صنایع و مدیران باشد.

انتخاب یک شرکت بی طرف و نظارت درست بر روند اجرای پروژه های مختلف میتوانند تضمین کننده موفقیت طرح باشد. مشاوران ما مانند یک دوست صمیمی در کنار شما و پا به پای پروژه شما را یاری کرده و با مشاوره و ارائه راهکارهای مناسب باعث هدایت و تحویل به موقع طرح میشوند.

تیم کنترل پروژه و نظارت ما با همکار ی جمعی از اساتید و دانش آموختگان دانشگاههای معتبر ایران و جهان از جمله دانشگاه صنعتی شریف , دانشگاه صنعتی اصفهان , دانشگاه Gunma ژاپن , دانشگاه ولونگونگ استرالیا و منچستر انگلستان , و با به کارگیری آخرین تکنیک های کنترل پروژه و آمار تضمین بسیار مناسبی برای پیشبرد اهداف شما میباشد.

فصل چهارم:

سابقه تحقیق

اخذ گواهینامه های بین المللی

مهندسین ما با استفاده از تجارب خود در زمینه های مختلف اداری و صنعتی و با استفاده از مشاوران متخصص در زمینه های ممیزی داخلی و خارجی توانایی خود را در ارائه راهکارها و اخذ گواهینامه های بین المللی در کوتاهترین زمان و پایین ترین هزینه به اثبات رسانده اند.

برخی از این گواهینامه ها که امروزه در کشور عزیزمان رایج میباشند عبارت اند از:

1. سیستم های مدیریت کیفیت ، سری استاندارد های ISO 9000

درسال 1987 کمیته فنی 176 سازمان ایزو (ISO/TC 176 ) سری استانداردهای ISO 9000 را به جهانیان ارائه نمود . هدف از تدوین این سری استاندارد ، بوجود آوردن الگوئی بین المللی برای پیاده سازی و استقرار سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده است که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت سیستم های مدیریت کیفیت منظور حفظ سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها، در سازمان پیاده سازی می شود .امروزه واحدهای خدماتی نیز مانند واحدهای دصنعتی ، علاقه زیادی به استقرار سیستم کیفیت نشان می دهند.

مزایای استقرار سیستم مدیریت کیفیت

سیستم های مدیریت کیفیت به عنوان وسیله ای برای بوجود آوردن محصولات منطبق با آنچه از سوی سازمان به مشتری تعهد شده است با توجه به فواید زیر ، در سازمان استقرار می یابد .

• بررسی مجدد فعالیت های سازمان بر اساس اهداف سازمان و رفع کاستی ها

• شفافیت فرایند ها و شاخص ها در سازمان

• جلوگیری از دوباره کاری ها به واسطه تعریف فعالیت ها ی برنامه ریزی شده و سیستماتیک

• کاهش هزینه ها

• ایجاد اطمینان و اعتماد در درون سازمان (رده های مدیریتی و کارکنان )

• ایجاد اطمینان و اعتماد در برون سازمان (مشتری ) و بالطبع قابلیت عرض اندام در فضای مختلف تجاری

• افایش توان رقابت در عرصه بین الملل

2 .سیستم های مدیریت محیط زیست ، سری استانداردهای ISO 14000

استانداردهای خانواده ISO 14000 شامل استانداردهای بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی می باشد این استاندارد ها در سال 1996 میلادی توسط کمیته فنی 207 سازمان ایزو بوجود آمدند . یک سیستم مدیریت زیست محیطی می تواند به عنوان بخشی از سیستم های جامع مدیریت به حساب آید. این سیستم شامل ساختار سازمانی ، فعالیت های طرح ریزی ، تعریف مسئولیت ها ، تعیین روش ها و فرایند ها و همچنین در اختیار گیری منابع لازم برای تهیه ، اجرا، بازنگری و حفظ خط مشی زیست محیطی سازمان است .

مزایا استفاده از گواهینامه های سری ISO 14001

• اهمیت دادن به جنبه های زیست محیطی در تولید و یا ارائه خدمات

• یکپارچه کردن سیستم های مدیریتی و بهبود روش ها مدیریت

• به حداقل رساندن موانع غیر تعرفه ای تجاری و تسهیل تجارت بین الملل با توجه به بها دادن بیشتر به محیط زیست در سازمان ها

• جلب مشتریان بیشتر و افزایش سهم بازار در سطح بین المللی

• استفاده بهینه از منابع طبیعی

• رعایت قوانین ملی زیست محیطی

• حفاظت از محیط زیست و توجه به علائق جامعه در این ارتباط

3 .سیستم های مدیریت بهداشت شغلی و ایمنی ، سری استانداردهای OHSAS 18001

سری ارزیابی ایمنی بهداشت شغلی (Occupational Health & Safety Assessment Series ) استانداردی قابل ممیزی و اخذ گواهینامه می باشد . OHSAS 18001 در پاسخ به نیاز سازمان ها به یک استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی که بوسیله آن بتوانند سیستم مدیریت خود را در زمینه های بهداشتی و ایمنی ارزیابی نمایند ، تدوین شده است . ساختار استاندارد OHSAS18001 سازگار با استاندارد های ISO 9001:2000 و ISO 14001:1996 می باشد تا سازمان ها بتوانند به راحتی سیستم های مدیریت کیفیت ، محیط زیست و بهداشت شغلی و ایمنی را با یکدیگر ادغام و سیستم مدیریتی یکپارچه ای را ایجاد نمایند . یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی ، حذف و یا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان خویش و سایر طرف های ذینفع که در معرض ریسک های OH&S قرار دارند یاری نماید. استاندارد OHSAS 18001 مشخصات دقیقی را حهت طراحی یک سیستم مدیریت OH&S ارائه می دهد. ساختار استاندارد OHSAS 18001 در واقع در مسیری باز و منعطف را برای هر سازمانی که بخواهد آن را تحقق دهد، فراهم می آورد. فرایند ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را در شناسایی ، حذف و یا به حداقل رساندن ریسک های مرتبط با بهداشت و ایمنی کارکنان خویش و سایر طرف های ذینفع که در معرض ریسک های OH&S قرار دارند یاری نماید. استاندارد OHSAS 18001 مشخصات دقیقی را حهت طراحی یک سیستم مدیریت OH&S ارائه می دهد. ساختار استاندارد OHSAS 18001 در واقع در مسیری باز و منعطف را برای هر سازمانی که بخواهد آن را تحقق دهد، فراهم می آورد. فرایند ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استاندارد OHSAS 18001 مشابه با فرایند ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت بر اساس ISO 9001 و یا سیستم های مدیریت محیط زیست بر اساس ISO 9001 می باشد .

مراحل اخذ این گونه گواهینامه ها بدین صورت میباشد : در ابتدا مهندسان و مشاوران متخصص صنایع ما وارد محل شده و با ارزیابی و تهیه و تدوین مدارک لازم شما را آماده ارزیابی توسط Certification Body مینماید . شرکت های بین المللی زیادی کار سر ممیزی بین المللی را انجام میدهند که از بین این شرکت ها MOODY و TÜV و SGS از سابقه و درجه مطلوب تری در ایران و جهان برخوردار هستند.

شبکه های داخلی و بین المللی

یکی از تخصص های ما با توجه به پشتوانه علمی و اجرایی تیم کامپیوتر و شبکه , مشاوره , طراحی , ونصب و راه اندازی شبکه های داخلی و بین المللی میباشد . هر واحد اداری و یا صنعتی با توجه به نیاز و شرایت اقلیمی و با توجه به حجم اطلاعات و روند اجرایی کارهای روزمره احتیاج به یک سیستم جامع مدیریت اطلاعاتی دارد . یک بخش از این هدف نصب و راه اندازی یک سیستم کامپیوتری متناسب با نیاز آن سازمان میباشد. در بخش بعدی که از مهمترین پایه های زیربنایی یک شرکت است طراحی و راه اندازی یک شبکه قدرتمند و کار آمد با توجه و در نظر گرفتن واحد های بحرانی و سیستم های موجود میباشد.

تیم طراحی ما سعی میکند با استفاده بهینه از منابع موجود در سازمان و با حداقل امکانات اضافی و هزینه های جانبی یک سیستم یکپارچه درون سازمانی با قابلیت های بالا برای شما طراحی و راه اندازی کند. امکان ارتباط بین شرکت های مرکزی با سایر نمایندگیها و شرکت های تابعه به صورت لحظه ای از خصوصیات قابل توجه یک شبکه داخلی میباشد .یکی از رایج ترین شبکه ها , استفاده از شبکه جهانی اینترنت و به اشتراک گذاشتن منابع اطلاعاتی با سطح دسترسی کنترل شده و امنیت بالا میباشد . با این گونه شبکه ها شما میتوانید یک موسسه مجازی با کلیه قابلیت های درون سازمانی و ساختار تشکیلاتی متناسب با نیاز خود داشته باشید.

پارس لن افتخار دارد با استفاده از تجارب خود در زمینه های ارتباطات و مخابرات و سیستم های بی سیم کلیه نیازهای شما را از جهت مشاوره , خرید , طراحی ,نصب و راه اندازی و گسترش و نوسازی این قبیل سیستمها برآورده سازد.

ارتباطات پیشرفته

امروزه سرعت و دقت در امر ارتباطات از اهمیت بالایی برخوردار است . اطلاع رسانی در مواقع بحرانی و نیز سرعت در انتقال اطلاعات بین سازمانها و کارخانجات به عنوان اصلی مهم در فرهنگ ارتباطات بدل شده است . یکی از روشهای اطلاع رسانی و ارتباطات استفاده از سیستمها بی سیم و قابل انتقال Portable است که امروزه در سراسر جهان رایج میباشد. دیگر, شبکه های سنتی که نصب و راه اندازی آنها بسیار زمان بر و وقت گیر بود جای خود را به تکنولوژی های ارتباطات بی سیم wireless داده اند. استفاده از سیستم های GSM و GPRS به عنوان متورهای شبکه های بی سیم امروزه در جهان بسیار رایج شده اند . دستگاه های خود پرداز و سیستم های بانکی امروزه با استفاده از تکنولوژی GSM , GPRS به سرور مرکزی اطلاعات را رد بدل مینماییند و دیگر ارتباطات Dial-up و سیمی جای خود را به سیسمهای سریع و با برد بالا داده است . صنایع اتومبیل سازی , سیتمهای امنیتی و بانکها از مهمترین گروه مشتریان این قبیل وسایل ارتباطی میباشند.

شرکت پارس لن با در اختیار داشتن مشاوران و متخصصین در امر مخابرات و تکنولوژی تلفن همراه و نیز با استفاده از مهندسین شبکه و کامپیوتر و با توجه به نزدیکی و اطلاعات وسیع در زمینه ارتباطات پیشرفته , با خلاقیت و بومی سازی این قبیل تکنولوژی ها برای شرایط داخل کشور توانسته است گامهای مهمی را در استفاده و بکارگیری این قبیل فن آوری برای صنایع و سازمانهای داخلی بردارد.

مشاوره و بهبود روشهای قدیم و نوسازی بستر اطلاعاتی یک سازمان از تخصص های ما است . با مشاوران متخصص ما تصمیم گیری برای شما آسان میشود ! قبل از انتخاب هر سیستم اطلاعاتی و نصب هر گونه شبکه با مشاوران ما به صورت رایگان تماس حاصل فرمایید.

پشتیبانی

کلیه سیستم ها و نرم افزارهای ما توسط تیم پشتیبانی فنی به صورت مستمر و فعال تحت نظارت و کنترل قرار میگیرند. کلیه نرم افزار ها و شبکه های نصب شده به مدت مشخصی شامل گارانتی میشوند که در این مدت کلیه خدمات به صورت رایگان انجام میگیرد.

خدمات ما شامل خدمات پس از فروش و خدمات پیش از آن میگردد. کلیه برآوردها و بازدیدها و مشاوره های ما قبل از خرید و نصب دستگاه های مختلف به صورت رایگان میباشد . تیم شبکه و طراحی ما سعی خود را بر آن دارد با کمترین هزینه و بالاترین کارای و با استفاده از بهترین تکنیک های شبکه , یک سیستم قدرتمند و کارا را برای کمپانی شما به عنوان یک بستر مناسب برای نصب نرم افزارهای مختلف فراهم آورد. برای نصب دستگاه ها و تجهیزات پیش از خرید , مشاوران شبکه ما با استفاده از امکان سنجی درصد کارایی دستگاههای مورد نیاز را با توجه به قیمت و قدرت آنها مورد ارزیابی قرارداده و پس از حصول اطمینان از مقرون به صرفه بودن و نیز توجیه اقتصادی آنها اقدام به خرید مینمایند. کلیه کارهای مشاوره ای در شرکت ما به صورت رایگان انجام میگردد .

پس از نصب و را هاندازی سیستم ها , کلیه آنها به مدت مشخصی شامل گارانتی از جمله تعویض و تعمیر میگردند. پس از اتمام موعد گارانتی در صورت عضویت در کلوپ مشتریان کلیه عملیات های نگهداری و تعمیراتی به صورت رایگان انجام میشود . تیم پشتیبانی ما حداکثر در محدوده تهران بزرگ پس از 24 ساعت اقدام به رفع مشکل احتمالی مینمایند . اگر مشکل مذکور به صورت minor باشد با تیم شبکه و پشتیبانی با استفاده از سیستم VNC اقدام به رفع مشکل با سرعت بالا مینمایند و در صورت بروز مشکل به صورت major مانند سوختن دستگاه ها , ویروس ها , مشکلات سخت افزاری و … حداکثر پس از موعد ذکر شده در محل حضور یافته و مشکل را حل مینمایند. سرویس و پشتیبانی از نقاط قوت ما و دلگرمی شما میباشد.

ارسال کلیه نسخه های جدید نرم افزارها در مدت گارانتی به صورت رایگان و شرکت در کلاس های آموزشی در مدت نیز شامل دوره گارانتی میگردد . برگزاری کلاسهای آموزشی و کارگاهها بر عهده تیم پشتیبانی و خدمات میباشد این برنامه ها پس از تحویل نسخه آزمایش نرم افزارها بنا به صلاحدید در محل شرکت و یا کارخانه برگزار شده و پس از طی دوره ها برای کلیه کاربران مدرک معتبر توسط دانشگاه رایانه ای ایران صادر میگردد.

فرم همکاری و استخدام

همکاری و استخدام

 

Top of Form

نام و نام خانوادگی *

میزان تحصیلات / تخصص خاص *

سابقه کاری / پروژه ها *

تسلط به زبان خارجی/ کامپیوتر *

همکاری  پاره وقت / تمام وقت *

تاریخ تولد و محل تولد *

آدرس *

شماره تماس*

کد پستی*

* ایمیل – پست الکترونیک

توضیحات کلی در مورد فعالیتهای گذشته *

Bottom of Form

 

 

 دعوت به همکاری از اشخاص حقوقی

پارس لن از کلیه شرکت های کامپیوتری , آموزشی و مهندسی مشاور خارج از محدوده تهران بزرگ و فاقد نمایندگی , در زمینه های مرتبط با فعالیت های خود دعوت به همکاری و مشارکت مینماید. خواهشمندیم در صورت تمایل , با دریافت فرم زیر و پر کردن آن و ارسال به شماره فکس 021-4254498 به عنوان نماینده فعال ما در شهرستان خود با مزایا مناسب فعالیت نمایید. بدیهی است پارس لن در پذیرش و رد شرکت های درخواست کننده مختار میباشد. با تشکر

اعطای نمایندگی خدمات پس از فروش ویژه شهرستانها

 

پارس لن در نظر دارد برای تکمیل کادر خدمات پس از فروش و پشتیبانی خود از بین افراد حقیقی و حقوقی که در زمینه کامپیوتر و شبکه فعال میباشند در شهرستانهای فاقد نمایندگی اقدام به جذب نیرو نماید لذا از کلیه افرادی که مایل به همکاری در زمینه پشتیبانی نرم افزارهای تحت شبکه میباشند خواهشمند است با تکمیل فرم زیر و ارسال آن به شماره فکس 021-4254498 و پس از طی دوره آموزشی در تهران و اخذ مدارک لازم به عنوان پشتیبان شبکه در استان و شهر خود اقدام به فعالیت نمایند. گزینش و احراز صلاحیت علمی به عهده پارس لن میباشد. با تشکر مدیریت بخش پشتیبانی

پرسش و پاسخ

برای دریافت نسخه های جدید نرم افزار در طی مدت گارانتی به چه صورت اقدام میشود؟ آیا این نسخه ها پس از اتمام دوره گارانتی قابل دسترس میباشد یا خیر؟ حجازی – بوشهر

دریافت نسخه های جدید نرم افزارها در دوره گارانتی و تا مدت یک سال به طور رایگان از طریق سایت قابل دسترس میباشد در صورت تغییرات کلی لوح فشرده آن همراهقیمت: 10000 تومان

gl/l (638)

فرهنگ سازی  برای پرورش کودک خلاق

چكيده

یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد نگرانی جوانان برای به دست آوردن شغل،تشکیل زندگی و تامین مسکن است.چرا جوانان ما با آن که در کشوری زندگی می کنند که دارای بالاترین منابع ارزشمند است ،تا این حد دچار دغدغه و نگرانی هستند؟ بازارهای مادر تسخیر کالاهای بعضی از کشورها قرار گرفته و بهره وری در سطح پایینی است.در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است که با اتفاقاتی که در عرصه فناوری اطلاعات در حال وقوع است ،شرایط زندگی برای مردم جامعه ماسخت تر خواهد شد و ما باید از هم اکنون نوزادانی را که متولد می شوند برای آینده به گونه ای تربیت کنیم که در برخورد با سختی ها خلاقانه بیاندیشند و بر مشکلات غلبه نمایند و در هر جایگاه و مسوولیتی که قرار دارند به جای آنکه منتظر باشند کسی به یاری آنان بشتابد، خود با اراده و سخت کوشی به سازندگی بپردازند.این مقاله بر اساس یک مطالعه کتابخانه ای به عوامل موثر در تربیت کودک خلاق پرداخته و در انتها نتیجه گیری نموده است که برای ایجاد نسل خلاق در آینده باید یک برنامه ریزی جامع برای فرهنگ سازی و آموزش جامعه صورت گیرد تاشاهد ظهور جوانانی خلاق در آینده باشیم و امروزه کشورهای توسعه یافته از کودکان سالم و خلاق به عنوان ثروت ملی نام می برند.

واژه های کلیدی:تربیت کودک خلاق-فرهنگ سازی و خلاقیت

مقدمه

سرعت و شتاب زندگی و پديد آمدن تحولات شگفت انگيز از ويژگيهاي عصر حاضر است و هر لحظه اتفاقي جديد در حال وقوع است و اين اتفاقات همچون حلقه هاي زنجير به يكديگر متصل بوده و از دل زمان خارج مي شوند . توليد علم و دانش چنان سرعتي به خود گرفته است كه باراني از اطلاعات بر روي سر انسان ها در حال فرو ریختن است .

شبكه اينترنت كه ريشه هاي گسترده فناوري اطلاعات را تشكيل مي دهد با سرعتي شگفت انگيز به پيش مي رود و هر نقطه اي از كره زمين را تحت سيطره خود در مي آورد و هر لحظه مغز يك انسان را به هزاران انسان ديگر مرتبط مي كند و بدين وسيله او را در ميان سيلاب اطلاعات رها مي سازد . اگر تا دو دهه پيش به آدمي مي آموختند كه چگونه به كسب اطلاعات و گردآوري آن بپردازد .اكنون در پي آنند كه به انسان بياموزند که چگونه سدي بسازد تا از يورش سهمگين اطلاعات ، خود را ايمن سازد و تنها از آن ميزان اطلاعات كه نياز واقعی اوست بهره مند شود.

امروزه نوزادان متولد مي شوند تا بتوانند آينده را مديريت كنند و اين رسالت سنگينی است که بر عهده ماست تا آنان را براي آن دوران آماده نماييم . دوراني كه انسان علاوه بر زندگي در محيط در حال تغيير ،باید بتواند خلاقانه بيانديشد و با ايجاد افكار نو به حل مشكلات بپردازد و با هنرمندي كشتي زندگي خويش را در اين درياي متلاطم به پيش ببرد .

اگر کودکان ما برای آینده تربیت نشوند ، جوانان آینده ما در یک رقابت سخت در مقایسه با جوانان دیگر ملل دچار شکست شده و با از دست دادن اعتماد به نفس خود به مشکلات روانی دچار خواهند شد و آنگاه ممکن است شاهد افتادن آنان در دام آسیب های اجتماعی باشیم و یا با موجی از عارضه های روانی در سطح جامعه روبرو شویم.

پس از وقوع انقلاب در ایران ، کشور ما با یک رشد جمعیتی مواجه شد و نوزادان متولد شده به آرامی بزرگ شدند و سپس وارد سنین مدرسه شده و به دبستان ها راه یافتند. در این دوران مدارس ابتدایی دچار ازدحام و کمبود جا شدند.پس از از گذر از این مرحله ، این متولدین وارد مدارس راهنمایی و سپس دبیرستانها و دانشگاهها شدند و همین اتفاق نیز در این مراحل رخ داد و اکنون این جمعیت که به سنین بالاتر رسیده است ، در حال ورود به بازار کار و سپس تشکیل زندگی است و به همین علت در حال حاضر یک تقاضای شدید نسبت به شغل ، مسکن و در نهایت تشکیل زندگی شکل گرفته است که می توان نتایج آن را در جامعه شاهد بود. پس از این مرحله تولد نوزادان این نسل است که روی خواهد داد که می توان بیان داشت این یک فرصت طلایی است که اگر بر روی این نوزادان سرمایه گذاری کنیم می توان امید داشت که نسلی توانمند پدید آید تا بتواند ایران رابا سرعت بیشتری به سمت توسعه هدایت کند.

یک نکته بسیار مهم در خصوص این نوزادان ، سطح تحصیلات والدین آنان است که نسبت به نسل قبلی از وضعیت بهتری برخوردارست و اگروالدین این نوزادان از آموزش های لازم برخوردار شوند می توانند فرزندان خلاقی تربیت نمایند .

در کشور ما در این رابطه بصورت پراکنده اقداماتی انجام شده است مقالات مختلف و کتاب های منتشر شده گویای این موضوع است که در فهرست منابع مطالعاتی به آنها اشاره شده است اما کافی نبوده و بسیاری از آنها ترجمه بوده و می توان گفت برای فرهنگ ما تالیف نشده است . علیرغم وجود سایت ها و وبلاگ های زیادی که به زبان فارسی وجود دارد ، متاسفانه یک سایت تخصصی در زمینه تربیت خلاقانه کودک وجود ندارد.گردهمایی ها و همایش های مختلفی برگزار شده اما بطور جامع به عوامل فرهنگی موثر در زمینه کودک و خلاقیت پرداخته نشده است و گهگاه به بعضی از جوانب پرداخته شده است. برای نمونه می توانیم به گردهمایی پیامدهای فرهنگی اسباب بازی که توسط معاونت پژوهشی و آموزشی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی اشاره کنیم که اسباب بازیها و تاثیرات فرهنگی آن را برروی کودکان مورد بررسی قرار داد . در این مقاله تلاش شده است عوامل موثر بر خلاقیت و سلامت مغز کودک بطور خلاصه مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت پیشنهاد شده است که که در کشور در این خصوص لازم است برنامه ریزی های مورد نیاز انجام شده و با بهره گیری از کارشناسان صاحبنظر ضمن تدوین کتاب جامع "تربیت کودک خلاق "به زبان ساده برای تمام مادران ایرانی، برنامه مدونی جهت آموزش خانواده آماده و در سطح کشور اجرا شود و همچنین یک سازمان به عنوان متولی انجام این کار انتخاب گردد و از سازمان های غیردولتی نیز برای فعالیت در این رابطه حمایت بعمل آید.

تولد نوزاد ،شروع یک آموزش بزرگ

هنگامی که نوزادی متولد می شود ، گویی خلاقیت زاده شده است ، مغزآدمی در این مرحله تشنه یادگیری و جستجوگری است و وجود یک شرایط محیطی مناسب به همراه یک معلم پرانگیزش می تواند هدایت گر انسان به سوی خلاقیت و نوآوری باشد .

ورود نوزاد به خانه شروع یک آموزش بزرگ و خانه یک مدرسه ارزشمند است که در آن معلمی پرانگیزش به نام مادر آماده آموزش نوزاد خویش است . از این زمان تا موقع ورود کودک به مهدکودک یکی از باارزش ترین فرصت های آموزشی است که اگر به درستی مورد استفاده واقع شود ، می توان گفت مهم ترین قدم در راه تربیت یک انسان خلاق برداشته شده است اما باید به این گفته گوته) Johann Wolfgang Von Goethe ( شاعر و نویسنده بزرگ آلمانی توجه داشته باشیم که والدین را مورد خطاب قرار داده است که :" با بچه داشتن ،شما پدر و مادر نمي شويد"

به راستی که ما انسان ها می بایستی برای پدرو مادر شدن آموزش ببینیم و خود را برای انجام این رسالت بزرگ آماده نماییم

اریک برن) Eric Berne ( روانپزشک معروف معتقد بود ما در هنگام تولد ، نوشتن داستان زندگیمان را آغاز می کنیم که نکات اصلی طرح داستان آن در حدود چهار سالگی مشخص می شود و داستان با همه جزییات مهمش در حدود هفت سالگی کامل می شود .بزرگسالی زمان مرور این داستان و آزمودن مضمون های اصلی آن ، یا به قول برن " اجرای نمایش است .

اما برای رسیدن به این هدف بزرگ دو شرط اساسی وجود دارد:

خانه ای مملو از صمیمیت

مادری آگاه و آموزش دیده

در غیراین صورت این فرصت گرانبها می سوزد و به راحتی به خاکستر تبدیل می شود و برای همیشه از دست می رود .

درست زمانی که کودک وارد سنین چهار تا پنج سالگی می شود .به آرامی شخصیت وی نیز شکل می گیرد.در این میان مادر و محیط خانواده نقش بسیار مهمی در شکل گیری یک شخصیت خلاق خواهند داشت و خانواده باید در این مرحله مورد حمایت واقع شده و از نعمت آموزش برخوردار شود.

برای تربیت کودک خلاق از زمان تولد تا قبل از ورود به مرحله پیش دبستانی توجه به نکات زیر ضروری است :

محبت در فضای خانواده

روابط صمیمانه پدر و مادر و ریزش محبت بر روی سر کودک ، سبب خواهد شد که ذهن کودک در فضایی آرام بخش به جستجو گری و یادگیری خویش ادامه دهد و انرژی او برای مبارزه با دغدغه ها و نگرانی های درون خانواده ، به هدر نرود.

این موضوع مهمی است که تمامی زوج های جوان در شروع زندگی باید برای آن از آموزش های لازم برخوردار شوند.

وجود آرامش به همراه محبت یک عامل مهم در محیط خانواده برای شکل گیری یک کودک خلاق است .

شیوه تربیت

برای پرورش خلاقیت ، ضرورت بکارگیری شیوه های درست تربیتی ضروری است و اگر اهمیت این موضوع نادیده گرفته شود می توان با صراحت بیان داشت با افزایش سن کودک ، خلاقیت نیز در او سرکوب می شود .

والدین باید در خصوص تمامی نکات تربیتی زیر از آموزش درست برخوردار شوند تا در راه افراط و تقریط گرفتار نشده و ثمره آنان در سنین بزرگسالی تبدیل به آفتی برای جامعه نشود:

–شناخت درست والدین نسبت به ویژگیهای یک کودک خلاق

-آشنایی در خصوص هماهنگی میان والدین در برخورد با کودک

-نحوه رشد صداقت درکودک و جلوگیری از رشد ریاکاری و دوشخصیتی بودن در کودک

-نحوه رشد پرسشگری و اکتشاف درکودک

-نحوه درست اعمال انضباط در کودک

-شیوه درست تنبیه و تشویق

-آشنایی با نحوه برخورد با کودکی که شکست را تجربه می کند

-چگونگی برخورد با تخیلات درکودک

-نحوه آزادی دادن به کودک

-وجود فضای دمکراتیک در منزل به جای استبداد

-چگونگی ایجاد فضای شاد در منزل بنحو درست و منطقی

-نحوه ایجاد اعتماد به نفس در کودک

-آشنایی با نحوه رشد استقلال در کودک

-چگونگی برخورد با کودکی که کاری نو انجام داده است

-رشد دقت نظر در کودک

-چگونگی پابندی کودک به ارزش های اخلاقی

-آشنایی والدین دررابطه با بکارگیری صبر درراه تربیت کودک خلاق

-رشد نگرش درست کودک نسبت به جامعه خود

-چگونگی رشد ارزش گذاری و احترام به جامعه در ذهن کودک

اگر در خصوص موارد فوق والدین به درستی عمل نکنند ممکن است خلاقیت را در کودکان خود از بین برده و در بزرگسالی شاهد انسان های خلاق و شکوفا نباشیم .

دیگر نمی توان جامعه را با کلی گویی در خصوص والدین آموزش داد و ضروری است گروههای پژوهشی در خصوص خلاقیت کودکان ایرانی شکل گرفته و با توجه به بافت فرهنگی جامعه ما تلاش نمایند تا با بررسیهای انجام گرفته دریابند شیوه درست آموزش کودکان چگونه باید باشد تا با طراحی یک نظام آموزشی کارآمد در داخل خانواده و نهادهای آموزشی ، زمینه برای تربیت کودکان خلاق شکل گیرد.

نقش شعر در خلاقیت کودک

خواندن شعرهای مناسب تاثیرات خوبی بر قوه تخیل و فعال کردن ذهن کودک دارد.هنگامی که مادر از همان ابتدا کودک خود را با لالایی ها به خواب می برد ، اولین تاثیرات را بر ذهن کودک خود می گذارد و امروزه ثابت شده است که لالایی ها بر روی رشد ذهنی کودک بسیار تاثیر گذارند.

یکی از فعالیتهای اساسی که کودکان با آن می توانند در دنیای سرشار از تخیل قرار گرفته و افکار و احساسات و تاثرات خود را بیان کنند ، شعر است و به همین علت مادران باید در خصوص چگونگی نحوه بهره گیری از شعر در رشد ذهنی کودک به سوی خلاقیت از آموزش لازم برخوردار شوند.

داستان و خلاقیت کودک

شنیدن داستان برای رشد خلاقیت کودک بسیار ضروری است . کودک از طریق داستان به سرزمین های حیرت انگیز می رود و با مردمان مختلف آشنا می شود و این خود سرآغاز فعال کردن مغزکودک برای تفکر کردن است و می تواند سبب ایجاد جرقه های خلاقیت در ذهن کودک شود و در این رابطه مادران باید به اهمیت بکارگیری داستان در تسریع خلاقیت کودک پی ببرند و آن را در این دوران حساس بکارگیرند و از طرفی لازم است نویسندگان جامعه ما از آموزش های لازم برخوردار شوند که چه نوع کتاب هایی برای این سنین بنویسند که هم در رشد خلاقیت آنها تاثیر گذار باشد و هم زمینه علاقمندی به فعالیت های گروهی را در آنان افزایش دهد .

بازیهای کودکان و خلاقیت

چه نوع بازیهایی برای رشد ذهنی و جسمی کودک موثر است ؟ و چه نوع بازیهایی علاقمندی به فعالیت های گروهی را در کودک تسریع می ورزد ؟ این ها سوالاتی است که باید پاسخ داده شود و مادران در این زمینه آموزش ببینند.

کودکان از طریق بازی هم یاد می گیرند و هم لذت می برند و تاحدی آشنا می شوند که چگونه در کنار یکدیگر فعالیت نمایند و این مهم ترین فرصتی است که والدین می توانند از آن بهره گرفته و در رشد ذهنی کودک خود تاثیر بگذارند و آنان را به سوی خلاقیت هدایت نمایند . در این زمینه لازم است محتوی آموزشی به شکل کتاب ، لوح فشرده و کارگاههای آموزشی به والدین کودک ارائه شود.

امروزه یک از معضلات مهم در روند توسعه کشور ، ضعف در ایجاد گروههای فعال کاری است که باید در این مرحله به آن پرداخت و این ضعف بزرگ را برطرف کرد.

فیلم ها و خلاقیت کودک

چشمان کودک دروازه ورود اطلاعات به ذهن کودک است .مشاهده فیلم ها می تواند ذهن کودک را انباشته از دانسته های مختلف کند.

آیا کودکان ما آزادند که هر اطلاعاتی را از طریق مشاهده فیلم ها وارد ذهن خود کنند. دیدن صحنه های خشونت زا و غیر منطبق با سن کودک ممکن است ذهن کودک را دچار تشویش و نگرانی کند و باعث گردد که کودک نتواند به جستجوگری و یادگیری خویش در فضایی آرام بخش بپردازد.

مادران ما باید از آموزش های لازم برخوردار شوند که مشاهده برنامه های تلویزیونی و یا فیلم ها در چه سطحی و محتوایی برای کودکان آنها آزاد است ، در غیراینصورت ، ذهن کودک به مکانی برای رژه رفتن اندیشه های مضر و خطرناک تبدیل می شود و این برای خلاقیت کودک مضر است و از طرفی صدا و سیما باید با توجه به نظرات کارشناسی ، کلیه برنامه های تلویزیونی خود را بر اساس گروههای سنی علامت دار نماید تا والدین با دیدن این علائم دریابند کودکان خود را از دیدن چه برنامه هایی منع نمایند.

بازیهای رایانه ای و کودک

روز به روز به تعداد بازیهای رایانه ای افزوده می شود و با ورود رایانه به منازل ،کودکان نیز به پای این دستاورد بشری کشیده شده اند و این نزدیکی زمینه استفاده کودکان از بازیهای رایانه ای را فراهم نموده است .

ورود اینترنت سبب شده است که حتی کودکان بتوانند از بازیهای متنوع آن استفاده کنند.وجود تلفن های همراه و بهره گیری گستردهاز آن باعث شده است که کودکان از بازیهای آن استفاده کنند و این موضوع از این جهت اهمیت می یابد که صاحبنظران و کارشناسان ما برای بهره گیری و یا استفاده درست از این فرصت ها چه تدابیری اندیشیده اند و از طرفی والدین باید از چه آموزش هایی برخوردار شوند که این فرصت به یک تهدید خطرناک تبدیل نشود ؟ اگر کودکان ما به شدت به این بازیها وابسته شوند علاوه بر اینکه علاقه به جستجوگری در آنان کاهش می یابد از تحرک جسمی آنان کاسته شده و مستعد ابتلا به بیماریهای مختلف خواهند شد.

بازدید از نمایشگاهها، موزه ها و مکان های دیدنی

کودکان با بازدید از موزه ها ، نمایشگاهها و مکان های دیدنی ، تجارب ارزشمندی فرا می گیرند و چه بسا سبب شود که علاقمندی کودکان در این بازدید ها کشف شده و با هدایت آن ، زمینه شکوفایی درآنان پدید آید .

امروزه شهرداریها باید اقدام به طراحی گردشگاههای تفریحی آموزشی و هنری نمایند که با جذابیت خود سبب شوند کودک به همراه والدین در آنجا حضور یافته و باعث رشد ذهنی کودک شود .در اين مكان ها كودكان می توانند خاك بازي كنند ، با گل چيزهاي مختلف خلق كنند ، رنگ آميزي كنند ، در نمايش هاي خلاق شركت كنند،آهنگ ها ي شادي بخش تولید کنند ، در فضاهاي سرسبز و زيبا گردش كنند و با ديگر كودكان بازي كنند و از ديدن آثار ايجاد شده يكديگر لذت ببرند ، آنچنان كه قادر باشند در لحظاتي شيرين ذهن خود را به پرواز درآورده و با تجربه اندوزي به افكار جديد برسند و اين خاطره خوش را تا آخرعمر با خود به همراه داشته باشند . در این مکان ها می توانند با مربيان علاقمند و دوستدار علم و هنر بحث و گفت و گو كنند و با خريداري كتاب هاي جذاب با پرنده خلاقیت ذهن خود به آسمان شگفت انگیز تفکر پرواز کنند .در همين اتفاقات است كه ممكن است جرقه خلاقيت در ذهن كودكان رخ داده و زمينه هاي وقوع يك تحول فکری در وجودشان شكل گيرد .

. براي مثال مي توانيم از خاطرات استفان‌ جي‌گولد (Stephan J Gould) دانشمند معروف‌ ديرين‌شناس ( (paleontologist كه‌ در سال‌ 2002 ميلادي‌ درگذشت‌، ذكري به ميان آوريم كه در خاطرات‌ خود گفته است : زماني‌ كه‌ پنج‌سال‌ سن‌ داشتم‌، از موزه‌ تاريخ‌ طبيعي‌ ديدن‌ كردم‌ و آثار به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شده‌ در اين‌ موزه‌ چنان‌ در وجود من‌ اثر گذاشت‌ كه‌ از همان‌ زمان‌ علاقه‌مند شدم‌ كه‌ يك‌ دانشمند ديرين‌شناس‌ شوم‌.

آشنایی کودک با کتاب

اگر میان کودک و کتاب رابطه صمیمانه ای برقرار شود می توان بیان داشت که یک معلم با ارزش تا آخر عمر در کنار او خواهد بود که زمینه ساز بروز افکار نو در وی خواهد شد .مادران باید با شیوه های مناسبی این علاقمندی را در کودک خود ایجاد نمایند تا کودک او هیچ گاه از کتاب دوری نکند و از دیدن آن دچار انزجار نشود و از طرفی محتوی مناسب کتاب ها بسیار با اهمیت هستند تا ذهن کودک را به سوی خلاقیت و فعالیت های گروهی سوق دهد و دانسته های او را در موضوعات مختلف افزایش دهد ، البته در این سنین کودکان بندرت می توانند بخوانند ، اما خواندن کتاب های جذاب به همراه تصاویر زیبا توسط مادر می تواند زمینه علاقمندی را در کودک فراهم آورد و یا از کتاب هایی استفاده شود که خلاقانه طراحی و چاپ شده اند

نمایش های عروسکی و کودک

نمایش های عروسکی علاوه بر آنکه شادمانی را برای کودک به ارمغان می آورند باعث تحریک ذهن او نیز می شوند.کودک دوست دارد با شخصیت های عروسکی ارتباط برقرار نماید و از آنها یاد بگیرد و حتی با آنها صحبت کند . مادر می تواند با عروسک های مختلفی که تهیه می کند روزها نمایش های عروسکی اجرا کند و لحظات شادی را برای کودک پدید آورد .اما برای رسیدن به این هدف باید مادران را آموزش داد و موضوعات نمایشی مناسبی را نیز برای او فراهم نمود تا با بکارگیری آن موضوعات و به کمک عروسک ها وارد دنیای رنگارنگ ذهن کودک شده و باعث ایجاد جرقه های خلاقیت در ذهن او شود.

هنر و کودک

برقراری ارتباط درست میان کودک و هنر باعث می شود که هنر در عمق وجود کودک راه یافته و خلاقیت را در او رشد دهد . هنر علاوه بر افزایش حس زیبا شناسی کودک ، باعث می شود مغز کودک رشد یافته و قابلیت های خود را افزایش دهد.

هنر دارای تاثیرات زیر درکودک است :

ایجاد فضایی آرام بخش جهت ذهن کودک به منظور کشف چیزهای جدید

فعال نمودن قوه تخیل

کسب تجربیات جالب و وادارکردن کودک به تفکر

فعال کردن نیمه راست مغز

کاهش احساس خشم ،نفرت و پرخاشگری در کودک

اگر هنر در عمق وجود کودک راه یابد می تواند تاثیرات خویش را بر جای بگذارد و این جدای از انجام کارهای تقلیدی است که وادار می کند کودک در یک چارچوب و بدون تفکر با هنر رابطه برقرار کند که تاثیری نیز در خلاقیت کودک ندارد نظیر تقلید از نقاشی ها . در اين رابطه نبايد آزادي كودكان را به هنگام انجام فعاليت هاي هنري محدود كرد تا كودك بتواند خواسته ها ، تمايلات ، افكار و احساسات خوشايند خود را بيان كند . اگر آنان تحت نظر يك مربي كارآزموده قرار گيرند كه به آنان كمك كند كه آزادانه قوه تخيل خود را بكار گيرند ، مي توانند با خلق آثار هنری به رشد فکری خود کمک کنند و از طرفي باعث مي شود انسان به ماهيت دروني كودك پي برده و شناخت بيشتري به دست آورد و همين ويژگيها سبب گرديده كه بسياري از هنرمندان بزرگ دنيا از جمله پيكاسو ، كله و ماتيس بطور عميق تحت تاثير بيان كودكانه قرار گرفته و شيوه هاي جديدي را در نقاشي ارائه نمايند و همچنين هنرمندان بزرگي چون كاندينسكي ، كله ،شاگال و بسياري ديگر براي يافتن شيوه جديد در هنرهاي تجسمي به بيان كودكانه گرايش پيدا كنند.

این وظیفه متخصصان و متولیان هنر کشور است که در این زمینه فعال شده و راههای درست آموزش هنر به کودک در دوران قبل از ورود به مهد کودک را از طریق نهادهای آموزشی به والدین آموزش دهند .

در كشور ما متاسفانه به علت ضعف درآموزش والدين ، مادر به مطالب و دانسته هايي كه به خوبي او را در آموزش هنر به كودك ياري نمايد دسترسي ندارد و نهادهای آموزشی نیز وجود ندارد که به این مهم بپردازد و يا از طرفي بسياري از آموزش ها نيز غلط است و كمتر مادري را مي توان يافت كه بتواند در اين دوران به درستي كودك خود را از آموزش هنر سيراب نمايد و به همین خاطر یکی از بهترین زمان ها برای آموزش به کودک به راحتی از دست می رود و اين فرصتي است كه ديگر به دست نمي آيد و شايد بتوان گفت اين مهم ترين دوراني است كه مي توان آشيانه هنر را در وجود شخصيت انسان ساخت و مرغ هنر را براي يك عمر بر بالاي سر انسان رها كرد تا هميشه در كنار او باقي بماند.

طراحی کارگاههای آموزشی برای آموزش تکنیک های خلاقیت به کودک

تحولات سریع دنیا یکی از عواملی بوده است که باعث گرديد ماتيو ليپمن(Mathew Lipman ) مبحث فلسفه انديشيدن در كودكان را مطرح نماید تا به رشد تفكر خلاق كودكان كمك نمايد تا آنان را براي زندگي در دنياي پيچيده امروز و آينده آماده نماید .

انبوه مجلات و ايجاد سايت هاي اينترنتي متعدد، نمونه هايي از تلاش هاي گسترده براي آماده كردن كودكان امروز براي زندگي سخت و دشوارو پرچالش آينده است.

طراحی کارگاههای آموزشی که مادر و کودک در کنار هم آموزش ببینند باعث می شود کودک همراه با مادر از همان ابتدای زندگی ، مهارت هایی را بیاموزد که در عرصه تفکرکردن از آن بهره برده و ذهن خود را توانمند نماید .

محتوی این کارگاهها باید در گروههای کارشناسی مدون شده و در شکل کارگاههای آموزشی در سطح فرهنگسرا به مرحله اجرا درآید.اگرچه نمونه ای از آنها در سطح فرهنگسراهااجرا شده اما بر طبق برنامه مدونی طراحی نشده است.

تحرک و خلاقیت

عادت دادن کودک به ورزش و تحرک نقش مهمی در سلامت ذهن و جسم کودک دارد .یک از ویژگیهای انسان خلاق ، فعال بودن ،پرتحرک بودن و میل به انجام تجربه های جدید است. انسانی که از کودکی کاهل، تنبل و بی تحرک تربیت شود ، فرصت های فراوانی برای موفقیت و رشد خویش را از دست می دهد و ذهن چنین انسانی با گذر زمان خالی از افکار ارزشمند خواهد بود. ورزش می تواند شروعی برای پرتحرکی در کودک باشد و مادران باید آموزش ببینند چه حرکات ورزشی برای کودک مناسب است تا هم به سلامت جسمی او کمک نماید و هم در رشد ذهن او تاثیر گذار باشد و این عادت بسیار ارزشمند در زندگی کودک از زمان حال تا آخر عمر ماندگارشود.

تغذیه و کودک

مغز انسان با کسب انرژی قادر به تفکر کردن است و تغذیه می تواند این انرژی را برای مغز فراهم نماید و لازم است یک محتوی آموزشی مدون در خصوص تغذیه مناسب برای سنین کودکی که می تواند در رشد سلامت مغز موثر باشد تدوین شود و مادران در این زمینه آموزش ببینند .

حمایت از نهاد خانواده

از طرفی نهادهای اجتماعی نیز باید در قبال خانواده مسوول بوده و حمایت های لازم را برای تربیت کودک خلاق در محیط خانواده فراهم نمایند.

مهم ترین اقداماتی که باید به انجام برسد شامل موارد زیر است :

1-ایجاد یک ساختار سازمانی به عنوان اندیشگاه خلاقیت که بتواند در زمینه خلاقیت برای تمامی اقشار جامعه تفکر نماید و برنامه ملی ارائه دهد و در این رابطه لازم است یک زیر شاخه تخصصی به نام کودک و خلاقیت در این اندیشگاه تشکیل شود و با جذب متخصصان و صاحبنظران سیاستگزاریهای لازم را به انجام رساند .یکی از اقدامات بسیار مهم این اندیشگاه ، مطالعات آینده شناسی کودک ایرانی است بنحوی که متخصصان وضعیت بیست سال آینده ایران و جهان را باید مورد بررسی قرار داده و خصلت های رفتاری در آن دوران را مورد تحلیل قرار دهند و محتوی آموزشی لازم برای تعلیم و تربیت کودکان امروز بنحوی که بتوانند برای آن دوران آماده شوند را تدوین نمایند .

2-راه اندازی یک سایت ملی در زمینه خلاقیت کودک که می بایستی آخرین دستاوردها، فعالیت ها ، گزارشات و پیوند سایت های مرتبط در آن ارائه شود تا کلیه علاقمندان از هر نقطه کشور بتوانند به آخرین اطلاعات آن دسترسی داشته باشند و از طرفی دانشمندان داخل و خارج کشور نیزبتوانند در انتقال تجربیات و نظرات سهیم شوند.

3-حمایت از گروهها و سازمان های غیردولتی فعال در زمینه خلاقیت کودک

4-تدوین کتاب جامع تربیت کودک خلاق به زبان ساده برای ارائه به خانواده ها جهت آموزش و فرهنگ سازی در زمینه خلاقیت

در پایان باید به خاطر داشته باشیم کودکان سرمایه های ارزشمندی هستند که اگر به درستی تربیت شوند به گنجی ارزشمند برای جامعه تبدیل خواهند شد در غیر اینصورت بارگرانی خواهند شد بر دوش جامعه. پس از این فرصت طلایی پیش رو استفاده نماییم و این ضرب المثل چینی را نیز بخاطر داشته باشیم که بیان می کند: پول ، ثروت بي جان است ،ولي بچه ها ثروت زنده هستند.

افزايش خلاقيت كودكان

١- محيطي مناسب براي انجام كارهاي خلاق آنها فراهم نماييد.

٢- امكانات و وسايلي در اختيار آنها قرار دهيد تا به كمك آنها خلاقيت ها ي خود را ابراز نمايند.( به عنوان مثال وسايل موسيقي، نقاشي و طراحي و…)

٣- كارهاي خلاق كودكان را تشويق كنيد و آنها را در معرض نمايش قرار داده و از ارزيابي بيش از حد آنان خودداري كنيد.

٤- به عنوان بزرگسال، خود به انجام كارهاي خلاق بپردازد و اجازه دهيد كودكان شما شاهد كارهاي خلاق تان باشند.

٥- به شيو ه هاي آموزشي در خانواده خود توجه داشته باشيد.

٦- براي كارهاي خلاق ديگران ارزش قائل شويد.

٧- از تأكيد بر تصورات قالبي در خصوص جنسيت كودكان شديداً خودداري نماييد. ( به عنوان مثال دختر ماشين بازي نمي كند، پسر عروسك بازي نمي كند يا پسر گريه نمي كند).

٨- امكان شركت در فعاليت ها و كلاسهاي ويژه را براي آنان فراهم نماييد.

٩- اگر مشكلات يا گرفتاريهاي در خانواده وجود دارد از آن مشكلات به شيوه مثبتي استفاده كنيد و با تشويق به كودك خود اجازه ابراز احساسات و اظهار نظر بدهيد.

١٠- توجه داشته باشييد كه استعداد فقط سهم كوچكي از خلاقيت است و تمرين و نظم بخشيدن به آن از اهميت بيشتري بر خوردار است.

١١- اجازه بدهيد كودك خودش باشد حتي اگر رفتارهاي عجيب از او سر بزند و سعي كنيد در حضور جمع كودك خود را خلاق معرفي نكنيد؛ در غير اين صورت اطرافيان انتظارات بيش از حدي از كودك شما خواهند داشت.

١٢- با كودك خود شوخ طبع و مهربان باشيد

تاثیر آموزش هنر بر خلاقیت کودکان در آینده

براي گذر از عصراطلاعات و ورود به دنياي آينده مي بايستي كودكان را توانمند ، خلاق ،ارتباط گر و مسلط به فناوريهاي جديد روز تربيت كرد ،آن چنان كه داراي انگيزش بالا بوده و از شوق زندگي كردن برخوردارباشند تا بتوانند در دنياي پررقابت و پيچيده آينده تاب تحمل داشته و موفق شوند.

اگر كودكان ما براي آينده تربيت نشوند ، جوانان آينده ما در يك رقابت سخت دچار شكست شده وبا از دست دادن اعتماد به نفس خود به مشكلات رواني دچار خواهند شد و آنگاه ممكن است شاهد افتادن آنان در دام آسيب هاي اجتماعي باشيم و چه بسا در آينده با موجي از عارضه هاي رواني در سطح جامعه روبرو شويم .

براي لحظه اي در گوشه اي بنشينيم و چشمان خود را ببنديم و به دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم بيانديشيم.

سرعت و شتاب زندگی و پديد آمدن تحولات شگفت انگيز از ويژگيهاي عصر حاضر است و هر لحظه اتفاقي جديد در حال وقوع است و اين اتفاقات همچون حلقه هاي زنجير به يكديگر متصل بوده و از دل زمان خارج مي شوند . توليد علم و دانش چنان سرعتي به خود گرفته است كه باراني از اطلاعات بر روي سر انسان ها فرو مي ريزد .

شبكه اينترنت كه ريشه هاي گسترده فناوري اطلاعات را تشكيل مي دهد با سرعتي شگفت انگيز به پيش مي رود و هر نقطه اي از كره زمين را تحت سيطره خود در مي آورد و هر لحظه مغز يك انسان را به هزاران انسان ديگر مرتبط مي كند و بدين وسيله او را در ميان سيلاب اطلاعات رها مي سازد . اگر تا دو دهه پيش به آدمي مي آموختند كه چگونه به كسب اطلاعات و گردآوري آن بپردازد .اكنون در پي آنند كه به انسان بياموزند که چگونه سدي بسازد تا از يورش سهمگين اطلاعات خود را ايمن سازد و تنها از آن ميزان اطلاعات كه نياز واقعی اوست بهره مند شود.

امروزه نوزادان متولد مي شوند تا بتوانند آينده را مديريت كنند و اين رسالت سنگين بر عهده ماست تا آنان را براي آن دوران آماده نماييم .

دوراني كه انسان بايد علاوه بر زندگي در محيط در حال تغيير ، بتواند خلاقانه بيانديشد و با ايجاد افكار نو به حل مشكلات بپردازد و با هنرمندي سكان كشتي زندگي خويش را در اين درياي متلاطم به پيش ببرد .

حال تصور كنيد فردي ساعت ها در حال نقاشي كردن است و به دور از هياهوي دنياي امروز ، در تخيل خود سير مي كند و گويي ذهن او در درياي آرام درون ، قلابي را رها ساخته و ساعت ها به دنبال یافتن چيزي تازه در دل اين درياست .در اين ميان ممكن است پرنده ذهن او به آسمان پرواز كند و در جستجوي خالق خويش به سير و سياحت بپردازد و يا در دل اعماق درياي وجود به جستجوي درون خود بپردازد و هر لحظه تجربه اي كسب كند و در اين ميان چه بسا اولين جرقه هاي خلاقيت پديدار شده و زمينه ساز افكار نو گردد. هنر قادر است شرايطي را فراهم كند كه آدمي بتواند به دور از هياهو در ميان زيباييها سير كند و بدين وسيله به آرامش برسد و در كنار آن عميق تر بيانديشد.

كودكان امروز، نيازمند هنرند تا در آينده با كمك آن بتوانند بهتر انديشه نمايند.

براي پي بردن به اهميت هنر در بروز خلاقيت بهتر است تعريفي از خلاقيت داشته و سپس به بيان ويژگيهاي فرد خلاق بپردازيم .

تعريف خلاقيت

بيان تعريفي جامع از خلاقيت كار سختي است و صاحبنظران تعاريف مختلفي ارائه كرده اند شايد ساده ترين تعريفي كه بتوان از خلاقيت داشت عبارت است از : " خلاقيت عبارت است از اينكه فردي فكري نو و متفاوت ارائه دهد ."

"استيفن رابينز " خلاقيت را به معناي توانايي تركيب انديشه ها و نظرات در يك روش منحصر به فرد با ايجاد پيوستگي بين آنان بيان مي كند .

" گيلفورد " دانشمند آمريكايي خلاقيت را با تفكر واگرا ( دست يافتن به رهيافت هاي جديد براي مسائل ) در مقابل تفكر همگرا ( دست يافتن به پاسخ ) مترادف دانسته است. افرادي كه تفكر واگرا دارند در فكر و عمل خود با ديگران تفاوت دارند و از عرف و عادت دور شده و روش هاي خلاق و جديد را به كار مي برند . برعكس كساني كه از اين خصوصيت برخوردار نيستند تفكر همگرا دارند و در فكر و عمل خود از عرف و عادت پيروي مي كنند .

ويژگي هاي فرد خلاق

مهم ترين ويژگيهاي يك افراد خلاق به شرح زير است :

-انگيزه بالايي براي پيشرفت دارند

آنها كنجكاو و جستجوگرند

-در انجام كارها داراي پشتكار و انضباط هستند

-انگيزه فراواني براي كسب دانسته ها و تجربيات جديد دارند

-شوق فراوان براي زندگي كردن دارند

-زيباپسند بوده و علاقمند به آثار هنري هستند

-مي توانند بر روي ديگران بسيار تاثير گذار باشند

-داراي قوه تخيل (فعال ) بالايي هستند

-ميل به استقلال دارند و از اينكه همرنگ جامعه باشند مي پرهيزند و در مواردي كه دستورهايي بر خلاف ميل و يا اعتقادات خود دريافت كنند به سرپيچي از آنها تمايل نشان مي دهند

-در زندگي كمتر جزيي نگر هستند

-پيچيدگي در امور را بر سادگي ترجيح مي دهند

-روحيه اي طنزگونه دارند و از شوخ طبعي برخوردارند

-تمايل به انجام كارهايي دارند كه با ريسك توام است

-افراد خلاق كارها را به خاطر لذت و رضايت بخشي انجام مي دهند و كمتر تحت تاثير عوامل بيروني نظير شهرت ، پول و يا تاييد ديگران كار مي كنند

-گرايش به سادگي و ايجاد نظم دارند

-در انجام تصميم گيرها انعطاف پذيرند

-مسائل پيچيده را به مسائل ساده ترجيح مي دهند

-آنها تمايل دارند كه احساسات و هيجانات خود را صريح بيان كنند.

افراد خلاق از هوشي بالاتر از حد متوسط برخوردارند

– به موضوعاتي توجه مي كنند كه ديگران به آن توجه نداشته اند

-در مواردی آنها براي يك مسئله مي توانند چندين راه حل داشته باشند

اگرچه تمامي عوامل فوق در يك فرد خلاق ممكن است وجود نداشته باشد اما مي توان بيان داشت اين ويژگيها ممكن است در افراد خلاق بيشتر ديده شود

حال با توجه به تعاريف بيان شده در مي يابيم كه هنر بواسطه ويژگيهاي زير مي تواند زمينه ساز خلاقيت در انسان باشد :

1-هنر آدمي را وادار مي كند كه تجربيات جديدي كسب كند و آن را به ديگران منتقل كند و اين خود سرآغاز تبادل انديشه و ظهور افكار نو خواهد بود و به گفته ارنست ديمنه از پايه گذاران آموزش و پرورش فرانسه ، هنگامي كه انسان افكار و تجربيات جديد خود را به ديگران منتقل مي كند و از ذهن خود خارج مي كند باعث شود همچون حلقه اي از زنجير عمل كند كه با كشيدن آن به بيرون از ذهن باعث بيرون آمدن افكار جديد تري مي شود و اين اقدام سبب به فعال نمودن مغز براي انديشيدن بیشتر مي شود.

2-هنر كمك مي كند ذهن آدمي در فضايي آرام بخش و با آزادي سير كند، كاوش نمايد و چيزهاي جديد كشف كند و انديشه هايي بروز دهد كه تجربه نشده است . اصولا هنگامي كه ذهن انسان در فضايي ناآرام بسر مي برد و دچار تضاد ها ،نگراني ها و دغدغه هاي فراوان است بخش زيادي از انرژي مغز براي مقابله با اين نابساماني ها به هدر مي رود و در نهايت خسته و درمانده مي شود وهنگامي كه ذهن خسته است عمق تفكر بسيار نزول مي كند و انسان قادر به انديشيدن عميق نيست و تنها در هنگام كاركردن ، تمايل دارد كه كارهاي تكراري كه نيازمند تفكر نيست را به انجام رساند و اگر اين عارضه در يك جامعه گسترش يابد مي توانيم حدس بزنيم تا چه حد مردم تمايل خواهند داشت براي انجام امور تفكر كنند و فعاليت هاي خود را با عقل و انديشه پيش ببرند.

3-هنر زمينه ساز انگيزش است و انسان را وادار به حركت مي كند . انساني كه با انگيزش بوده و هدفمند به پيش مي رود ،خلاقيت او را همچون دوست برای رسیدن به هدف یاری خواهد کرد.

4-هنر با خلق زيبايي ها به مغز انسان آرامش مي بخشد و شرايطي را پديد مي آورد كه سلول هاي مغزي در فضايي به دور از هياهو و نگراني انديشه نمايند،چراكه محيط پر استرس و نگران كننده ، براي سلول هاي مغزي مخرب است.

5- هنر مي تواند آدمي را به درون خويش هدايت نمايد و اگر انسان در اين ميان خويش را بشناسد و رسالت و هدف بزرگي را براي خود كشف نمايد ، باعث ايجاد تحولي در انسان مي شود كه زمينه ساز انگيزش دروني بوده و اين خود پيش زمينه خلاقيت در انسان خواهد بود.

6-هنر بهره گيري از قوه تخيل فعال را در انسان تقويت كرده و اين خود مي تواند زمينه ساز افكارنو شود .بسياري از اختراعات بزرگ برگرفته شده از تخيل ذهن بزرگاني است كه در گذشته اين اختراعات را در ذهن خود تصور كرده بودند و سپس توسط ديگران به عمل تبديل شده است .

7-هنر زمينه ساز جستجو گري انسان به سوي خالق خويش است كه اين مي تواند سرآغاز رشد اخلاق و شكل گيري خلاقيت مثبت و اثربخش در انسان باشد .بطور مسلم خلاقيت زماني براي بشر قابل ارزش خواهد بود كه ثمره هاي آن براي انسان نيكبختي و سعادت در پي داشته باشد

8- هنر زمينه ساز ثبت تجربيات بشر است ، تجربيات ثبت شده بشر مهم ترين چيزها براي واداركردن انسان ها به تفكر است و رشد تفكركردن سرآغاز دست يابي به افكار نو و بروز خلاقيت خواهد بود.

9-مغز از دو نيمكره تشكيل شده است .دو نيمه مغز شبيه يكديگر بوده و هماهنگ با هم عمل مي كنند . فعاليت هايي نظير رياضيات ،زبان و ارتباط كلامي ، منطق،بررسي و تجزيه و تحليل و نويسندگي در نيمه سمت چپ مغز انجام مي شود و فعاليت هاي نظير تصور و تجسم ، شناخت رنگ ، موسيقي ،وزن و آهنگ ، خيالات و آرزوها بر عهده نيمه راست مغز است . هرگاه انسان بتواند از دو نيمه مغز استفاده كند كارايي مغز بطور فوق العاده اي افزايش خواهد يافت . نود درصد مردم با سمت چپ مغز خود فكر مي كنند بسياري از دانشمندان با بهره گيري از هنر تلاش كرده اند نيمه راست مغز خود را فعال نگهدارند و به همين علت لازم است كه با بهره گیری از هنر قابليت هاي مغزي خود را افزايش دهيم

10-..هنر دارای تاثيرات درماني بر روي بدن انسان دارد كه با بهره گيري از آن مي توان به درمان بعضی عارضه ها پرداخت و یا از بعضی مشکلات پيشگيري نمود و اين خود سبب سلامت جسم و مغز مي شود.روانكاوان معتقدند هنر از نظر عاطفي موجب كاهش احساس خشم و نفرت و پرخاشگري در كودك مي شود و خلق آثار هنري مي تواند باعث تقويت اعتماد به نفس در كودك شود . بكار گيري روش هاي درماني نظير نمايش درماني ، قصه درماني ، هنر درماني ،كاربرد موسيقي در درمان بيماران مضطرب و افسرده در حال افزايش است .

تولد نوزاد ، آغاز آموزش هنر

هنگامي كه فرياد نوزادي به هنگام تولد به آسمان مي رود ، گويي فرياد مي كشد كه چرا از يك مكان آرام بخش به دنيايي قدم گذاشته است كه شگفت انگيز و پيچيده و تاحدي نا امن است . او در اين هنگام نيازمند آغوش گرم مادر است تا در شب هنگام با صداي لالايي او به خواب رود. لالايي هاي مادر كه با آهنگي دلنشين خوانده مي شود ،اولين تاثير گذاري هنر بر روي جسم و روان كودك است .اين شعرهاي آرام بخش كه نسل اندرنسل منتقل شده اند ، تاثير خوبي در سخن گفتن و رشد مغز كودك دارد و از اين زمان تا زماني كه وي به مهدكودك مي رود شامل دوراني است كه كودك در خانه و در كنار والدين در حال يادگيري و آموزش است .

در آموزش چهار عامل نقش مهمي دارند كه عبارتند از :

معلم با انگيزه :

آموزش گيرنده با انگيزه:

محتوي آموزشي مناسب:

فضاي آموزشي مناسب:

حدود پنج سال اول زندگي انسان كه در محيط خانه سپري مي شود جزو مهم ترين سال ها در شكل گيري شخصيت انسان محسوب مي شود , و اگر در اين سال ها بتوان هنر را به خوبي به كودك آموزش داد مي توان انتظار داشت كه هنر بتواند در شخصیت کودک تاثیر گذار باشد . براي مثال مي توانيم از خاطرات استفان‌ جي‌گولد (Stephan J Gould) دانشمند معروف‌ ديرين‌شناس ( (paleontologist كه‌ در سال‌ 2002 ميلادي‌ درگذشت‌، ذكري به ميان آوريم كه در خاطرات‌ خود گفته است : زماني‌ كه‌ پنج‌سال‌ سن‌ داشتم‌، از موزه‌ تاريخ‌ طبيعي‌ ديدن‌ كردم‌ و آثار به‌ نمايش‌ گذاشته‌ شده‌ در اين‌ موزه‌ چنان‌ در وجود من‌ اثر گذاشت‌ كه‌ از همان‌ زمان‌ علاقه‌مند شدم‌ كه‌ يك‌ دانشمند ديرين‌شناس‌ شوم‌.

در خصوص اين دوران بايد بيان داشت كه چهار عامل آموزشي داراي شرايط زير هستند:

-مادر جزو با انگيزه ترين معلم هاي دنيا در خانه حضور دارد و مي تواند خود را وقف آموزش كودك نمايد

-كودك با انگيزه ترين آموزش گيرنده است و در اين دوران داراي چنان عطش يادگيري است كه اگر به خوبي بتوان از اين فرصت استفاده كرد بيشترين تاثر را مي توان بر شخصيت او بر جاي گذاشت و به گفته كريستين بوبن نويسنده فرانسوي :" بچه ها مثل دريانورداني هستند كه به هر نقطه اي كه نگاه مي كنند ،آنجا بيكران و وسيع است .

-محيط منزل : مكاني است كه اگر به خوبي براي آموزشدادن هنر به كودك آماده شده باشد مي تواند بر يادگيري كودك بسيار تاثير گذار باشد

محتوي آموزش : در كشور ما متاسفانه به علت ضعف درآموزش والدين ،مادر به مطالب و دانسته هايي كه به خوبي او را در آموزش هنر به كودك ياري نمايد دسترسي ندارد و بسياري از آموزش ها داده نمي شود و يا از طرفي بسياري از آموزش ها نيز غلط است و كمتر مادري را مي توان يافت كه بتواند در اين دوران به درستي كودك خود را از آموزش هنر سيراب نمايد . متاسفانه يكي از مهم ترين دوران هاي آموزشي به راحتي در كشور ما از دست مي رود و اين فرصتي است كه ديگر به دست نمي آيد و شايد بتوان گفت اين مهم ترين دوراني است كه مي توان آشيانه هنر را در وجود شخصيت انسان ساخت و مرغ هنر را براي يك عمر بر بالاي سر انسان رها كرد تا هميشه در كنار او باقي بماند.

متاسفانه ما در گذشته نتوانسته ايم هنر را در اعماق وجود مردم خويش همچون گنجينه اي ارزشمند قرار دهيم تا با بهره گيري از آن محيطي زيبا براي خود پديد آورند و اين نشان دهنده ضعف آموزش هنر در سطح كشور است و مي بايستي آموزش هنر در دوران كودكي ونوجواني جدي گرفته شود تا در سال هاي آينده تاثيرات آن را در كشور خود شاهد باشيم .

حال اين سوال مطرح است كه در كشور كدام مرجع مسووليت تدوين محتوي آموزشي و سياستگزاري براي آموزش والدين در خصوص هنر را پذيرفته است تا با يك آموزش نظام مند بتوان از اين دوران طلايي بهترين استفاده را نمود.

موارد زير براي بهره گيري از اين دوران در عرصه آموزش هنر به والدين پيشنهاد مي شود:

1-راه اندازي يك مركز تخصصي ويژه جهت حضور صاحبنظران در عرصه هنر و تعليم و تربيت كودك به منظور انجام بحث هاي تئوريك و تدوين محتوي آموزشي و ثبت و طبقه بندي و آرشيو تجربيان داخل و خارج از كشور و در نهايت تدوين محتوي آموزشي جهت استفاده در كشور

2-ايجاد آموزشگاههاي هنري كه درآنجا با برگزاري كارگاههاي آموزشي ، والدين در عرصه آموزش هنر به كودك آموزش ببينند

3-برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي براي كارشناسان و پژوهشگران

4-انتشار يك نشريه هنري ويژه آموزش هنر به كودك به زبان ساده و توزيع سراسري در سطح كشور براي عموم مردم

5-تدوين كتاب هاي آموزشي نحوه آموزش هنر به كودك و توزيع گسترده در سطح كشور

6-برگزاري مسابقات آموزشي براي والدين به صورت سراسري در سطح كشور به منظور فرهنگ سازي هنر و آموزش جامعه و اهداء جوايز برای جذب مردم

7-برگزاري كنگره هاي تخصصي به منظور ثبت تجربيات در زمينه آموزش هنر به كودك

8-فعال سازي سايت هاي اينترنتي در خصوص آموزش هنر به كودك

9- حمايت جهت فعال شدن سازمان هاي غير دولتي در خصوص آموزش هنر به كودك جهت جذب والدين علاقمند جهت حضور و تبادل نظر با يكديگر

10-تهيه منابع صوتي تصويري براي آموزش جامعه برای ارائه در صداو سيما

دوره پیش دبستانی

كودك پس از دوران پنج سالگي وارد مهد كودك مي شود و درآنجا در كنار كودكان آموزش مي بيند و اين دوران نيز چون در سنين پنج تا شش سالگي است جزو دوران هاي طلايي شكل گيري شخصيت كودك است و از حساسيتهاي خاصي برخوردارست . در خصوص چهار عامل آموزشي بايد به نكات زير اشاره كنيم

1-آموزش دهنده : مربي در مهد كودك اگرچه انگيزشي همچون مادر ندارد ، ولي علاقمندي و مهارت او مي تواند بر كودك بسيار تاثير گذار باشد .

2- آموزش گيرنده :كودك اگرچه به جايي قدم مي گذارد كه همچون محيط خانه گرم و صميمي نيست ، اما وارد محيطي مي شود كه ويژگيهاي منحصر به فردي دارد و آن حضور تعداد زيادي كودك است كه اگر به درستي مديريت شوند مي تواند انگيزش خوبي در كودك ايجاد نمايد زيرا فرصتهاي زيادي براي بازي وكارهاي گروهي در اين مكان وجود دارد و هنر می تواند شروعی برای تشویق کودکان به کارهای گروهی باشد .

3-محتوي آموزشي: به علت آنكه مهد كودك ها تحت نظر سازمان هاي دولتي قرار دارند در اينجا محتوي آموزشي مشخصي وجود دارد .مهم ترين هدف هايي كه در مراكز پيش دبستاني توسط آموزش و پرورش مدنظر است به شرح زير است:

-خلاقيت

-درك زيباييها و پرورش احساس زيبايي شناسي

-پرورش حواس به ويژه شنوايي و بينايي

-دقت و تمركز

-كنجكاوي و جستجو گري

-مهارت هاي شناخت رنگ ، شكل، اندازه و جهت

در اين رابطه نبايد آزادي كودكان را به هنگام انجام فعاليت هاي هنري محدود كرد تا كودك بتواند خواسته ها ، تمايلات ، افكار و احساسات خوشايند خود را بيان كند و اين نيازمند مربي با انگيزه و فضاي آموزشي مناسب به همراه امكانات و ابزار هنري است ، در غيراينصورت قرار دادن كودكان در مكان هاي كوچك و نشستن در كنار هم بصورت تنكاتنگ و آن هم در يك فضاي نازيبا و به دور از طبيعت به همراه مربي بي انگيزه ، اين احتمال خواهد رفت كه كودك از آموزش هنر بهره اي نبرد . در حال حاضر ضروري است كه مراجع متولي امر با انجام پژوهش بررسي نمایند كه در حال حاضر وضعيت آموزش هنر در مراكز پيبش دبستاني در چه وضعيتي بسر مي برد تا با رفع نواقص ، بتوان در اين خصوص فعاليت هاي آموزشي هنري را ساماندهي نمود و اگر نتوانيم اين مرحله مهم آموزشي را به خوبي مديريت كنيم دومين فرصت طلايي آموزش هنر به كودكان را نيز براي هميشه از دست داده ايم .

دوران دبستان

در دوران دبستان ، كودكان هنر را بيشتر با نقاشي كردن تجربه مي كنند. در اين دوران با سوالات زير روبرو هستيم كه مي تواند در خصوص آموزش هنر ما را واردار به تفكر نمايد كه آيا آموزش هنر به شکل کنونی قوه خلاقيت دانش آموز را رشد مي دهد و يا سبب تقليد گرايي در او مي شود . مهم ترين سوالات به شرح زير است :

1-آيا معلمان دبستان در زمينه آموزش هنر به كودكان از آموزش هاي لازم برخوردارند؟

2-آيا شيوه هاي آموزش بر اساس آخرين يافته هاي روز مد نظر قرار گرفته است ؟

3-آيا دانش آموزان با ورود به اين دوره درسي از انگيزش كافي برخوردارند و از درس هنر لذت مي برند؟

4- معلمان دوره ابتدايي تا چه حد به اهميت هنر در زمينه ايجاد خلاقيت در كودك شناخت دارند ، آيا ممكن است كه اين درس را به عنوان گذران وقت تلقي كنند؟

5-آيا در مدارس كارگاههاي آموزشي هنر وجود دارد و يا كودكان بايد به صورت فشرده در كنار هم بنشينند و تقليد گونه يك نقاشي بكشند؟

6-آيا كودكان براي كسب نمره به جاي اينكه از تخيلات و تجربيات خود براي نقاشي استفاده كنند ، ترجيح مي دهند كه والدين آنها يك نقاشي براي آنها بكشد ؟

7-والدين تا چه حد از آموزش هاي لازم برخوردارند كه همگام با مدرسه در آموزش هنر به كودكان تلاش نمايند تا ميان آموزش هاي ارائه شده در مدرسه و خانه تضادي رخ ندهد ؟

در اين دوران ،كودكان مرحله مهمي از زندگي خود را طي مي كنند ، اگر آنان تحت نظر يك مربي كارآزموده قرار گيرند كه به آنان كمك كند كه آزادانه قوه تخيل خود را بكار گيرند ، مي توانند با خلق آثار هنری به رشد فکری خود کمک کنند و از طرفي باعث مي شود انسان به ماهيت دروني كودك پي برده و شناخت بيشتري به دست آورد و همين ويژگيها سبب گرديده كه بسياري از هنرمندان بزرگ دنيا از جمله پيكاسو ، كله و ماتيس بطور عميق تحت تاثير بيان كودكانه قرار گرفته و شيوه هاي جديدي را در نقاشي ارائه نمايند و همچنين هنرمندان بزرگ دنیا از جمله پیکاسو ، كله و ماتیس تحت تاثیر بیان کودکانه قرار گیرند

آيا در دوران دبستان با آموزش هاي ارائه شده زمينه هنر باعث رشد خلاقيت را در كودكان شده است يا اينكه آنان را به سوي تقليد گرايي هدايت كرده و قوه خلاقيت آنان را از بين برده ايم؟

گمان نمي رود كه شيوه آموزشي ما در مدارس ابتدايي در زمینه باعث رشد خلاقیت در کودکان شده ایم یا اینکه آنان را به سوی تقلید گرایی هدایت کرده و قوه خلاقیت آنان را از بین برده ایم ؟ گمان نمی رود که شیوه آموزشی ما در مدارس ابتدایی در خصوص هنر توانسته باشد در بروز خلاقیت کودکان موثر باشد.سرانه آموزشی پایین است که اجازه هزینه کردن و تجهیز مدرسه برای آموزش هنر در تمامی ابعاد را نمی دهد.

هنردر دوران دبستان بيشتر در نقاشي خلاصه مي شود و اگر كودكي نيز بتواند از آموزش های بیشتر و متنوع تر هنری برخوردارشود به واسطه تمكن مالي و آن هم در محيط بيرون مدرسه است كه اين موضوع بحث جامعه شناسي در خصوص عدالت در آموزش هنر را بيانقیمت: 10000 تومان

gl/l (637)

(مقدمه وبيان مسئله)

مقدمـه:

انسان موجودي است كه در اجتماع بدنيا مي آيد و همين دنيا آمدن يعني با چند نفر زيستن و اجتماعي شدن . او ارزشها ، ملاكها و رفتارها را ياد مي گيرد و اين روند برايش مزايايي دارد ، ليكن نكته مهم اينجاست كه اين روند هميشه ارمغان آور نيست . ارتباطات ، محيط ، فرهنگ ،خانواده و … همه دست به دست هم داده و چرخه اي ايجاد مي كند كه بصورت اختلال در شخصيت خودنمايي مي كند ( كريمي ، 1372 ) . ويژگيهاي شخصيت آدمي تحت تاثير عوامل زيستي، ارثي و محيطي است . تجارب مشترك در يك فرهنگ ،خرده فرهنگ و تجارب مختص فرد در تعامل با آمادگيهاي فرد ، شخصيت را شكل مي دهند ( اتكينسون ، هيلگارد، 1369 ) . از ديدگاه شامبياتي ( 1371 ) يكي از ابعاد شخصيت ، شخصيت ضد اجتماعي است كه نه تنها براي فرد معضل است كه يكي از معيارهاي بزرگ جامعه محسوب مي شود . افرادي كه داراي چنين شخصيتي هستند ، مي توانند دچار انحراف اجتماعي و بزهكاري گردند .

بزهكاري قدمتي برابر حيات آدمي دارد و تنها به دنياي امروزي اختصاص ندارد بطوريكه در غارها و مقبره هاي مصري جملاتي مبني بر عدم اطاعت فرزندان از والدين مشاهده شده است و جوامع بشري نيز از ديرباز روياي دست يافتن به جامعه اي آرماني را در سر مي پرورانده اند و در اين راستا علوم مختلف ايجاد شد و زندانها ، ندامتگاهها و كانون هاي اصلاح و تربيت ساخته شد و اينچنين تلاش براي شناسايي شخصيت بزهكارانه ادامه يافت ( كواراسوس ، 1367 ) . شخصيت بزهكارانه كه با انحراف اجتماعي خود را نشان مي دهد مي تواند يكي از روندهاي شكل گيري غير عادي يك شخصيت باشد و لزوما نيز با انحراف اجتماعي نيست و مي تواند پنهان نيز باشد .

شولت مشكلات رفتاري بزه ديدگان را در دو گروه سندرم طبقه بندي مي كند . اولين گروه آن دسته از رفتارهايي را شامل مي شود كه توسط دنياي بيروني تعيين شده و به بزه ديدگاني تعلق دارد كه نه به خاطر شخصيت بزهكارانه كه بعلت شرايط خاص محيطي و بيشتر بصورت اتفاقي و يا درگيري قانوني ، بزهكار شناخته شده اند . دومين گروه شامل رفتارهايي مي شود كه توسط خود شخص و دنياي دروني او تعيين شده و به بزه ديدگاني تعلق دارد كه بزهكاري در آنها نهادينه شده و در شكل گيري شخصيت آنها اختلال وجود داشته و بزهكاري براي آنها يك صفت است و منشا عمده رفتاري آنان دروني است نه بيروني(رپوی لا،1992). آنچه كه در اين دو گروه براي نگارش مهم است ارزيابي گروه دوم است و جالب آنكه تفكيك بين اين دو گروه در تمامي مراحل شناخت ، ارزيابي ، درمان و يا مراحل قضايي قانوني بسيار مهم است درحاليكه ديده مي شود اين دو گروه به يك عنوان بزهكار شناخته مي شوند و تحقيقات نيز با انجام پرسشنامه هايي به كشف و توصيف علل مي پردازند كه شايد بتوان تمامي آنها را در دو عامل فردی (جسمی و ذاتی،اختلالات روانی،اختلاالت شخصیت و اکتسابی)و عامل عمومی(محیط اجتماعی ،جغرافیایی،اقتصادی و سیاسی) خلاصه نمود.ليكن كمتر به شناسايي ، تشخيص و جداسازي پرداخته شده است درحاليكه روند حمايت ، درمان ومسايل قضايي دو گروه پس از شناسايي كاملا متفاوت است .

هر علمي بطور كلي از يكسري مفاهيم يا سازه هاي نظري و رابطه اي بين اين مفاهيم تشكيل مي شود ، اما واقعيت آن است كه تا وقتي كه مفاهيم نظري قابل اندازه گيري يا كمي شدن نباشد ، كشف قوانين و روابط علمي بمنظور پيش بيني پديده ها امكان پذير نيست ( براهني ، 1371 ) . شخصيت بزهكارانه و انحرافات اجتماعي ناشي از آن نيز نمي تواند خارج از اين اصل مورد تفحص قرار گيرد . بنابراين اندازه گيري و ارزيابي اين نوع شخصيت گام اول تبيين علمي بزه ديدگان است . مرحوم براهني (1371 ) از قول لرد كلوين مي گويد :"اگر بتوانيد آنچه را كه درباره اش صحبت مي كنيد ، اندازه بگيريدو آنرا بصورت كمي بيان كنيد ، ميتوانيد مدعي باشيد كه درباره آن چيزي مي دانيد “ .

جهت اندازه گيري شخصيت از آزمون هاي متفاوتي استفاده مي شود كه پر استفاده ترين آنها پرسشنامه شخصيتي است. در ايران نيز براي شناخت هرچه بيشتر شخصيت بزه ديدگان ، از آزمون هاي شخصيتي زيادي استفاده شده است كه به وضوح در پايان نامه ها و تحقيقات انجام شده در اين خصوص ملاحظه مي شود . اين آزمونهاي استفاده شده يا از نوع خودساخته بوده و يا از پرسشنامه هاي شخصيتي كمك گرفته شده است . ليكن نكته مهم اينجاست كه شخصيت بزهكارانه و انحرافات اجتماعي مربوطه متاثر از فرهنگ اجتماعي هر كشوري است ، بنابراين شخصيت بزه ديدگان ايراني نيز با خصوصيات و شرايط فرهنگي – اجتماعي كشور ايران گره خورده است و بعلت همين ارتباط تنگاتنگ است كه براي شناخت و ارزيابي شخصيت بزه ديده ايراني بايد از يك آزمون كاملا تخصصي بزهكاري و با نمرات هنجار ايراني استفاده شود درحاليكه ابزارهاي استفاده شده در اكثر تحقيقات مربوطه داراي نمرات هنجار ايراني نبوده و يا اصلا عمومي بوده و بصورت تخصصي به بزه ديدگان اختصاص نداشته است .

دراين تحقيق تلاش گرديده که رابطه خودپنداره، بربزهکاری جوانان ونوجوانان کانون اصلاح وتربیت اهواز را با استفاده از تست خود پنداره راجرزکه در دوفرم (الف و ب) مي باشد بررسي نماید.در اين فصل موضوع تحقيق،بيان مسئله،اهميت فايده تحقيق،هدف تحقيق،فرضيه ها و تعارف مفاهيم واژه ها عنوان میشود.

بيان مسئـله:

در پي جوابگويي به اين سوال هستيم كه آيارابطه خود پنداره بر بروز بزهکاری نرمال و طبيعي است يا اينكه خود پنداره آنها طبيعي و ضعيف است .البته اين مقايسه با جوانان ونوجوانان بزهکارانجام مي گيرد يعني اينكه خود پنداره در جوانان ونوجوانان بزهکاربررسی مي شود و اگر اختلاف معني داري ملاحظه شود قضيه را دنبال مي كنيم كه آيا اختلاف ناشي ازخودپنداری يا متغير ديگري است و اگر اختلاف معني دار نبوده پس بزهکاری در خود پنداره تاثيري نداشته است در توضيح بيشتر خود پنداري به معناي نگرش ادراك و برداشتي است كه شخص از خود دارد . محور اصلي اين پندار عبارت است از نام شخص ، احساسش نسبت به اندام و بدن خود، تصور كل بدن ، جذبيت و من، در اين تحقيق متغيري است كه به وسيله مقياس خود پنداري را جرز سنجيده مي شود.

اهميت و فايده تحقيق:

با توجه به شواهد و تحقيقات به عمل آمده و تجارب مي بينيم كه كودكان از لحاظ توانائيهاي ذهني يكسان نيستند و هر يك از آنان نيازمند روش و برنامه آموزشي خاص هستند در اين تحقيق جوانان ونوجوانان بزهکاری كه از نظر استعداد و توانائيهاي ذهني در سطح بالاتري هستند مد نظر قرار گرفته اند و از روشهاي آموزشي كه براي آنان به كار مي برند. توجه شده است بدين ترتيب كه جوانان ونوجوانان بزهکاری كه استعداد بالائی دارند چگونه خودپنداره اي دارند.آيا خود پنداره نرمال دارند يا بر عكس خود پنداره اي غير طبيعي و ضعيف دارند و اگر اثبات شود كه خود پنداره ضعيف دارند به بياني ديگر نسبت به توانائيهاي خود با نظري منفي مي نگرند. و تفكر آنان بين آنچه كه هستند، و آنچه كه بايد باشند، خيلي فاصله باشد.پس در پي آن باشيم كه روش مناسبی انتخاب كنيم .اين هدف از آنجا منشاء مي شود كه عده اي معتقدند عوارض منفي از جمله ناسازگاريهاي رفتاري واجتماعي ناشی خودپنداری فردنسبت به خوداست.واگراين عوارض منفي درواقع عوارض ناشی ازخودپنداری هستند. ميخواهيم دريابيم،ومطمئن شويم، كه ازخودپنداره غير طبيعي وضعيف آنان منشاء مي شود يا نه ؟

هدف تحقيق:

هدف كلي ما اين است ، كه به رابطه بين بزهکاری با خود پنداره برسيم، و در جاي مناسب بررسي شيوه هايي از تعليم و تربيت و نيز كشف راههايي است . كه بهترين الگوها را براي رشد فردي و اجتماعي كودكان فراهم مي آورد و از آنجا كه اهميت هر تحقيقي در ميزان ميل به اهداف واقعي آن مستتر است لذا به اميد دستيابي به اهداف كلي و اختصاصي در تحقيق مذكور سعي مي كنيم پيرو واقعي علم و تحقيق باشيم .

فرضيه ها:

بررسي رابطه خود پنداره با بزهکاری جوانان ونوجوانان،

روابط بين خود پنداره بالا و بروز بزهکاری جوانان ونوجوانان،

روابط بين خود پنداره پايين و بروز بزهکاری جوانان ونوجوانان،
سئولات تحقیق:
1- آیا بین خود پنداره وبزهکاری جوانان ونوجوانان رابطه ای وجود دارد ؟

2- آیا بين خود پنداره بالا و بروز بزهکاری روابط معنا داري وجود دارد ؟

3- آیا بين خود پنداره پايين و بروز بزهکاری تفاوت معنا داري وجود دارد ؟

تعاريف مفاهيم و واژه ها عملياتي و مفهومي :

بزهکاری در معنا و مفهوم لفظی خود عمل خطائی قلمداد می شود که ناشی از ترک انجام وظیفه قانونی با انجام یک عمل خطائی است، که جرم قلمداد نمی شود. که این لفظ بیشتر برای کودکان واطفال به کاربرده می شود. بزهکاری در هر حال از لحاظ اصطلاحی معنای بسیار نزدیکی با جرم و تبه دارد. ولی به این لحاظ در برابر اطفال استعمال می شود. که اطفال با توجه به روح لطیف و ساده ای که دارند، نامناسب است، که آنها را به مجرم و تبهکاری عنوان کرد. و ازاین حیث اطفال بزهکار نامیده می شوند. و در برخی از موارد نیز بزهکار به فردی اطلاق می شود که صرفا مرتکب جرم نشده ولی به طور کلی فردی سرکش و ضد اجتماعی باشد.

خودپنداري عبارت است از ارزشيابي كلي فرد از شخصيت خويش اين ارزشيابي ناشي از ارزشيابي ذهني است كه معمولا” از ويژگي هاي رفتاري خود به عمل مي آوريم.در نتيجه ممكن است، مثبت يا منفي باشد .

در تعريف عملياتي خود پنداره : خود پنداره دراین تحقیق عبارت است از خصیصه ای که بوسیله تست خودپنداره راجرز سنجیده می شود .(تست را جرز از دو فرم (الف،ب) تشكيل شده است).

خود واقعي : به مجموعه نگرشها و بازخوردهاي فرد به آنچه كه واقعا” هست معطوف ميگردد و ميزان آن عبارت است از نمره اي كه فرد در فرم «الف» تست را جرز كسب ميكند.

خود ايده آل: به مجموعه آرمانهاي فرد به آنچه كه مي خواهد باشد معطوف ميگردد و ميزان آن عبارت است از نمره اي كه فرد در فرم «ب» تست را جرز كسب مي شود .

(تعاریف ، چارچوب نظری ودیدگاهها)

خود چيست :

حكماي يونان باستان همواره نصيحتي كرده اند كه خود را بشناسيد اين نصيحت خوبي است زيرا به دليل شناخت ناقص و محدود از خود معمولا” در انتخاب رشته تحصيلي در انتخاب شغل در عشق و ازدواج در حقيقت در تمام مواردي كه مي خواهيم درباره موضوع مهمي در ارتباط با آينده آن اخذ تصميم كند دچار مشكل كنيم .روان شناسان حرفه اي به كرات با مردمي مواجه مي شوند كه انتخاب نادرست انجام داده اند هر چند در نظرافرادي كه از خارج به موضوع نگاه مي كنند اشتباه بود انتخاب كاملا” واضح و آشكار است اما اين اشتباه همواره به علت داشتن تصوير نادرست از خود يعني قصور شخص در اين نكته خود را به درستي بشناسد تكرار شده است.2خود مجموع افكار و احساساتي است كه شخص را از هستي فرد خويش و اينكه چيست آگاه مي سازد . خود مجموع تمام چيزهايي است كه شخص از آن خود مي داند علاوه بر ساير چيز ها خود شامل سازمان عقايد نگرشها، ارزشها و مسئوليتهاي هر شخص است خود عبارت است از مجموع تمام محيط ذهني و محيط ذهني و خصوصي فرد .خود شامل دنياي دروني هر شخص است در مقايسه با جهان بيروني كه شامل اشياء و اشخاص مي باشد خود هان فرد است از ديدگاه خويش همان چيزي است كه بالفظ«من » به آن اشاره مي شود خود را شخصيت نيز توصيف كرده اند (آلپورت) خود هم ثابت است و هم متغير و شامل … طبيعت ثابت شخص با اضافه تمام عواملي كه وابسته به زمان و مكان بوده و تغيير پذيرند .3جورج هـ . ميد از جمله كساني است كه به منشاء اجتماعي خود معتقد است و در اين مورد مي نويسد خود اساسا” يك سازمان اجتماعي است كه در جريان تجارب اجتماعي پديد مي آيد …و خارج از خود تجارب اجتماعي وجود نخواهد داشت .

به نظر ساليوان خود عبارت است از ارزيابيهايي كه در شخص منعكس شده اند و نخستين تجاربي كه در رشد خود موثر است از تماس با ديگران حاصل مي شود و بناي اولين خود سنجي كودك ، افكار و احساسات ديگران نسبت به اوست . نظر اشخاص مهم در پي ريزي خود اهميت زياد دارد . ساليوان معتقد است كه شخصيت را نمي توان از پيكره پيچيده روابط خصوصي جدا كرد .ساليوان نيز مانند هورناي و مردم و ديگران معتقد است كه بين نظرهاي شخصي نسبت به خود و نسبت به ديگران ارتباط متقابل و نزديك برقرار است . كسي كه خود را محترم مي شمارد و براي ديگران نيز احترام قائل است اگر نسبت به خود اعتماد واقعي داشته باشد به ديگران نيز اعتماد خواهد داشت .

چگونگي تشكيل خود پنداره :

تعدادي از روان شناسان ادعا كرده اند كه كليد اصلي درك رفتار هر فرد نحوه نگرش هر فرد نسبت به خودش است بويژه كامبز واسينگ (1959) معتقدند كه حفظ و تقويت خود ادراك شده انگيزه كليه رفتارها مي باشد . در حاليكه جورارد (1964) استدلال مي كند هر جا كه تجربه اي با ديدگاه شخص نسبت به خود سازگاري داشته باشد تاثيرات آن تجربه مورد استفاده قرار ميگيرد اما هنگامي كه تجربه با خود پنداره فرد مطابقت نداشته باشد و تاثيرات تجربه فوق مضطرب كننده و براي فرد غير قابل قبول شده و گوشه گيري مي شود همه ما خود پنداري و عزت نفس ديگران را با نحوه برخوردمان با آنها تحت تاثير قرار مي دهيم .نقص عزت نفس يك شخص چه چيزي جزء توهين و تقويت ديدگاه همان نسبت به خود چه چيزي جزء تعريف و تمجيد مي تواند باشد .اگر به ما توهين شود احساس نا امني كرده و حس مي كنيم از ارزشمان كاسته شده، خود را توجيه كرده و قانع مي كنيم اين امر تجربه اي ناخوشايند است كه تلاش مي كنيم در آينده از آن اجتناب كنيم .اگر از ما تعريف و تمجيد شود مي درخشيم و شكوفا مي شويم ، آرامش مي يابيم و نسبت به كسي كه تنها ارزش ما را درك كرده و بلكه آن را به وضوح بيان داشته احساس دلگرمي و نزديكي مي كنيم . چنديدن روان شناس رشد « داريكسون 1963و اسروف 1978) بر نقش تجارب عاطفي اوليه « يعني رفتار از جانب پرستار اصلي» در تعيين حس سلامت هيجاني و خود ارزشي شخص تاكيد كرده اند كه در مورد بچه بجاي رشد بي حد شناختي در اعتقادات خاص در مورد خود بيشتر ياد ميگيرند كه محيط آنها ارضاء كننده و يا متفاصم و بيهوده است .

حتي نوزادان خيلي كوچك نيز به نظر مي رسد كه دريابند كه مورد پذيرش با عدم پذيرش قرار دارند بچه ها احتمالا” اين تجارب اوليه اجتماعي را به حس اصلي غرور يا شرم تفسير مي نمايند.

اجزاي الگوهاي شخصيت :

الگوي شخصيت متشكل از يك هسته يا مركز ثقلي بنام خود پنداري و يك سيستم مركب از پاسخ هاي كسب شده بنام «خصايص مي باشد اين دو رابطي متقابل دارند و هسته مركزي خصايص را كه از ارزشهاي خاص فردي در سازگاري با موقعيت هاي زندگي مي باشد تحت تاثير قرار مي دهد براي نشان دادن ارتباط متقابل اين طرح مي تواند با برخي مقايسه شود كه در آن مركز چرخ تحت تاثير قرار دارند ، همنطور هم خصايص بوسيله خود پنداري متاثر مي شوند .

اجزاي خود پنداري :

خودپنداري داراي سه جزء اصلي ادراكي، تصويري ، و نگرشي جز اداراكي تصويري است كه فرد نسبت به اندام ظاهري خود و برداشتي كه ديگران از ظاهر وي ميكنند دارد. و شامل تصويري كه وي از چنين بت و همخواني جنس بدنش و قسمته هاي مختلف بدن همانند ماهيچه هايش دارد تصور فرد نسبت به رفتارش و اعتباري كه اين عوامل در نظر ديگران به او مي دهد، مي باشد .جزء اداراكي اغلب «خود پنداري جسماني »ناميده مي شود .جزء تصوري ، برداشت شخص از ويژگيها و خصوصياتش ، توانائيها، زمينه ها، خواستگاه و آينده وي مي باشد اين جزء اغلب «خودپنداري رواني »ناميده مي شود و شامل آن دسته از خصوصيات انطباقي زندگي مانند صداقت، اعتماد به نفس، استدلال،شجاعت و خصوصيات منفي مي باشد . جزء نگرش: شامل اعتقادات ، عقايد، ارزشها و ايده ها، آرزوها و تعهد هايي كه فلسفه زندگي فرد را مي سازند مي شود .

اجزاي خود پنداري :

نگرش و احساس نسبت به خود آموختني است كولي اولين كسي بود كه اظهار داشت منبع اصلي ديد فرد نسبت به خود واكنش افراد ديگر است و اين عقيده بطور كامل در قوانين يادگيري اجتماعي جا گرفته و قابل توجيه است وبه عبرت ديگر تنها به كودكان ياد مي دهيم كه چگونه رفتار كنند و هيجانات خود را مقابل ديگران سازگار نمايند بلكه به آنها مي اموزيم كه چگونه در مقابل خوشان رفتار كنند و هيجانات خود را سازش دهند .

كودك مورد محبت و دوست داشتني است كه والدين خواستار او بوده و آمدنش خوش آمد گفته شده باشد . توجه به والدين مستقيما” به او بوده و تاثير علاقه و مواظبت والدين ايجاد ارزشمندي را در نظر كودك تضمين كرده است درطول تمام روزهاي زندگي او شواهدي از تحسين از سوي والدين را احساس كرده و شنيده است .

برعكس كودكي كه دريك رديف متعددازفرزندان يك مادردرمانده كه به سختي خودراباشرايط خانه داري وحشتناكي وفق مي دهدقرارداردوفرزندپنجم است ممكن است كمترين وقت وتوجه خودرابه خودجلب كند .

بخاطر آنكه ساير خواسته هاي فشار آور از مادر زياد هستند .

بنابراين اين كودك ممكن است بيش از آنكه حتي وارد مدرسه شود تنها بياموزد كه او چيزي نيست جزء يك مزاحم و مايه آزار يك بلاي آسماني و همواره دست و پاچلفتي و بي دقت و …

كوپه اسميت(1967) بطورخلاصه شرايط زندگي اوليه اي راكه به خود پنداري مطلوب و سازنده اي مي انجامد .

مورد آزمون قرار داد و دريافت كه موارد زير ابتدائا” بطور مستقيم با جريان خودپنداري مرتبط بودند :

روابط محبت آميز والدين در يك خانواده وابسته و نزديك و صميمي

ارتباط حزب با والدين

ارائه رهنمودهاي واضح و روشن براي رفتار بوسيله والدين

آزادي براي عمل در چهار چوب آن محدوده هاي مجاز شده از سوي والدين

تشويق و اعتماد به خود

انتقال مهارتهاي اجتماعي به وسيله آموزش
يشل آرجيل كه به طور گسترده اي(بخصوص در كتاب تعاملهاي اجتماعي 1969) در مرد مفهوم خود و رفتار درون فردي مطلب نوشته است اظهار داشت كه ما از ساير افراد شيوه هايي كه ما را طبقه بندي ميكنند به طور مداوم دريافت ميكنيم و ياد ميگيريم اين دسته بنديها يا قبول هستند يا نيستند .
براي مثال ما بدون هيچ مشكلي نام، جنسيت ، سن و مليتي را كه به ما اطلاق مي شود را قبول داريم. گرچه اينها بدليل آنكه درزندگي وزمره مفيد فايده هستند در اصل توصيفاتي قالبي و كاملا” عيني قابل قبول مي باشند .

اكثر ما بدنبال ديد مستدل مثبتي در مورد خودمان هستيم و شنيدن ارزيابي هاي منفي كه از ما يا رفتارمان مي شود برايمان دردناك است و واكنشهاي حمايت از خود را در ما فرا مي خواند.

پیشینه تحقیقات داخلی:

آقای کاظمی در مطالعه اي تطبيقي بيان كودكان عقب مانده ذهني عادي و تيز هوش ورابطه خود پنداره بین آنهانشان دادند كه ديدگاه نظام شناختي درباره تحول مرحله اي صدق مي كند در اين پژوهش تيز هوشان داراي تحول متفاوتي بودند. حقيقتي مزبور در تعيين ميزان پيشرفتهاي تيز هوشان در طي تحول اظهار مي دارند كه ممكن است تيز هوشان مراحل را سريعتر بپيمايند (كاظمي حقيقي 1371).

اما اين وضعيت در طي مراحل سني ثابت نبود(مذكور از كاظمي حقيقي 1371) به طور كلي از اين بخش ميتوان اين گونه نتيجه گيري كرد كه برخي از نظريه پردازان به وجود مراحلي در رشد شناختي اعتقاد دارند و آموزش و تمرين را در جهش از اين مراحل داراي تاثير چنداني نمي دانند ولي برخي ديگر به تاثير آموزش و يادگيري تراكمي اهميت بيشتري دارد و امكان تسريع در رشد ذهني را ميسر مي دانند .

در تحقيقی آقای یاری به بررسي رابطه خودپنداره بر جهش تحصيلي دانش آموزان پسر13-10 ساله نواحي 1و2 آموزش و پرورش شهرستان اراك در سال 84-83 انجام داد. (یاری 1384)

جامعه آماري تحقيق شامل داشن آموزان 10 تا 13 ساله پسر شهرستان اراك در نواحي 1و2 آموزش و پرورش اراك مي باشد.روش نمونه گيري روش تصادفي خوشه اي بوده وابزارتحقيق تست راجرز دردو فرم (الف و ب)

ونتیجه بدست آمده از تحقیق این بود که نسبت خودپنداري در هر دو گروه يكسان نمي باشد به عبارت ديگر نسبت خودپنداري بالا در دانش آموزان جهشی بسيار بالاتر از همين نسبت در دانش آموزان غير جهشي مي باشد و خودپنداري بالا نقش به سزايي در جهش تحصيلي دارد .و نتيجه گرفت که بين نسبتهاي مورد مقايسه تفاوت معناداري وجود دارد . و به عبارت ديگر نسبت خودپنداري پايين در دانش آموزان جهشي بسيار كمتر از همين نسبت در دانش آموزان غير جهشي مي باشد .

پیشینه تحقیقات خارجی:

كوهن و مك پارتلند (1954) در روان شناسي كه خصوصا” به مسئله خود پنداري علاقمند بودند بعبارتي در كار تحقيق در مورد تغييرات در اين زمينه فعاليت مي كردند تستي 20 عبارتي را كه در آن آزمونيها خواسته ميشود كه 20 پاسخ به سوال من كه هستم ارائه دهند فراهم آورند آنها از اين تكنيك براي آزمودن خودپنداري 100 بيمار كه دريك بيمارستان رواني ارجاع داده شده بودند استفاده كرده و دريافتند كه خودپنداري بيماران بطور محسوس با انواع مختلف رفتار آنان در بيمارستان بستگي دارد معناي آن اين است كه هر تغيير ناگهاني در شيوه اي كه يك فرد خودش را مي بيند احتمالا” همواره با رفتار غير مشخص خواهد .

كارهاي كارل را حرز و اشاعه درمان مراجع محوري بوضوح در پايه و بنيان با درك روز افزون در مورد اينكه چگونه خود و احساس در مورد خود به وجود مي آيد در رابطه است .

كارنر(1985)رابطه ميان مراحل تحول و تيز هوشي وخود پنداری را برسي نمود در مطالعه او 673 كودك 10 تا 16 ساله كه در يك برنامه غني سازي تابستاني شركت كرده بودند را مورد آزمون قرار داد .

كودكان در زمينه اندازه گيري تحول شناختي از ديدگاه پياژه تحت اجراي آزمون مداد كاغذي قرار گرفتند نتايج مطالعه نشان داد كه افراد تيز هوش و هوشمند داراي خودپنداری بالاو هوشبربالاي 110 در كليه سطوح سني نسبت به افراد عادي نمرات بيشتري كسب كرده اند.

تيز هوشان در مقايسه با افراد هوشمند (با هوشبر بين 129-110) در سنين پايين عملكرد بهتري بودند اما در طي دوران بلوغ تفاوت بدست نيامد،در مجموع افراد تيز هوش تقريبا” 2 سال و افراد هوشمند 1 سال پيش افتاده تر از افراد عادي بودند .

راجرز از اولين كساني بود كه به طور تجربي اثرات فرمهاي شخص درماني را در كتاب درمان مراجع محوري به سال 1951 به چاپ رسانيد مورد تحقيق قرار داد . راجرز استدلال كرد كه در طي جريان اين نوع درمان مراجعين به اينكه خود را تا حدود بيشتري با ساير مردم در نظر گرفته توجه كنند دست مي يابند و علاوه در تطبيق نگرشهاي مثبت بيشتري نسبت به خودشان موفق بوده اند.

اين امر در بهداشت رواني يك پيشرفت عمده محسوب مي شود در يك جمع بندي كلي حجم قابل توجهي از شواهد وجود دارند كه همگي به اين نظريه اشاره مي كنند كه ما در حقيقت از طريق نگرشهاي افراديكه نسبت به خودمان و شيوه اي كه آنها با ما رفتارميكنند ياد مي گيريم كه چه احساس در مورد خودمان داشته باشيم . كاربرد هاي اين نظريه براي والدين ، معلمان،استخدام كنندگان،مددكاران اجتماعي و در واقع تمام كساني كه كارشان به رابطه نزديك به عامه مردم منجر مي شود ، بسيار پر اهميت است ، اين كابردها در برخي تخصصها خصوصا” پزشكي و پرستاري شروع به كشف و استخراج شده اند .

ماهيت خودپنداري :

هر فرد در ذهن خود تصويري از خويشتن دارد كه آن را خود انگاره يا خود پنداره مي نامندبه اعتقاد صاحبنظران قسمت عمده ويژگيهاي شخصيتي ، منش و خصوصيات رفتاري هر فرد به تصويري كه از خود در ذهن دارد يعني خود انگاره وي بستگي دارد .

انواع خودپنداره :

تقسيم بندي هاي متعددي درباره خود پنداره انجام گرفته است اما در اين جا بدون آوردن اين تقسيم بندي انواع خودپنداري مشترك در ادبيات مربوط به طور مختصر معرفي مي شود .

خودپنداري واقعي:

برداشتي كه فرداز خويشتن دارد يا آنچه كه فرد در حال حاضر از وجود خويش احساس مي كند در ديدگاههاي اسلامي چنين آمده است كه انسان وفتي روي به درگاه الهي مي كندخودداقعي خويش رانيزكه پرتوي از عالم روبروي است باز مي يابد هر چه بيشتر اشتغال به ياد خدا كند به همان اندازه با خود واقعي آشنا مي شود .

خودپنداري مثبت:

اين خودپنداري اغلب درسايه فراهم آوردن زمينه هاي بروزاستعدادوتوانائيهاورغبت هاودرپي آن موفقيت و كسب پاداش شكل ميگيرد شخصي كه داراي اين نوع خودپنداري است شخصي است كه داراي در خود احساس كفايت ارزش، شايستگي و اعتماد و اطمينان پيدا مي كند .

خودپنداري منفي:

خودپنداري منفي معمولا”دروي شكستها شكل گرفته وفردداراي اين نوع خودپنداري درخود احساس بي لياقتي، ناشايستگي،تنفر، انزجار،حقارت و بي اعتمادي ميكند خود پنداره فردي بيانگر خصوصيات فرد است از ديدگاه خودش و اين خود پنداره از خصوصيات جسماني تا هويت جنسي ، قومي، طبقه اي، اجتماعي،اقتصادي فرددر طول زمان را در بر مي گيرد .

خودپنداري اجتماعي:

ويژگيها يا خصوصيات رفتاري شخص است كه وي تصور ميكند كه ديگران وي را مشاهده مي كند.

خودآرماني با توجه به خودپنداره شخصی فرد:

اين آرمان ها خودپنداره هايي هستند از آنچه كه فرد شخصا” اميدوار است همانند آنها باشد .

خودآرماني با توجه به خودپنداره اجتماعي فرد:

اين آرمانها پنداره هايي هستند از آن چيزي كه فرد دوست دارد ديگران او را آن گونه مشاهده كنند .کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه درآینده است.بنابراین مسائل آنان ازجمله مسائلی است که بایدبه آنهاتوجه ویژه ای مبذول داشت. بررسی ریشه ای مسائل اطفال وازآن جمله بزهکاری اطفال،برای رسیدن به یک جامعه ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود.ازطرف دیگربسیاری ازافرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند،همان کودکان بزهکار دیروز هستند . از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل وعوامل بروزجرم درمیان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده واز سوی دیگر این طبقه از جامعهدارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب باشرایط وموقعیت این افراد اتخاذ شود.این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد.برخورداری ازیک سیاست جنائی وکیفری متناسب باشرایط و وضعیت صغارونوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند.

تعریف طفل بزهکار:

اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاریهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود.

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .در کشور ما تا قبل از تشکیل دادگاه های اطفال ( مصوب سال 1338 ) مرجع قضایی واحد و صلاحیت داری برای رسیدگی به بزهکاری اطفال پیش بینی نشده بود . با تصویب این قانون دادگاه ویژه اطفال تشکیل شد . متاسفانه با تصویب قانون اصلاح برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361وتشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2 ،حسب رای وحدت رویه قضایی شماره 6 – 23 / 2 / 64 ،دادگاه ویژه اطفال از نظام قضایی حذف و رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان بر حسب نوع و شدت جرم

ارتکابی در صلاحیت دادگاه های کیفری 1و 2 قرار گرفت از نظر تاریخی بنظر می رسد که اقدامات مقابله ای با بزهکاری اطفال و نوجوانان و در عین حال ریشه یابی آن خیلی دیر انجام شده واین موضوع از جمله مسائلی است که نهایتا به یک یا دو قرن پیش باز می گردد.

قوانین مربوط به بزهکاران صغیر در حیطه بین الملل:

اسناد و قطعنامه های مختلفی از سوی سازمان ملل صادر شده است که بعضی از آن ها به مثابه قانون است و جنبه الزامی دارند و در مقابل برخی دیگر از این اسناد جنبه ارشادی داشته و فاقد جنبه الزام است .در مورد اسناد الزام آور ناظر بر اطفال بزهکار باید گفت که تنها معاهده حقوق کودک ، از این جنبه الزام آوری برخوردار است . این معاهده از طریق مراقبت های اساسی آموزشی و بهداشتی ، رسیدگی به حقوق کودکان را آغاز کرده و در عین حال از کودکان و نوجوانان در مقابل بهره کشی و سو استفاده های مختلف من جمله بهره کشی در زمینه کاری حمایت می کند .در مورد اسناد ارشادی ناظر بر اطفال بزهکار در زمینه عدالت کیفری اطفال می توان به مجموعه قواعد حداقل سازمان ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال و همچنین قواعد ملل متحد راجع به حمایت از اطفال محروم شده از آزادی اشاره کرد .آمار و ارقام مربوط به بزهکاری اطفال و نوجوانان :

در كوششي براي شناخت سبب شناسي بزهكاري روز نبيوم (1989) دريافت كه نوجواناني كه پيوند قومي با والدينشان دارند كمتر مستعد براي انجام بزهكاري هستند . فالانري و همكاران( 1999) گزارش داده‌اند كه نوجوانان بدون والدين به ويژه در زمان ساعات بعد از مدرسه استعداد بيشتري براي دست زدن به اقدامات بزهكارانه دارند. فيشرراستون و همكاران (1993 ) عنوان كرده‌اند كه در جوانان خانواده‌هاي والديني سالم (زوج والديني) مشكلات مدرسه كمتري نسبت به كودكان خانواده‌هاي تك والديني گزارش مي‌شود .

طبق گزارشی که یکی از حقوقدانان به نام گادلی برای سومین کنگره جرم شناسی تهیه کرده بود ، نشان می داد که هفتاد درصد از کودکان و نوجوانان بزهکار، خانواده گسسته و در هم ریخته داشتند و آمار مشابه در کشور ایران بر روی اطفال کانون اصلاح وتربیت شهر تهران (1351-1348 ) نشان داد که بین چهل تا پنجاه درصداین اطفال متعلق به خانواده های از هم گسیخته بوده اند.همچنین در پژوهشی علمی دیگری که در بند اصلاح و تربیت اردبیل به انجام رسیده ، از لحاظ فراوانی بزهکاری نشان داده شده که بیشترین رقم بزهکاری را نوجوانان بین هیجده تا بیست سال مرتکب شده اند (8/53 درصد) . از لحاظ سطح تحصیلات نیز نتایج بدست آمده حاکی از اینست که دقیقا یک رابطه معکوس بین فراوانی بزه و تحصیلات این افراد بزهکار وجود دارد . در واقع هر چه سطح تحصیلات آن ها افزایش یافته ، درمقابل فراوانی ارتکاب جرم در آن ها کاهش یافته است . در مورد رابطه تعداد خانوار افراد بزهکاردر مقابل فراوانی بزه نیز باید گفت که در کل نوجوانان بزهکار با خانواده پر جمعیت ، بیشتر ازنوجوانان بزهکار با خانواده کم جمعیت مرتکب اعمال ضداجتماعی می شوند.ازاطلاعاتی که این پژوهش بدست آمده،به خوبی نمایان است که خانواده بزهکاران دچارنوعی اختلال واشکال به صورمختلفی همچون ازدواج مجدد،اعتیاد و … می باشند.

عوامل موثر در بزهکاری اطفال و نوجوانان:

عوامل گوناگونی در بروز بزهکاری موثر است و تنها نمی توان علت خاص و واحدی را برای آن در نظر گرفت عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی ، اقتصادی ، فیزیولوژیکی و … در کنار هم باعث می شوند که بزهکاری در نوجوانان واطفال به ظهور برسد.

نقش خانواده:

محیط خانواده اولین محیطی است که فرد در آن رشد می کند و هنجارها را می آموزد . علی رغم اینکه بسیاری ازعوامل دروقوع بزهکاری اطفال ونوجوانان دخیل اند امادرگام نخست این خانواده ها هستندکه نقش تعیین کننده ای در سرنوشت اطفال دارند . چنانکه با تربیت درست می توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند ویا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند معمولا والدین اطفال یا نوجوانان بزهکاراز نظر رفتاری یا بسیار خشن وسخت گیر هستند و یا نسبت به فرزند خود بسیار بی توجه و سهل انگار هستند .غالباوالدین این دسته ازاطفال و نوجوانان در ارتباط برقرار کردن با فرزند خود دچار اشکال هستند و نمی توانند به درستی به تکالیف خود نسبت به فرزندشان عمل کنند .دانشمندان با پژوهش ها ی اجتماعی ، وضع نابسامان محیط خانوادگی رادربروز جرائم تایید کرده اند و اذعان داشته اند که وضع خانوادگی شخص رابطه ی مستقیم بابروزحالت خطرناک و بزهکاری وی دارد.از نظر تحصیلات و مسائل فرهنگی ، فرزندان خانواده های سطح پایین ومتوسط به مراتب بیشتراز فرزندان خانواده های روشنفکر وسطح بالای جامعه در معرض ارتکاب جرائم مختلف هستند.بنابراین نبایدسیاست جنائی خاص بزهکاران صغیر و نوجوان را ازسیاست حمایت خانواد ه جدادانست.به عبارت دیگر حمایت درست از نهاد مقدس خانواده و نظارت اساسی وکارشناسانه بر آن سبب کاهش جرائم خاص صغارونوجوانان خواهد شد به نظر روانشناسان اگر شخصی در محیط خانواده از نظر رفع نیاز های اساسی جسمی و روانی مانند نیاز های عاطفی ارضا نشود ، به احتمال فراوان در آینده ای نه چندان دور به طرق مختلف به اعمال ضد اجتماعی دست زند.عدم وجود محبت ، ارتباطات صمیمی ، تفاهم متقابل و در عین حال وجود تشنج در خانواده،ازهم گسیختگی خانواده ، طلاق ، فوت والدین و… از جمله عواملی هستند که در وقوع بزه توسط نوجوانان واطفال موثر است .همچنین نحوه تنبیه والدین در مقابل سرپیچی های کودک و شلوغ کاری های وی نیز طبق بند 1 ماده 59 قانون مجازات اسلامی و همچنین تبصره 2 ماده 49 باید همراه با دو شرط باشد . اولا تادیب اطفال باید در حد متعارف باشد و ثانیا این تنبیه باید ضرورت داشته باشد . در واقع این دو ماده به نوعی جنبه پیش گیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان دارند .متاسفانه در قوانین موضوعه ما مبنا و معیاری برای ضرورت تنبیه اطفال آورده نشده است و به نظر می رسد که این مساله توسط عرف جامعه تعیین می شود . بسیاری از فقیهان در مورد حد و میزانی که تنبیه ضرورت پیدا می کند ، نظرات گوناگونی داده اند که خود جای بحث دارد و در این مجال نمی گنجد.

عوامل اجتماعی:

جامعه ای که از یک ثبات و پایداری اجتماعی برخوردار نیست و دائما دچار هرج و مرج و بی نظمی از قبیل جنگ ، شورش ، اختلافات طبقاتی ، آلودگی هوا ، وضع بد سکونت ، جمعیت بالا و … باشد ، قطعا شرایط و بستر مساعدی را برای ارتکاب بزه فراهم می کند و بالعکس جامعه ای که ازیک ثبات و نظم اجتماعی واقعی برخوردار است ، می تواند به مرور زمان ریشه های بزهکاری و عوامل آن را در خود بخشکاند .عوامل اقتصادی:

فقر از عوامل اصلی ایجاد بزهکاری است . کمبود امکانات نظیر امکانات بهداشتی ، خوراک ، پوشاک و مسکن باعث می شود نیازهای اشخاص بر طرف نشده و موجب تحریک وترغیب آن ها به ارتکاب بزه های مختلفی می شوند . درچنین شرایطی برخی از والدین از کودکان خود برای ارتکاب جرائمی همچون سرقت استفاده می کنند و یا با وادار کردن فرزندانشان به تکدی گری آن ها را وسیله ای برای امرار معاش قرار می دهند .نقش دوستان و همسالان:

از دیگر عوامل موثر در بزهکاری اطفال ، دوستی با افراد فاسد و بی بند وبار است . نوجوان اغلب رفتار خود را با الگوهای رفتاری دیگر دوستانش همانند سازی می کند و به شدت از آنان تاثیر می پذیرد.

نوجوانی که از خانواده طرد می شود برای جبران کمبود های عاطفی و روانی اش ، برای کسب حمایت و تایید به دوستان هم سن و سا ل خود روی می آورد . وی به دنبال افرادی می گردد که مانند خودش هستند . از این رو احتمال دارد با تحریک و تشویق دوستان نا باب خود دست به اعمال ضد اجتماعی و خلاف بزند .عوامل روانشناختی:

روانشناسان عوامل گوناگونی را برای بزهکاری اطفال احصا کرده اند . بزهکاری با صفات روانشناختی مختلف و متنوعی همراه است که برخی از آنها عبارتند از هوش کمتر از متوسط ، خلق و خوی پرخاشگرانه و … . روانشناسان ثابت کرده اندکه بزهکاران نسبت به دیگرافرادبه مراتب ازعزت نفس پایین تری برخوردار بوده اند . اگر به گذشته ی اطفال و نوجوانان بزهکار توجه داشته باشیم ، خواهیم دید که اکثر قریب به اتفاق آن ها ، به نحوی از انحاء مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.درمباحث روانشناختی ،این نظریه دربین قشری از روانشناسانوجودداردکه اگرکودکی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته ، فردی برون گرا باشد ، در آینده خود به طرق مختلفی در مقام انتقام برخواهد آمد . همچنین میزان آزار و اذیت و مدت زمان این آزار و اذیت از عوامل موثر ارتکاب بزه در اطفال و نوجوانان است که این عوامل تحت عنوان کودک آزاری بحث مفصل و جداگانه ای را می طلبد که در این مجال نمی گنجد و به توضیح مختصر در مورد آن بسنده کردیم.

علت های دیگر بزهکاری:

از عواملی که سبب افزایش بزهکاری اطفال و نوجوانان می شود ، می توان به مهاجرت از روستا به شهر و مشکلات مربوط به حاشیه نشینی اشاره کرد .بعضی از جرم شنا سا ن معتقدند که امروزه مهاجرت های داخلی و همینطور بین المللی ، یکی از دلایل عمده ی افزایش نرخ بزهکاری مخصوصا در میان نسل اول مهاجران است .همچنین پیشرفت و گسترش وسائل ارتباط جمعی می تواند از دیگر عوامل بزهکاری باشد . بدین صورت که پخش فیلم های رزمی و جنگی ، نشان دادن روش های سرقت و … هر کدام به نوعی می تواند

تاثیراتی منفی بر کودکان بگذارد و در عین حا ل موجب سوق دادن آن ها به ارتکاب بزه های گوناگون گردد .همانطورکه در عالم واقع می توان گفت ، عامل مستقیم و مباشر اصلی این نوع جرائم خود طفل یا نوجوان است و عنصر مادی جرم توسط وی واقع می گردد . در عین حال درعالم مجازی می توان گفت عوامل دیگری نیز مانند عدم ثبات اجتماعی ، فقر، خانواده ی از هم گسیخته و … به عنوان معاونان جرم دروقوع اینگونه بزه ها موثر هستند و به طورغیرمستقیم و به وسیله ی تحریک و ترغیب اطفال یا نوجوانان تاثیر خود را بر عمل آن ها می گذارند .در مورد اطفالی که مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، باید به این نکته مهم توجه داشت که بدلیل شرایط سنی حساس و ویژه این قشراز افراد جامعه ، نباید عناوینی همچون مجرم یا بزهکاربالفطره را در مورد آن ها به کار برد . در واقع برچسب زنی و به کاربردن این عناوین از لحاظ روحی و شخصیتی می تواند تاثیرات زیانباری بر اطفال داشته باشدمتاسفانه طبق مطالعاتی که در مورد اطفال بزهکار انجام شده ، این موضوع مشخص شده که برچسب زنی زیر عنوان مجرم یا نقص کننده قانون به مراتب از سوی خانواده ها بیشتراز نهادهای کیفری انجام می گیرد! به هر حال شایسته است برای ریشه کن شدن مساله بزهکاری اطفال و نوجوانان و پیشگیری از وقوع اینگونه جرائم در آینده ودر نهایت رسیدن به جامعه ای مطلوب که نظم و امنیت نسبی و در عین حال عدالت اجتماعی بر آن حاکم باشد ، در اتخاذ روش متناسب با وضعیت کودکان و نوجوانان تلاش شود . زیرا ممکن است برخورد نسنجیده و غیر کارشناسانه ، نتیجه معکوس به بار دهد و موجب تشدید وضعیت انحرافی و بزهکاری این قشر از افراد جامعه گردد.

خصوصيات عاطفي ـ اجتماعي كودكان دارای خودپنداره بالا :

كودكان فوق مانند ويژگيهاي شناختي از نظر عاطفي نيز داراي مشخصاتي است كه او از ساير افراد عادي متمايز مي سازد لذا با توجه به اهميت اين متغير در تحقيق حاضر ضروري است كه به بررسي اجمال خصوصيات بپردازيم به طور كلي كودكان مورد نظراغلب شادمان و مورد علاقه ديگران مي باشند ولي از آنجا كه كودكان تافته جدا بافته نيستند در واقع تنها كودكاني با ويژگيهاي خاص هستند آنها نيز در طي دوره رشد وبلوغ مانند ديگر كودكان با مشكلاتي مواجهه هستند علاوه بر آن نبوغ آنها ممكن است سبب ايجاد مشكلاتي شود كه در بين كودكان مستعد ، مشترك است بعنوان مثال گالبريت(1985) شكايات بيش از 400 دانش آموز را مورد مطالعه قرار داد در اين مطالعه تقريبا” تعداد پسران شركت كنند و سن آنها بين 7 تا 18 سال متغير بود. نمونه اي از شكايات اين افرادعبارتند ازهيچ كس براي ما توضيح نمی دهد، كه خودپنداری بالاچه معنايي دارد .والدين ، معلمان، دوستان از ما متوقعند كه كامل و بي نقص در همه اوقات بهترين باشيم .كارهايي كه ما در مدرسه انجام مي دهيم خيلي ساده است و براي ما خسته كننده اند . شكايات فوق نشان مي دهند گوشه اي از مشكلات خاص كودكان باخودپنداره بالا است كه مسلما” به طور بالقوه مي توانند زمينه هاي برابري ايجاد مشكلات عاطفي و اجتماعي در آنها فراهم مي سازند علي رقم اين مشكلات تعداد زيادي از آنها سمت رهبري را در فعاليتهاي مدرسه به عهده مي گيرند اغلب آنها از نظر عاطفي با ثبات و متكي به نفس هستند و در برابر اختلالات عصبي كمتر از كودكان معمولي آسيب پذيرند اين كودكان نسبت به خود نظري مثبت دارند (كول من و ديگران 1985)همچنين برادي و بن باو (1986) آشكار ساختند كه جايگاه مهار تيز هوشان غالبا” دروني است يعني شخصا” خود را كنترل و ارزيابي ميكنند . اين تصور عمومي و دائمي نادرست درباره افراد تيز هوش بخصوص آنهايي كه در هنر سرآمد هستند اين است كه آنها در برابر بيماريهاي رواني آسيب پذيرند ، اين فكر، كه جنون ونبوغ همراه است موردي بوده است كه رهايي ازآن كار ساده اي نيم باشد (لومبروز، و ديگران 1984 ) حتي فرويد تصور مي كرد كه هنرمندان به علت تضادهاي ناخودآگاه ازدنياي واقعي گريزانندولذابه كوششهاي خلاق دست مي زنندوجود چنين عقايدي باعث شده است .

كه كار از بين بردن اين اضافه با مشكل مواجه شود اين درست است كه برخي هنرمندان دچار ناهنجاري رواني بوده اند اما موفقيت ها يشان احتمالا به رغم پريشا نيهاي عاطفي و نه به علت آن صورت گرفته است.

ترمن در طول تحقيق معروف خود بر روي تيزهوشان در سال 1945 كه بيش از 20 سال از شروع مطالعه مي گذشت و همچنان آزمودنيها دنبال ميشدند در رابطه با سلامت رواني و سازگاريهاي آنها دريافت كه تقريبا” 80 درصد آنها سازگاريهاي رضايت بخش در حدود 15 درصد ناسازگاريهاي اندك و 5 درصد ناسازگاريهاي شديد داشتند اين موضوع به وضوح پايين تر از انتظار عمومي وقوع ناسازگاري شديد است ، ترمن نتيجه گرفت كه سازگاري عاطفي بالاتري كه در كودكي تيز هوش ديده شده بود در بزرگسالان نيز پا بر جا مانده بود (كرك 1972) در همين رابطه به برخي ديگر از پژوهشهاي انجام شده كه از سازگاري مطلوب تر كودكان تيز هوش حمايت مي كنند اشاره مي كنيم .

ميلر(1956) دريافت به كودكان تيز هوش به طور داراي كحبوبتر از دانش آموزان متوسط يا عقب مانده بودند كرستتر (1952) گروهي از كودكان با هوش بالا(هوشبر 16 و بالاتر) را در كلاسهاي اختصاصي مورد مطالعه قرارداد و دريافت كه در مجموع آنها از نظر اجتماعي به خوبي سازگار بودند ضمنا” او هيچ ارتباطي بين سطوح هوش و پايين بودن سازگاري اجتماعي مشاهده نكرد.

كالاكر (1958) و مارنين(1961) هر دو دريافتند كه تيز هوشان از نظر محبوبيت در حد بالا و بالاتر و توسط درجه بندي مي شوندكالاكرنتيجه گرفت كه كودكان تيزهوش توانايي بهتري را نسبت به كودكان متوسط در پيش بيني روستاي كه انتخاب ميكنندداراهستنداين درك اجتماعي ممكن است موجب محبوبيت بالاترآنها شده باشد .

بالاخره گالوكسي (1988) در تحقيق بر روي 90 كودك تيز هوش با هوشبر بالاي 135 نشان داد كه كودكان با هوشبر بيشتر از 150 سطح بالاتري از آسيب شناسي رواني را نسبت به كودكان با هوشبربين 136-140 دارا نيستند و آزمونيها به وسيله مشاوران ، والدين و معلمانشان داراي مشكلات رفتاري در حد باليني درجه بندي نشدند. از سوي ديگر آلتمن و ويتمور (مذكور از كاظمي حقيقي 1371) اخطار مي دارند كه تيز هوشان از برخي مشكلات و مسائل هيجاني و اجتماعي فشار آور رنج مي برند آلتمن متذكر مي شود كه دارا ديدگاه مر بيان ويژه و تيز هوشان خطاهاي تربيتي ناشي از اين فرض است كه تيز هوشان داراي هيچ نوع مشكلات اجتماعي و هيجاني نيستند ولي در حقيقت كنش شناختي فوق العاده توانايي درك مسائل بزرگسالان تفكر عال يدر مباحث ارزش ـ رشد سريع نسبت به همسالان و آگاهي تفاوت خويش نسبت به افراد عادي مي توانند منجر به سخت گيري و بلند همتي در امور ـ محدوديتهاي اجتماعي و ساير عوامل ايجاد كننده فشار شوند.

كايزرو برنت (1985) وضعيت افسردگي 174 تيز هوش ( 17 تا 14 ساله) را بررسي كردند افراد تيز هوش بخصوص قادربودند افسردگي را در خود تشخيص دهند شاخصهاي عمده اين نوع افسردگي در تيز هوشان علائم مرضي افسردگي احساسات فلاكت و بيچارگي ـ درون گرايي ـ احساس گناه و فشار ـ استرس شديد بود نتايج پژوهش نشان داد كه عوامل اساسي افسردگي تيز هوشان موارد زير است :

الف) اتكاء به مذهبي كه نوميد كننده و ناكام سازنده است ـ ب) حالت از خود بيگانگي ـ ج) شكست رواني و عدم رضايت در عشق ـ د) فقدان درك و حمايت از سوي جامعه همچنين در همين ارتباط مولينگ ورث(1926) دامنه هوش 125- 155 را به عنوان هوش مطلوب از نظر اجتماعي تعريف نمود او دريافت كه كودكان در اين دامنه هوش متعادل مورد اعتماد و از نظر اجتماعي افرادي متوجه درجه بندي مي شوند با اين حال او ادعا كرد در سطح هوشبر بالاي 160 تفاوت بين كودكان تيز هوش استثنايي و همسالان آنچنان زياد مي شودكه منجربه مشكلات ويژه رشدي كه با انزواي اجتماعي همبسته است ميگردددرخاتمه نتيجه گيري مي شود كه هر چند ويژگي هاي مختلف نتايج متفاوتي كه در رابطه با خصوصيات و سازگاري عاطفي و اجتماعي كودكان تيز هوش نشان داده اند ولي در مجومع مي توان گفت كه بيشتر مشكلات اين كودكان به ميزان هوش و چگونگي رعايت نكات تربيتي از سوي والدين و به طور كلس محيط آنها (شامل دوستان، آشنايان، معلمين ) بستگي دارد .

بررسی خود پنداری بالاافراد :

خود پنداری بالادر هر يك از انواع آن با مسئله رشد ذهني و آمادگي قبلي براي يادگيري ارتباط تنگاتنگ دارد . به دليل اين كه براي يادگيري هر ماده آموزشي خاص لازم است فراگير به سطح خاص از رشد ذهني رسيده باشد لذا در موارد آموزشي شايد متلزم نوعي جهش در رشد ذهني نيز باشد .

علماي تعليم و تربيت ساليان درازي است كه نقطه نظرهاي متفاوت و متضادي را در اين باره اظهار داشته اند به طور كلي دو ديدگاه در اين باره شامل گروهي است كه به وجود مراحل مجزا در رشد ذهني قائل نيستند و يا تخلف از آن را در موارد خاص جايز مي دانند .

پياژه بر جسته ترين فرد گروه اول است كه به وجود مراحل مجزا در رشد ذهني اعتقاد دارد و رشد ذهني به مراحل مختلفقیمت: 10000 تومان

gl/l (635)

موضوعات

تاریخچه (History)

توضیحات (Clarfiy)

برنامه ویرایش رجیستری (Registry Editor)

مثالها (Examples)

تاریخچه:

تا قبل از سیستم عامل ویندور که از سیستم عامل DOS استفاده میشد به منظور پیکره بندی و ذکر تعاریف اولیه از چند فایل ساده متنی استفاده میشد این فایل ها به منظور سامان بخشی یکنواخت تعاریف کاربر به کار برده میشد که مهمترین آنها عبارت بودند از

Config.SYS Autoexec.Bat

بعد از ایجاد و ابداع سیستم عامل ویندوز توسط شرکت مایکروسافت این ایده که تمامی تعاریف کاربر و همچنین تعاریف برنامه های مورد استفاده در فایلهایی با پسوند *.INI( که به آنها فایلهای شروع به کار میگفتند و عبارت بودند از win.ini و system.ini)دخیره شود

ایجاد شد. از آنجا که مدیریت و نگهداری این فایلها کار آسانی نبود محققان مایکروسافت را برآن داشت تا جهت نگهداری اطلاعات مهم کاربر و برنامه ها پایگاه داده ای را ایجاد کند که هم حاوی این اطلاعات مهم باشد و هم مدیریت و دسترسی به این اطلاعات آسانتر و بهینه باشد .

این پایگاه داده که شامل فایلهای متعددی است و بر روی دیسک ویندوز ذخیره میشود با ورود سیستم عامل ویندوز 95 به بازار سیستمهای عامل پا به عرصه وجود نهاد و به نام رجیستری Registry معروف شد .

توضیحات

برخی از مزایای پایگاه داده رجیستری :

فایلهای رجیستری دارای خاصیتهای فقط خواندنی و پنهان و سیستمی هستند , بنابراین احتمال آنکه بطور تصادفی توسط یک کاربر غیر حرفه ای حذف گردند

از بین رفته است .(احتمالی که در مورد فایلهای *.INI وجود داشت)

رجیستری نه تنها مکانی برای ذخیره پارامترهای سخت افزاری و سیستم عامل است بلکه برنامه های کاربردی نیز میتوانند به جای استفاده از فایلهای *.INI جداگانه برای ذخیره کردن پارامترهای خود , آزادانه از رجیستری استفاده کنند .

ابزارهای متنوعی جهت مدیریت و کار با رجیستری در ویندوز وجود دارد. در رجیستری ابزارهایی وجود دارند که شما را قادر میسازند هر پارامتری را یافته و اطلاعات آنرا درخواست کرده و یا تغییر دهید.

سیستم عامل ویندوز به هنگام نصب (Setup) خود پایگاه داده رجیستری را ایجاد میکند که شامل دو فایل User.dat و System.dat می باشد .

توضیحات

شرح پایگاه داده رجیستری و قسمتهای آن :

رجیستری از 5 فیلد اصلی تشکیل شده است که به این 5 فیلد کلید (Key) میگویند. از آنجا که این کلیدهای ویژه نوعی کلید فوری (HotKey) جهت دسترسی به مقادیر ذخیره شده در رجیستری میباشند در رجیستری آنها را با واژه HKEY در ابتدای نام هر کلید نام گذاری کرده اند .

این 5 کلید در اصطلاح کلیدهای ریشه یا اصلی (Root Key) در رجیستری میگویند. لازم بذکر است تمام مقادیر پیکره بندی و تعاریف سیستم و همچنین تعاریف کاربر بصورت ساختمان داده ای سلسله مراتبی در این 5 کلید ریشه قرار دارند که جهت تغییر و یا تصحیح هر تعریف باید به کلید مورد نظر و همچنین زیر کلیدهای آن مراجعه نمود .

در ادامه به ذکر نام و ویژگیهای هر کدام از کلیدهای ریشه می پردازیم :

1- HKEY_CLASSES_ROOT:

این کلید حاوی همان اطلاعات موجود در رجیستری ویندوز 1/3 میباشد. که این اطلاعات عبارتند از: پسوندهای فایل ها و اینکه هر پسوندی چه معنی دارد و نیز اطلاعات OLE و DDE و علاوه بر اینها در این کلید چندین کلید فرعی برای میانبرها (Shortcut) و دیگر امکانات مربوط به صفحه نمایش وجود دارد .

توضیحات:

2- HKEY_CURRENT_USER:

در این کلید ریشه اطلاعات کاربری که هم اکنون به ویندوز لاگین کرده است وجود خواهد داشت. در اصل حاوی اطلاعات مربوط به پروفایل شخصی کاربر فعال می باشد و یا به عبارتی در این کلید پارامترهای تعیین شده در فایل User.dat مربوط به پروفایل شخص فعال وجود دارد. در این کلید پارامترهایی که شما در پنجره Control Panel تعیین کرده اید پارامترهای مربوط به کار با برنامه های کاربردی و … وجود دارد. چند مورد از زیر کلیدهای موجود در این کلید عبارتند از :

AppEvent : این کلید مشخص کننده فایلهای صوتی که در صورت وقوع یک واقعه خاص مثل باز شدن یک پنجره باید اجرا شوند را تعیین میکند .

Control Panel : این کلید حاوی پارامترهایی است که در برخی قسمتهای کنترل پانل تعیین گردیده است .

Keyboard Leyout : دراین کلید آنچه که شما در تنظیمات صفحه کلید منظور نموده اید قرار دارد .

Software : این کلید حاوی پارامترهایی است که شما در حین نصب انواع نرم افزارها تنظیم نموده اید.

توضیحات

3- HKEY_LOCAL_MACHINE:

دراین کلید محتویات فایل SYSTEM.DAT ذخیره میشود که عبارتند از پارامترهای مربوط به سخت افزارها و نرم افزارهای موجود در کامپیوتر شما. کلیدهای فرعی این کلید عبارتند از :

HARDWARE : در این کلید چندین کلید فرعی مربوط به پورتها و انواع مودمهای مورد استفاده در سیستم شما میباشد .

SOFTWARE : دراین کلید پارامترهای مربوط به کامپیوتر شما که نرم افزارهای نصب شده در سیستم از آنها استفاده میکنند ذخیره میشود .

SYSTEM : دراین کلید کلیدهای فرعی و پارامترهای مربوط به شروع به کار ویندوز ذخیره میشود.

4- HKEY_USERS:

دراین کلید کلیه اطلاعات و یا ارجاعات و تنظیمات پروفایلهای کاربران مختلف که دراین سیستم عامل یک پروفایل (حساب کاربری) و تنظیمات مربوط به آن دارند موجود میباشد .

5- HKEY_CURRENT_CONFIG:

این کلید نیز حاوی کلیه اطلاعات و تنظیمات سخت افزارهای نصب شدۀ کاربر فعال میباشد. بدیهی است هر کاربر دارای یک حساب کاربری معتبر (پروفایل) و اطلاعات مربوط به خود میباشد .

تا اینجا ما به شرح کلیدهای ریشۀ رجیستری پرداختیم که خود آنها نیز به نوبۀ خود دارای زیر کلید یا کلیدهای فرعی بودند. اما باید بدانیم که تنظیمات یا همان پارامترها به چه صورت در رجیستری ذخیره میشوند. پارامترها و مقادیرشان در غالب مقادیر (VALUE) ذخیره میشود که ما به آنها پارامتر میگوئیم

پارامتر: هر پارامتر یک تنظیم یا تعریف داخل یک کلید است. هر پارامتر دست کم شامل 2 بخش است. اسم (NAME) که شرحی از مقدار تعریفی است و دیگر داده ها (DATA) که خود تعریف یا تنظیم است. در ادامه باید بانیم که این پارامتر ها دارای چه نوع های هستند. این انواع عبارتند از :

1-STRING

2-BINARY

3-DWORD

4-MULTI STRING

5-EXPANDABLE STRING

توضیحات

1- نوع STRING: شامل مجموعه توضیحات حرفی – عددی , که این نوع داده های داخل گیومه نگهداری میشوند. مانند شماره سریال یا نام یک برنامه و یا نام یک فونت , مانند: “TXTfile”

2- BINARY: بوسیلۀ جفت اعداد مبنای 16 نمایش داده میشود. یعنی یک رشته کارکترهای مبنای 16 شامل اعداد 0 تا 9 و اولین 6 حرف الفبای انگلیسی مانند: 0100AC92

3- DWORD: یک مقدار حداکثر 4 بایتی که هم بصورت کاراکترهای مبنای 16 و هم کاراکترهای دهدهی نمایش داده میشود. مقادیر DWORD را تعریف میکند مانند: 0X00000112

4- MULTI STRING: همان مقدار STRING است که تنظیمات چندگانه را پشتیبانی میکند

5- EXPANDABLE STRING: همانطوریکه میدانیم در هر سیستم عامل متغییرهای محیطی وجود دارند که به منظور یاری رساندن به برنامه نویسان و الاخصوص استفاده های سیستم مورد بهره برداری قرار میگیرند بمنظور استفاده نمودن از متغییرهای محیطی در رجیستری ویندوز XP (مثلا مسیردهی ) باید از این نوع استفاده نمود مانند: %systemroot%\system32\ctfmon.exe

لازم بذکر ست که %systemroot% متغییر محلی است که مسیر دایرکتوری ویندوز را بر میگرداند .

برنامۀ ویرایش رجیستری

آشنایی با برنامۀ Registry Editor

همانطور که گفته شد رجیستری ویندوز پایگاه داده ای است که در آن مجموعۀ اطلاعات پیکره بندی سیستم و احیانا اطلاعات شخصی کاربر را نگهداری میکند و گفته شد که این پایگاه داده بصورت فایلهای متنی ساده نیست و دارای ساختاری پیچیده است. حال زمان آن است که با برنامه مدیریت , ویرایش و نگهداری رجیستری آشنا شویم. این برنامه که در خود سیستم عامل ویندوز قرار دارد Regedit نام دارد. نحوه اجرای آن به یکی از دو صورت زیر است :

از منوی Stsrt گزینۀ Run را اجرا میکنیم و سپس نام Regedit را تایپ کرده و Enter میکنیم .

از پنجرۀ Windows Explorer به پوشۀ Windows رفته و فایل Regedit.exe را اجرا میکنیم
شکل کلی بکار گیری این نرم افزار در زیر آمده است:
Regedit

START _ RUN _ REDEDIT _OK

برنامۀ ویرایش رجیستری

بررسی ساختار رجیستری در برنامه Regedit

همانطور که در شکل مشاهده میکنید این برنامه به دو قسمت در چپ و راست تقسیم میشود. در سمت چپ نام کلید ها و زیر کلیدها بصورت سلسله مراتبی (مانند Windows Explorer) قرار دارد و در سمت راست نیز پارامتر ها جهت تنظیمات هر کلید قرار دارد. بدیهی است جهت رفتن به داخل کلید ها و زیر کلیدها باید از دستگیرۀ (+) آن کلید استفاده کرد و قاعدتا با کلیک کردن بر روی هر کلید در سمت راست پارامتر ها آن کلید لیست میشوند

برنامۀ ویرایش رجیستری

انجام عملیات مختلف در برنامه Regedit

تغییر دادن مقدار یک پارامتر :
تغییر دادن مقدار یک پارامتر از یک کلید کار بسیار ساده ایست. برای این منظور ابتدا کلید مورد نظر را یافته پس از انتخاب پارامتر مورد نظر در سمت راست نمایش داده میشوند. روی پارامتر مورد نظر خود دبل کلیک میکنیم. طبق نوع آن پارامتر پنجره ای باز میشود که میتوان در آن مقدار پارامتر مذکور را تغییر داد .

شکل بالا نمونه ای از پنجره تغییر پارامتر برای یک نوع String میباشد .

جستجوی یک پارامتر در Regedit :
در قسمت قبل توضیح داده شد که چگونه مقدار یک پارامتر را عوض نمائیم. اما همیشه یافتن پارامتر مورد نظر کار ساده ای نیست. برای رفع این نقص در برنامه Regedit در منوی Edit گزینه ای بنام Find قرار دارد که وظیفه جستجوی پارامتر مورد نظر را عهده دار است. شکل زیر نمایی از این پنجره است .

تغییر نام و یا حذف یک کلید یا یک پارامتر :
بمنظور تغییر نام یک پارامتر و یا یک کلید از کلید F2 و یا از منوی Edit گزینۀ Rename استفاده میشود و همچنین بمنظور حذف نمودن یک کلید یا یک پارامتر از کلید Del و یا از منوی Edit گزینۀ Delete استفاده میشود.

تعریف یک کلید یا یک پارامتر
اگر در هر طرف از دو طرف نرم افزار Regedit کلیک راست کنید منوی کرکره ای باز خواهد شد که در آن گزینه ای با عنوان New موجود است. حال با انتخاب گزینۀ مد نظر قادر خواهید بود یک کلید یا یک پارامتر ایجاد کنید .

برنامۀ ویرایش رجیستری

گرفتن نسخۀ پشتیبان از رجیستری و بازیابی آن :
همانطور که میدانیم رجیستری پایگاه دادۀ بسیار مهمی است که اگر دچار اشکال شود ممکن است تداخلی در کار ویندوز پیش بیاید و یا دیگر ویندوز کار نکند. برای جلوگیری از چنین حالتی امکان ایجاد کپی و بازیابی آن در Regedit موجود می باشد.
این دو فعل با عناوین Import (بازیابی) و Export (ایجاد نسخۀ پشتیبان) در اولین و دومین گزینه های منوی File موجود میباشد. همانطور که در شکل مشاهده میکنید میتوان با تغییر گزینۀ Save as در کادر محاوره ای Exporting Registry File میتوان نحوه گرفتن نسخه پشتیبان را به فایلهای رجیستری ویندوز 9x و NT4 و یا به یک فایل Text تغییر داد.

نسخه پشتیبان

مثال ها:

مثال 1 باز کردن خط فرمان از طریق منوی متن در دایرکتوری فعال

مثال 2 سریع سازی عملیات خاموش سازی ویندوز (Shotdown)

مثال 3 غیر فعال ساختن پخش خودکار سی دی (CD Autorun)

مثال 4 حذف آیکون Recycle Bin از روی دسک تاپ

مثال 5 غیرفعال کردن پنجره Task Manager و یا سه کلید CTL + ALT + DEL

مثال 6 حذف فلش در آيكون Shortcut ها

مثال 7 نمايش متن و پيغامي براي كاربران، هنگام شروع ويندوز

مثال 8 حذف راست کليک از Desktop و کلیه پنجره ها

مثال 9 قرار دادن عکس پس زمینه در Toolbar پنجره های MyComputer و Explorer

مثال 10 حذف منو Send To از راست کلیک ها

مثال ها:

مثال 1 باز کردن خط فرمان از طریق منوی متن در دایرکتوری فعال

گاه لازم میشود در مسیری خاص وارد محیط خط فرمان شوید. مراحل زیر را دنبال کنید :

در برنامه Regedit به مسیر روبرو بروید HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell

در این زیر کلید , زیر کلید دیگری بنام opennew ایجاد کنید.

زیر کلید opennew دارای یک پارامتر Default می باشد با دوبار کلیک بروی آن مقدارش را به CommandPrompt تغییر دهید.

در زیر کلید opennew زیرکلید دیگری بنام command ایجاد کنید.

پارامتر Default زیر کلید command را به cmd.exe /e:on /f:on تغییر دهید.
در تصویر مثالی از این عملکرد را می بینید .تصویر کلیک راست برروی آیکون MyComputer را نشان میدهد.

مثال ها:

مثال 2 سریع سازی عملیات خاموش سازی ویندوز (Shotdown)

بدین منظور اعمال زیر را تعقیب کنید :

زیر کلید روبرو را پیدا کنید HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop

روی پارامتر AutoEndTasks دبل کلیک کرده مقدار آن را به 1 تغییر دهید .

سپس روی پارامتر HungAppTimeout دبل کلیک کرده مقدار آن را 5000 تنظیم کنید

سپس روی پارامتر WaitToKillAppTimeout دبل کلیک کنید و مقدار آنرا 4000 تنظیم کنید .

سیستم خود را Restart کنید

مثال ها:

مثال 3 غیر فعال ساختن پخش خودکار سی دی (CD Autorun)

بدین منظور اعمال زیر را تعقیب کنید :

زیر کلید زیر را پیدا کنید HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Cdrom

روی پارامتر Cdrom دبل کلیک کنید مقدار پیش فرض آن 1 است آنرا به 0 تغییر دهید.

سیستم خود را Restart کنید .

مثال ها:

مثال 4 حذف آیکون Recycle Bin از روی دسک تاپ

بدین منظور اعمال زیر را تعقیب کنید :

زیر کلید روبرو را پیدا کنید HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAREMicrosoft\Windows\ Currentversion\ Explorer\Desktop\NameSpace

در زیر کلید Namespace زیر کلیدی با عنوان {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} وجود دارد , آن را حذف کنید .

به صفحه دسک تاپ رفته آن را refresh کنید .

مثال ها:

مثال 5 غیرفعال کردن پنجره Task Manager و یا سه کلید CTL + ALT + DEL

بدین منظور اعمال زیر را تعقیب کنید: مسير: /System/Policies/CurrentVersion/Microsoft/Software/HKEY_Current_User

نوع: DWORD پارامتر : DisableTaskMgrمقدار: 1 توجه :جهت برگشت به حالت اوليه پارامتر را از مسير گفته شده حذف كنيد .

مثال ها:

مثال 6 حذف فلش در آيكون Shortcut ها

جهت حذف فلش سفید رنگ در گوشه سمت چپ پائین هر Shortcut پارامتر زير را از مسيرهاي مشخص شده حذف كنيد

بدین منظور اعمال زیر را تعقیب کنید:

پارامتر : IsShortcut

نوع: String Value

مسير اول :Linkfile/HKEY_Classes_rootمسير دوم :Piffile/HKEY_Classes_rootمسير سوم :InternetShortcut/HKEY_Classes_rootمسير چهارم :DosShortcut/HKEY_Classes_root

همانطور که در تصویر مشاهده میشود آیکون Shortcut از دو فایل نمونه بدون فلش ایجاد شده اند

مثال ها:

مثال 7 نمايش متن و پيغامي براي كاربران، هنگام شروع ويندوز

بدین منظور اعمال زیر را تعقیب کنید:

مسير :

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon

نوع: String پارامتر : LegalNoticeCaption , LegalNoticeText توجه :1- كاربر به هيچ عنوان نميتواند اين متن را حذف و يا تغيير دهد .2- هر بار كه سيستم روشن ميشود، كاربر ناچار است اين پيغام را مطالعه كند و دكمه تاييد را فشار دهد تا ويندوز به طور كامل بوت شود .3- در پارامتر زير، مقدار LegalNoticeCaption متن عنوان پنجره و مقدار LegalNoticeText متن اصلي پيغام مي باشد .

مثال ها:

تصویر روبرو بعنوان نمونه از مثال 7 آورده شده است

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

“LegalNoticCaption”=“عنوان پیام”

“LegalNoticText”=“متن پیام که هر بار بالا آمدن ویندوز نمایش داده میشود

مثال ها:

مثال 8 حذف راست کليک از Desktop و کلیه پنجره ها

بدین منظور اعمال زیر را تعقیب کنید:

مسير:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

نوع: Binary پارامتر : NoViewContextMenuمقدار: ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰۱ توجه :جهت برگشت به حالت اوليه پارامتر را از مسير گفته شده حذف كنيد.

مثال ها:

مثال 9 قرار دادن عکس پس زمینه در Toolbar پنجره های MyComputer و Explorer

بدین منظور اعمال زیر را تعقیب کنید:

مسير: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbarنوع: String پارامتر : BackBitmapShellمقدار: مسیر عکس مورد نظر را تایپ کنید.

بعد از Restart نتیجه را مشاهده میکنید.

فایل مورد نظر باید دارای پسوند bmp و یا gif باشد برای برداشتن عکس و برگشت به حالت اولیه، پارامتر را از مسیر گفته شده حذف کنید .

مثال ها:

مثال 10 حذف منو Send To از راست کلیک ها

بدین منظور اعمال زیر را تعقیب کنید:

مسير :

HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\Send To

پارامتر : Default

مقدار: به ابتدای کد موجود در پارامتر Default یک خط تیره (-) اضافه کنید.

پروژه :ریجستری

نام:سید فرهاد

نام خانوادگی:همدانی اصیل

استاد:اکبرپور

کددانشجویی:38700754قیمت: 10000 تومان